افق روشن
www.ofros.com

«نظرخواهی از کارگران و فعالین کارگری در مورد «سالنامه‌ی کارگری ١٣٩١


کمیتۀ‌ هماهنگی برای کمک                                                                             چهارشنبه ٢٨ دی ماه ١٣٩٠

کارگران و فعالین کارگری
کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های گارگری در نظر دارد برای سال ١٣٩١ نیز به مانند دو سال گذشته سالنامه‌ای کارگری تهیه کند و به کارگران، فعالین کارگری و تمامی علاقه‌مندان به جنبش کارگری تقدیم کند. همان‌گونه که هر کاری بدون عیب نیست، بی‌تردید سالنامه‌های پیشین ما نیز بدون عیب نبوده‌اند و ما بر آنیم که این ایرادات را برطرف نموده و سالنامه‌ی امسال را کیفی‌تر کنیم.
به همین منظور از تمامی شما عزیزان خواستاریم تا پیشنهادها و نظرهای ارزشمندتان در مورد بخش‌های گوناگون سالنامه‌ی کارگری (اعم از مقالات کارگری، شعارها، وقایع مندرج در هر تاریخ، عکس، شعر، کاریکاتور، اندازه و ...) را نهایت تا تاریخ بیستم بهمن‌ماه به ایمیل کمیته‌ی هماهنگی ارسال کنید.

کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

٢۵ دیماه ١٣٩٠