افق روشن
www.ofros.com

عدم پرداخت حقوق کارگران شهرداری اشنویه

کمیته هماهنگی برای کمک                                                                           سه شنبه ۱ دی ۱٣٨٨

طبق خبر رسیده به کمیته هماهنگی ۶٠ نفراز کارگران شهرداری اشنویه حقوق ٢ ماه گذ شته خودرا دریافت نکرده اند علیرغم اینکه اکثریت این کارگران ١٢ تا ١٣ سال سابقه کار دارند اما همه آنها قراردادی می باشند . این کارگران در بخش خدمات ونظافت سطح شهر مشغول به کار می باشند و با وجود تلاش زیاد هنوز موفق به دریافت حقوق معوقه خود نشده اند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٣٠/٩/٨٨