افق روشن
www.ofros.com

آخرین خبر از وضعیت جسمی محمود صالحی - لزوم پیوند کلیه در اسرع وقت


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                       جمعه ٧ خرداد ١٣٨٩

بنابرخبر رسیده به کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ، محمود صالحی در روز ۵ خرداد ١٣٨٩ در حالی از بیمارستانی در تهران مرخص شد که کماکان خونریزی از مجاری ادراری و درد کلیه را دارد.اگر چه مقدار خونریزی و درد و تب و لرز و عفونت به طور کلی کاهش یافته است اما تشدید این وضعیت و دوباره به حالت اورژانسی افتادن وی هر چند هفته یک بار و یا چند ماهی یک بار دوباره تکرار خواهد شد.کلیه راست محمود صالحی مشکلات عدیده دارد اما کلیه چپ وی تقریبا به طور کلی نابود شده و چیزی به جز یک توده ی کیستی خونی و عفونی نیست.همچنین این کلیه ی کیستی به چندین برابر حد عادی رسیده و نواحی شکم را دربرگرفته است. بدین ترتیب محمود صالحی باید در اسرع وقت تحت عمل جراحی پیوند کلیه قرار بگیرد. پزشکان اعلام کرده اند که وی نمیتواند از خویشاوندان خود کلیه دریافت کند چون به احتمال بسیار زیاد مشکل کیست ارثی در آنان نیز وجود دارد و ریسک بالایی مبنی بر عدم سلامت کلیه اهدا کننده ، از دست رفتن بی نتیجه ی کلیه ی وی و به دیالیز سپردن محمود صالحی وجود دارد. لذا ، خانواده و یا دوستانش باید به سرعت ، برای یافتن کلیه سالم با گروه خونی O منفی دست به کار شوند تا مراحل پیوند به زودی انجام پذیرد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٦/٢/١٣٨٩

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com