افق روشن
www.ofros.com

مرخصی بهنام ابراهیم زاده با قرار وثیقه ٢٠٠ میلیون تومانی


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                 دوشنبه ٢ بهمن ۱۳۹۱

براساس گزارش رسیده، روز یکشنبه اول بهمن ماه ١٣٩١ ساعت ٨ شب، بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و عضو کمیته پیگیری با قرار وثیقه ٢٠٠ میایون تومانی برای مدت چهار روز به مرخصی آمد.
ازم به ذکر است که فرزند این فعال کارگری، نیما ابراهیم زاده به دلیل بیماری سرطان در بیمارستان کودکان محک بستری است و پزشکان تاکید کرده‌اند که حضور بهنام در کنار فرزندش، تاثیر به سزایی در کمک به امر درمان نیما دارد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکوم کردن ادامه بازداشت و زندانی بهنام ابراهیم‌زاده، خواهان آزادی بی قید و شرط وی و کلیه کارگران و فعالین کارگری دربند و زندانیان سیاسی می باشد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١ بهمن ١٣٩١