افق روشن
www.ofros.com

علی نجاتی در ٢٣ فروردین ماه در اهواز محاکمه میشود


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                 دوشنبه ٢٢ فروردین ١٣٩٠

بر اساس خبر ارسالی به کمیته هماهنگی، علی نجاتی کارگر اخراجی و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با وجود صدور حکم برائت در مورد پرونده ی دومش و به دلیل اعتراض دادستان ،بار دیگر به دادگاه احضار شده است.
علی نجاتی یک مرتبه بابت همین اتهامات به شش ماه زندان محکوم شد و برای بار دوم با اتهامات مشابه برای وی پرونده تشکیل شد که در نهایت به دلیل اینکه موارد اتهامی وی مربوط به همان زمان و موضوعاتی بود که یک بار بابت ان محبوس شده بود،پرونده با صدور حکم برائت مختومه شد؛بعد از صدور حکم برائت دادستان به رای صادره اعتراض نموده و پرونده دوباره مفتوح گردیده است.
بدین ترتیب با ارسال پرونده به مرکز استان قرار شده است نجاتی در روز ٢٣ فروردین ماه ٩٠ در شعبه ی ١٣ دادگاه انقلاب در شهر اهواز،مرکز استان خوزستان بابت اتهامات تکراری محاکمه گردد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکوم نمودن این اقدام دستگاه قضایی خواهان پایان دادن به اخراج و پرونده سازی علیه کارگران و فعالان کارگری میباشد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

komite.hamahangi@gmail.com

دوشنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۰