افق روشن
www.ofros.com

تجمع اعتراضی کارگران ساختمانی در سنندج


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                         چهارشنبه ١٢ مرداد ماه ١٣٩٠

بر اساس گزارش رسیده، روز سه شنبه ١١ مرداد ١٣٩٠، حدود ۴٠٠ نفر از کارگران ساختمانی در اعتراض به اجرا نکردن طرح موسوم به "بیمه کارگران ساختمانی" در مقابل شعبه ٢ بیمه تامین اجتماعی واقع در چهار راه انقلاب (سیروس سابق) شهر سنندج، تجمع کردند .
تجمع اعتراضی کارگران از ساعت هشت و سی دقیقه صبح شروع و تا ساعت ١٠ ادامه داشت که با دخالت گری نیروی‌های انتظامی پایان یافت.
لازم به ذکر است که سازمان تامین اجتماعی، ماهانه مبلغی را به عنوان حق بیمه از این کارگران دریافت کرده اما در بیمه کردن کارگران هیچ اقدامی انجام نداده است. تجمع کنندگان طی طوماری که ٣٠٠ نفر آن را امضاء کرده بودند خواهان صدور دفترچه بیمه شده و اظهار داشتند در صورت عدم پاسخ گویی و عدم رفع مشکلشان دوباره به تجمع اعتراضی خود ادامه خواهند داد. در خاتمه دو نفر از کارگران به عنوان نماینده به داخل اداره بیمه رفته و بدون نتیجه بازگشتند و مسئولین بیمه تامین اجتماعی کارگران را تهدید به حضور نیروهای امنیتی کردند. در نتیجه اعتراض کارگران، برخی از مسئولین سازمان تامین با حضوردر جمع کارگران معترض، وعده دادند که تا روز شنبه به مشکل آنان رسیدگی خواهد شد. کارگران نیز اعلام کردند که اگربه مشکلشان رسیدگی نشود بار دیگر دست به تجمع خواهند زد.

 

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

چهارشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۰