افق روشن
www.ofros.com

جان باختن مظفر ولی زاده کارگر بتون ریز درحین کار

کمیته هماهنگی برای کمک                                                                               جمعه ۴ دی ۱٣٨٨


مرگ یک کارگر ساختمانی در پاوه

بنابر اخباری که بدست ما رسیده روز چهارشنبه ٢/١٠/ ٨٨ کارگری بنام مظفر ولی زاده ٣۵ ساله، در روستای " نسمه " از توابع شهرستان پاوه استان کرمانشاه در حین بتن ریزی دچار سانحه می شود و جان خود را از دست می دهد. نامبرده ساکن روستای " منصور آقا " بوده و ٢ فرزند داشت. ما جان باختن این کارگر زحمتکش را به خانواده و بستگانش تسلیت می گوییم.
بدون تردید آنچه که باعث مرگ کارگران ساختمانی می شود بی توجهی صاحبان سرمایه و پیمانکاران به شرایط کار کارگران است. آنها باید با فراهم نمودن امکانات و آموزش های لازم و استفاده از ابزارهای مدرن، مانع از قربانی شدن کارگران بر اثر سوانح و ناامنی محیط کار شوند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

٣/١٠/٨٨

www.khamahangi.com