افق روشن
www.ofros.com

...وضعیت محمود صالحی، تأئید حکم زندان پژمان رحیمی و اعتراض رانندگان تاکسی


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                       شنبه ١ خرداد ١٣٨٩

خبری از آخرین وضعیت جسمی محمود صالحی

بر اساس آخرین اخباری که به دست ما رسیده استٰ محمود صالحی کماکان در بیمارستانی در تهران بستری است.اوضاع عمومی حال وی رو به بهبودی است اما پزشکان در مورد وضعیت کلیه های وی هشدار داده اند.
به خصوص کلیه چپ وی چند برابراز حد طبیعی بزرگ شده و مملو از کیست های عفونی و خونی است که تعدادی از این کیست ها پاره شده و خون و عفونت به دستگاه ادراری وی وارد میکنند.همچنین بزرگی کلیه ها باعث فشار آوردن به کبد وی شده و کبد از محل خود جابجا شده است.
بدین ترتیب در اولین فرصتی که تب و لرز و خونریزی و عفونت وی بهبود یابد ، ٰلازم است کلیه چپ وی کلا خارج شده و کلیه ی جدیدی در بدن محمود صالحی پیوند شود.از آنجا که گروه خونی وی O منفی ( گروه خونی که تنها از همین گروه خونی امکان دریافت خون و اعضا دارد ) میباشد و نیز نظر به سختی شرایط پیوند کلیه برای دریافت کننده و سلامت کامل اهدا کننده ، نگرانی ها در مورد آینده ی درمانی وی حتا در صورت یافته شدن فردی داوطلب برای اهدا ی کلیه افزایش یافته است.

---------------------

حکم ۵ سال زندان برای پژمان رحیمی تائید شد

بر اساس خبر ارسالی به کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری ، دادگاه تجدید نظر اهواز حکم ۵ سال زندان برای پژمان رحیمی از فعالین کارگری خوزستان را تائید و به وی ابلاغ کرد.همچنین حکم محمد اسماعیل وندی از فعالین فرهنگی و اجتماعی دراهواز نیز در دادگاه تجدید نظر اهواز به مدت ۵ سال زندان تائید شد.
کمیته هماهنگی ضمن محکوم کردن دستگیری،بازداشت و تعقیب فعالین کارگری، خواستار پایان دادن به این دستگیری ها و آزادی تمامی فعالین کارگری در بند می باشد.

---------------------

خبری دیگر از وضعیت کاری نامناسب سیگار فروشان در شهرستان کامیاران

مورخ ٢٩/٢/٨٩ مامورین دولتی به محل سیگار فروشان ،در شهرستان کامیاران واقع در جاده شیروانه حمله کرده و به زور سیگارهای آنان را با خود بردند .لازم به ذکر است که این چندمین بار است که مامورین به این سیگار فروشان حمله کرده و مانع کسب و کار آنان میشوند.

---------------------

اعتراض و تجمع موفقیت آمیز رانندگان تاکسی شهرستان کامیاران

در پی تجمع و اعتراض تاکسیرانان شهرستان کامیاران به وضعیت نامناسب کاری ،مسئول تاکسیرانی به خواست آنها تن داده و به مسائل آنان رسیدگی کرد.
طبق این گزارش در طول چند روز گذشته طرح ادغام ایستگاه تاکسی فاز یک و دو و سه شهرک بعثت در کامیاران موجب نارضایتی تاکسی رانان شد. در تاریخ ٢٩/٢/٨٩ رانندگان تاکسی در جلوی درب ساختمان شورای شهر تجمع اعتراضی بر پا داشتند که بلافاصله مامورران اماکن و اطلاعات در محل حاضر شده وبرای ایجاد فضای رعب و وحشت از رانندگان معترض شروع به فیلم برداری کردند .شایان ذکر است که پس از چندین بار تجمع و اعتراض رانندگان تاکسی خواست های خود را به مسئول تاکسیرانی تحمیل کرده و به خواست های خود رسیدند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٢٩ اردیبهشت ٨٩

www.khamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com