افق روشن
www.ofros.com

گزارشی از وضعیت کارخانه نساجی غرب کرمانشاه

کمیته هماهنگی برای کمک                                                                           جمعه ١٣ آذر ۱٣٨٨

کارخانه نساجی غرب در محور کرمانشاه - بیستون واقع است که در دوران رژیم گذشته تاسیس شده و یکی از قطب های مهم اقتصادی استان، محسوب می شد. در این کارخانه حدود ١٦٠٠ کارگر در بخش های مختلف تولیدی کار می کردند. اما در سال های بعد به دلایل مختلف این تعداد به ۴٠٠ نفر رسید و ٦ سال پیش این کارگران نیز به بهانه تغییر ساختار کارخانه، خانه نشین و بعد از مدتی اخراج می شوند. تا اینکه دو سال پیش حکم انحلال کارخانه صادر گردید و تنها ١٧ نفر از کارگران جهت نگهبانی باقی می مانند.
در شرایطی کارخانه نساجی غرب به علت نبود توجیه اقتصادی، تعطیل می شود که این مرکز تولیدی مواد اولیه اش پنبه می باشد و ایران خود یکی از تولید کنندگان این ماده است و نیاز به واردات آن نیست. علاوه بر این طبق قانون در صورتی کارخانه ای منحل شود و ظرف دو سال نسبت به راه اندازی و یا تغییر ساختار مجدد اقدامی نشود، دولت موظف به راه اندازی آن می باشد. به نظر می رسد مسئولین قصد چنین کاری را دارند. اما آیا آنها می توانند کارخانه نساجی را دوباره راه اندازی کنند و حق کار کردن را که از کارگران گرفته اند را دوباره به آنها باز گردانند و یا بار دیگر به علت نبود توجیه اقتصادی اقدام به تعطیلی کارخانه می نمایند؟

"کمیته هماهنگی برای کمک به ایجادتشکل های کارگری"

دهم آذرماه هشتاد و هشت

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com