افق روشن
www.ofros.com

تجمع اعتراضی علیه تغییر قانون کار مقابل مجلس


كمیتۀ هماهنگی برای كمك                                                                                دوشنبه ٣٠ آبان ماه ١٣٩٠

به مناسبت ٢٩ آبان‌ماه (سال‌روز تصویب قانون كار)، خانه‌ی كارگر به صورت محدود فراخوانی در اعتراض به تغییر قانون كار صادر كرد. در ادامه و با وجود بارش شدید باران، ساعت ٨ صبح این روز جمع كثیری از كارگران به صورت خودجوش در محل خانه‌ی كارگر حاضر شدند و با اتوبوس به مقابل مجلس شورای اسلامی رفتند كه در نهایت تعداد آن‌ها به حدود ١٠٠٠ نفر ‌رسید. در جریان این تجمع اعتراضی چند نفر از مسئولین خانه‌ی كارگر در اعتراض به تغییر برخی از مواد قانون كار صحبت‌هایی كردند، اما در مقابل جمع زیادی از كارگران به شكل خودجوش به ذكر شعارهایی از جمله : «قرارداد موقت ملغی باید گردد»، «شركت پیمان‌كاری، نابود باید گردد»، « مزدور سرمایه‌دار حیا كن، كارگر رو رها كن»، «تغییر قانون كار، نابودی كارگر است»، «وزیر كار حیا كن، قانون كار رو رها كن»، «كارگر كارگر، اتحاد اتحاد»، «مرگ بر نظام سرمایه‌دار»، « تغییر قانون كار، وال‌استریت ایران» و «مجلس به این بی غیرتی، هرگز ندیده ملتی» پرداختند. اما مسئولین خانه‌ی كارگر تلاش می‌كردند تا كارگران را آرام كنند و حتا می‌گفتند: «ما با سرمایه‌داران و وزیر كار مشكلی نداریم» و تلاش می‌كردند تنها با ذكر دو یا سه شعار مشخص سازش‌كارانه، از دادن شعارهای كارگری و مستقل جلوگیری به عمل آورند.
در جریان این تجمع اعتراضی چند نفر از مسئولین خانه‌ی كارگر در اعتراض به تغییر برخی از مواد قانون كار صحبت‌هایی كردند، اما در مقابل جمع زیادی از كارگران به شكل خودجوش به ذكر شعارهایی از جمله : «قرارداد موقت ملغی باید گردد»، «شركت پیمان‌كاری، نابود باید گردد»، « مزدورِ سرمایه‌دار حیا كن، كارگر رو رها كن»، «تغییر قانون كار، نابودی كارگر است»، «وزیر كار حیا كن، قانون كار رو رها كن»، «كارگر كارگر، اتحاد اتحاد»، «مرگ بر نظام سرمایه‌دار»، « تغییر قانون كار، وال‌استریت ایران» و «مجلس به این بی غیرتی، هرگز ندیده ملتی» پرداختند. اما مسئولین خانه‌ی كارگر تلاش می‌كردند تا كارگران را آرام كنند و حتا می‌گفتند: «ما با سرمایه‌داران و وزیر كار مشكلی نداریم» و تلاش می‌كردند تنها با ذكر دو یا سه شعار مشخص سازش‌كارانه، از دادن شعارهای كارگری و مستقل جلوگیری به عمل آورند.
لازم به ذكر است در این تجمع تعدادی از فعالین‌كارگری، اعضای تشكل‌های مستقل كارگری و همچنین تنی چند از اعضای «كمیته‌ی هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل‌های كارگری» نیز حضور داشتند. این افراد در جریان این تجمع با كارگران به گفت و گو پرداختند و سعی كردند در حد توان به آگاه‌سازی در مورد تغییر قانون كار بپردازند و دفترچه‌هایی با عنوان «تغییرات قانون كار حمله‌ای جدید به معیشت كارگران» را بین كارگران پخش كردند.
این تجمع ساعت ١٠:٣٠ صبح به پایان رسید و مسئولین خانه‌ی كارگر محل را ترك كردند، اما كارگرانی كه به تمام شدن این تجمع و شكل برگزاری آن معترض بودند، تا ساعتی بعد نیز مقابل مجلس ماندند و اعتراض خود را به بی‌توجهی نمایندگان مجلس و مسئولین به خواسته‌های‌شان اعلام كردند.
همچنین مأموران امنیتی در حاشیه‌ی این مراسم سه نفر از كارگران را به بهانه‌ی عكس‌برداری بازداشت كردند كه با اعتراض متحدانه‌ی سایر كارگران در نهایت مجبور به آزاد كردن آنان شدند.

كمیته‌ی هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل‌های كارگری

٢٩ آبانماه ١٣٩٠