افق روشن
www.ofros.com

تجمع مجدد کارگران اخراجی نساجی کردستان

و تعطیلی سد چپر آباد و سه ماه حقوق معوقه کارگران


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                        شنبه ١١ دیماه ١٣٨٩


تجمع مجدد کارگران اخراجی نساجی کردستان

امروز ٨٩/١٠/١١ کارگران اخراجی نساجی کردستان بدنبال تجمع روزشنبه مورخه ٨٩/٩/٢٠ در اعتراض به لحاظ نکردن شرایط کار سخت و زیان آوردر سوابق بیمه ایشان ،مجدد از ساعت ١٠ صبح تا نزدیک ظهر، مقابل اداره کارو امور اجتماعی سنندج واقع در خیابان جام جم دست به تجمع زدند. تعداد تجمع کنندگان که حدود ١٠٠ نفر می شد در ادامه برای دنبال کردن مطالباتشان از میان خود ٣ نفر نماینده انتخاب کردند تا با مسئولین اداره کار سنندج در این خصوص مذاکره و مطالباتشان را دنبال کنند.
لازم به ذکر است که در تاریخ ٨٩/٩/٢٠ حدود ٢۵٠ نفر از کارگران اخراجی دست به تجمع زدند که در این تجمع کارگران شرکت های پرریس سنندج ،شاهو وشین بافت نیز شرکت داشتند. کارگران در انتها اعلام کردند که اگر به خواست های آنها رسیدگی نشود به اعتراضات خود ادامه خواهند داد .

------------------

تعطیلی سد چپر آباد اشنویه و سه ماه حقوق معوقه کارگران

سد چپرآباد در ١٠ کیلو متری جنوب شرقی اشنویه قرار دارد و به گفته مسئولان، این سد باید در سال ٨٦ به بهره برداری می رسید ولی هم اکنون به دلیل بدهی و نبود اعتبار متوقف شده و کارگران سه ماه حقوق معوقه دارند.
به گفته یکی از کارگران، در ابتدای این پروژه تعداد ١۵٠ کارگر مشغول به کار بوده اند اما اوایل امسال تعداد ٩٠ نفر از آنها از کار اخراج شده و تعداد زیادی نیز هم اکنون بصورت روز مزد برای این شرکت پیمانکاری کار می کنند که متا سفانه ازحقوق و مزایا ی قانونی و بیمه برخوردا نمی باشند.
همچنین این کارگر افزود، هر روز کارگران را به بهانه های پوچ و واهی باز خواست کرده و آنها را تهدید به اخراج می کنند. با شروع فصل سرما، استفاده از وسایل گرما زا از قبیل بخاري نفتی، برقی، گازی و چوبی ممنوع شده و در صورت مشاهده استفاده از این وسایل، آن ها را اخراج خواهند کرد و اعلام شده است تا سال آینده پولی در کار نیست و هر کس معترض است باید تسویه حساب کرده و برود ودر صورت اعتراض به وضع موجود بدون قید و شرط اخراج خواهند شد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١١ دی ١٣٨٩