افق روشن
www.ofros.com

فشار بر کارگران مجمتع سنگبری آزغ و اعتصاب دست فروشان میدان گاز سنندج


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                           سه شنبه ۵ اردیبهشت ١٣٩١

فشار بر کارگران مجمتع سنگبری آزغ

از ابتدای سال جدید کارفرمای مجتمع سنگبری آزغ واقع در کیلومتر ٦ جاده مهاباد به ارومیه فشارهای زیادی را بر کارگران تحمیل کرده است. کارفرما تمدید قرار داد را منوط به امضا قرارداد های محضری نموده و کارگران را وادار نموده که در دفتر اسناد رسمی تعهد نمایند در صورت مصدومیت در کارخانه هیچ گونه مسولیتی را به عهده نخواهد گرفت. لازم به یادآوریست که نهادهای ذیربط دولتی از این اقدامات ضد کارگری آگاه می باشند اما به خاطر ضد کارگری بودنشان، هیچ عکس العملی نشان نداده اند. کارگرانی که از امضای چنین قراردادهای ضد انسانی امتناع ورزید ه اند از کار اخراج شده اند. در پی این مقاومت، سه نفر از کارگران به اسامی صلاح تجربه کار، عطا یادگاری و سعید سپاهی در هفته گذشته اخراج گشته اند.

****************

اعتصاب دست فروشان میدان گاز در جلو شهرداری و استانداری شهر سنندج

صبح روز سه شنبه ١۵/۱/۹۱ تعداد ۴٠ نفر از دست فروشان میدان گاز در جلو شهرداری منطقه دست به تجمع زدند و طی نامه ای خواستار بررسی وضعیت حاد و مطالبات خود شدند.
این دست فروشان که در میدان گاز دست فروشی می کنند و تنها منبع امرار معاش زندگی آنها از این راه است، از روز ۱/۱/۹۱ مامورین شهرداری اقدام به جمع آوری آنها در میدان گاز کردند و به گفته ی یکی از دستفروشان به آنها گفته اند که دیگر حق ندارند در این میدان دست فروشی کنند؛ که با مقاومت سخت دست فروشان مواجه شدند تا اینکه به آنها وعده دادند که بعد از تعطیلات می توانند به محل کسب خود برگردند. ولی بعد از تعطیلات نیز به آنها اجازه ندادند که در این مکان امرار معاش کنند. در نتیجه دست فروشان در جلو شهرداری منطقه تجمع و خواستار بررسی وضعیت خود شدند که با جواب سر بالای شهرداری مواجه شدند. دست فروشان خشمگین به درون شهرداری هجوم بردند که شهردار وقتی با این دست فروشان جان به لب آمده مواجه شد به آنها گفت که باید نماینده معرفی کنند.
دست فروشان نیز نمایندگان خود را به داخل شهرداری فرستادند. آنها از مشکلات خود و اینکه چندین سال است که در این مکان از شهر امرار معاش و زندگی خود را می گذرانند از شهرداری خواستند که به محل کسب خود برگردند. بعد شهرداری منطقه به آنها گفت که به شهرداری مربوط نمی شود و باید به استانداری مراجعه کنند و اگر استانداری موافقت نماید می توانند به کسب خود در این مکان ادامه دهند.
به گفته ی یکی از حاضرین، سپس دست فروشان همگی به جلو استانداری رفتند که با جواب منفی آنها مواجه شدند. ولی دست فروشان خشمگین و عصبانی به داخل استانداری رفته و معاون استاندار به نمایندگان آنها اجازه داده که بیایند و حرفهای خود را مطرح کنند و بعد از آن نمایندگان طی نامه ای خواستار جواب استانداری به مطالبات خود شدند. در مقابل معاون استاندار به آنها گفته که « تجمع خود را به هم بزنید، مگر از جان خودتان سیر شدید». بعد آنها همگی گفتند که: « بله آدم وقتی گرسنه باشد و جانش به لبش برسد به داخل دهان شیر هم می رود.»
بعد از آن نیروهای امنیتی و گارد ویژه را به جلو استانداری آوردند که تجمع کنندگان را پراکنده کنند که با مقاومت دست فروشان مواجه شدند . سپس استانداری اعلام کرد که باید شهرداری کل موافقت کند و بازگشت شما به محل کسب خود از نظرما بلا مانع است0.
در ادامه همگی به شهرداری کل منطقه مراجعه کردند و خواستار جواب قطعی از سوی شهرداری کل شدند که شهرداری کل به آنها اعلام کرد که این منطقه را به پیمانکار واگذار کرده و پیمانکار خود اقدام به جمع آوری دست فروشان کرده است . دست فروشان به آنها گفتند « شما می خواهید با خصوصی سازی ، بی قانونی و فقر و فلاکت را توسعه دهید؟! یکباره به ما بگویید که شما ایرانی نیستید و حق ندارید بر روی این آب و خاک زندگی کنید!»
وقتی با واکنش تند دست فروشان مواجه شدند شهرداری کل به آنها اطمینان کامل داد که تا روز یکشنبه ٢٠/۱/۹۱ تکلیف آنها را مشخص خواهند کرد و به آنها وعده داد که به محل کسب خود باز خواهند گشت.
در مقابل، دست فروشان نیز گفتند چنانچه تا روز یکشنبه ٢٠/۱/۹۱ به آنها اجازه داده نشود که به محل کسب خود در میدان گاز برگردند، دوباره با خانواده و جمعیت بیشتری دست به تجمع خواهند زد.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

سه شنبه ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۱