افق روشن
www.ofros.com

شهرداری اشنویه هفت تن از کارگران راننده را اخراج کرد


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                            پنجشنبه ۲۵ فروردین ١٣٩٠

بر اساس گزارش رسیده به کمیته هماهنگی، شهرداری اشنویه هفت نفر از کارگران راننده که هر کدام از آنها سابقه چهار تا شش سال کار در واحد موتوری داشتند، را اخراج کرد.
این گزارش حاکی است که اخراج این کارگران به این دلیل بوده که شهرداری اشنویه در نظر دارد که واحد موتوری را به بخش خصوصی واگذار نماید. لازم به ذکر است که اداره بیمه هم هیچ گونه تعهدی نسبت به کارگران اخراج شده ندارد.
بر اساس همین گزارش چند ماه پیش نیز شهرداری اشنویه تعداد نوزده نفر از کارگران نظافت چی را به بخش خصوصی شرکت زرین گستر غرب، انتقال داد و حقوق این کارگران تقلیل یافت.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

پنجشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۰

komite.hamahangi@gmail.com