افق روشن
www.ofros.com

محکومیت پدرام نصراللهی به ۳ سال حبس

تعزیری و کارگران سد خاکی زیویه ۴ ماه بدون دستمزد


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                                 سه شنبه ٣ مرداد ١٣٩١

محکومیت پدرام نصراللهی به ۳ سال حبس تعزیری!

پدرام نصرالهی (نه‌به‌ز) فعال کارگری و عضو کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
روز دوشنبه ٢٦ تیر ماه۱۳۹۱ پدرام نصرالهی (نه­به­ز) به موجب کیفر‌خواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنندج به اتهام عضویت در کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و تبلیغ علیه نظام از طریق همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون، که نامبرده این اتهام را در بازجوئی‌ها و نیز در آخرین دفاعیات خود در دادگاه قویاً رد کرده بود، با استناد به مواد ۴٩٩ و ۵٠٠ قانون مجازات اسلامی از حیث فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون به یک سال حبس تعزیری و از حیث عضویت در کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم و این حکم به وی اعلام شد. رای صادره ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است.
کمیته‌ی هماهنگی ضمن اعتراض شدید به این حکم ضد کارگری، اتهام همکاری با احزاب سیاسی و اپوزیسیون را ابزاری در دست نیروهای امنیتی می‌داند که به بهانه‌ی آن می‌خواهند فعالان کارگری را از ادامه‌ی حرکت در مسیر جنبش کارگری باز دارند و توسل به چنین شیوه‌های نخ‌نمائی را به شدت محکوم کرده و بر استقلال خود در مسیر کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری تأکید می‌کند.

سه شنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۱

*******************

عدم پرداخت ۴ ماه حقوق کارگران سد خاکی زیویه

بر اساس گزارش رسیده، حدود ١٠٠ نفر از کارگران شاغل در سد خاکی زیویه ۴ ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند.
"سد خاکی زیویه" در ٢٠ کیلومتری شهر کامیاران قرار دارد و در سال‌ ١٣٨٤ با پیمانکاری شرکت جهاد نصر شروع به کار کرده است.
لازم به ذکر است که کارگران شاغل در این سد با قراردادهای ٢ ماه مشغول به کار می‌باشند. کارگران شاغل در این سد اکنون ۴ ماه است که حقوق ماهیانه خود را دریافت نکرده‌اند.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

دوشنبه ۰۲ مرداد ۱۳۹۱