افق روشن
www.ofros.com

!وضعیت علی نجاتی بررسی شود


كمیته هماهنگی برای كمك                                                                                      جمعه ۴ آذر ماه ١٣٩٠

بر اساس خبر ارسالی به کمیته‌ی هماهنگی، امروز پاسخ رسمی پزشکی قانونی شوش مبنی بر وضعیت بد جسمانی علی نجاتی به دادستانی شوش ابلاغ شده است. در این گزارش رسمی پزشکی اعلام شده است که احتمال سکته‌ی قلبی بسیار زیاد است و نجاتی باید از محیط‌ هایی مانند زندان دور نگه داشته شود. دادستانی شوش عطف به این گزارش رسمی، نامه‌ای به زندان شوش زده و اعلام کرده : «بررسی شود»!
این در حالی است که علاوه بر پزشکان معالج نجاتی و پزشک رسمی زندان، پزشکی قانونی نیز وضعیت جسمی و قلب نجاتی را خطرناک اعلام کرده و خواهان دور نگه داشتن وی از محیط‌های پر استرس و آلوده به دود هم‌چون زندان شده است. اما دادستانی شوش به جای دستور فوری و اکید برای آزادی نجاتی تنها اعلام کرده است « بررسی شود».
کمیته‌ی هماهنگی ضمن محکومیت ادامه‌ی بازداشت علی نجاتی، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط این کارگر دربند است.

كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری

٣ آبان ١٣٩٠