افق روشن
www.ofros.com

پایان اعتصاب موفقیت آمیز کارگران شرکت فولاد سازان کرج


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                              چهارشنبه ٢٢ تیرماه ١٣٩٠

براساس خبر ارسالی، کارگران شركت فولاد سازان، سازنده انواع مخزنها و سازه های پتروشیمی و نفت، پس از ٢۵ روز اعتصاب، موفق به دریافت حقوق معوقه خود شدند و بر سر كار خود بازگشتند. ماهفته گذشته، در گزارش دیگری خبر اعتصاب شرکت فولاد سازان واقع در شهرک صنعتی صفادشت کرج را به اطلاع عموم رساندیم.
كارگران شركت فولاد سازان بار دیگر با اتحاد و همبستگی و با ابزار اعتصاب، توانستند حقوق عقب­افتاده ارديبهشت را دريافت كنند. اين در حالي است كه حقوق برخي از كارمندان شركت مذکور، چندين ماه است كه پرداخت نشده است. زيرا كه كارمندان اين شركت،در اعتصاب هاي متوالي كارگران مشاركت نكرده اند و به همين خاطر از دريافت حقوق عقب افتاده خود محروم هستند. اين چندمين بار است كه كارگران توانسته اند با اعتصاب به حقوق خود برسند. علیرغم اينكه اين شركت از نظر توليد فعال بوده، اما همچنان دچار بحران مالی است و اين كشمكش بين كارگران و مديريت شركت ادامه خواهد يافت.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن حمایت از خواسته های شرکت فولاد سازان، بار دیگر خواستار پرداخت کلیه ی حقوق های معوقه کارگران ایران می باشد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری - ٢١ تیر ١٣٩٠