افق روشن
www.ofros.com

تجمع رانندگان شركت واحد و نشست جوش‌کاران لوله‌کشی گاز خانگی در سنندج


کمیتۀ هماهنگی برای کمک                                                                                           دوشنبه ١۴ اسفند ۱۳۹۱

تجمع رانندگان شركت واحد در مقابل وزارت كار

به گزارش رسيده، امروز ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ جمع زيادي از رانندگان شركت واحد در مقابل وزارت كار تجمع نمودند. اين تجمع در پي تسليم نامه اعتراضي بيش از ٢٠٠٠ هزار كارگر شركت واحد با خواسته افزايش دستمزد به دبيرخانه وزارت كار در اوائل اسفند ماه صورت گرفته است. رانندگان با لباس هاي فرم شركت واحد در اين تجمع شركت كرده اند و تا لحظه ارسال اين گزارش نزديك به ۳٠٠ راننده در اين تجمع حضور داشته و هنوز بقيه رانندگان در حال پيوستن به اين تجمع هستند. همچنين مامورين حراست وزارت كار، با ثبت اسامي كارگران آنان را به درون مسجد وزارت كار هدايت كرده اند

۱۴ اسفند ۱۳۹۱

************************

نشست جوش‌کاران لوله‌کشی گاز خانگی در سنندج

روز جمعه ۱۱/۱۲/۹۱ جمع زیادی ازکارگران جوش‌کار لوله‌کشی‌ گاز، جهت بررسی وضعیت بد اقتصادی و دستمزدهای پایین خود، نشستی را در سنندج برگزار کردند. این نشست با سخنان یکی از حاضرین، پیرامون درآمد پایین کارگران و دستمزدهایی که توسط کارفرماها تحمیل می‌شود، شروع شد. سپس این کارگران، در مورد تورم و گرانی سرسام‌آور و بالا رفتن هزینه‌های زندگی بحث و گفت و گو کردند.
در پایان این نشست، کارگران جوش‌کار بر ضرورت پرهیز از مبارزات فردی و پراکنده تأکید کردند، و تنها راه مقابله با مشکلات و درخواست مطالباتشان (از جمله بالا بردن سطح دستمزدهای خود) را اتحاد عمل و ایجاد تشکل مستقل کارگری دانستند. این نشست پس از ۲ ساعت به پایان رسید.

کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

۱۲ اسفند ١٣٩١