افق روشن
www.ofros.com

(گزارش یکی از کارگران شرکت سقز سازی کردستان (ون


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                              سه شنبه ٢۵ مرداد ماه ١٣٩٠

شرکت سقز سازی کردستان (ون) در روستای حسن آباد از توابع شهر سنندج واقع شده است و تولیدات آن آدامس طبیعی و لواشک می باشد که در سایت کمیته مطالبی در مورد وضعیت کارگران این شرکت قبلآ درج شده است.
برای تشدید فشار بر کارگران شرکت ون، ابتدا یکی از کارفرماها در مورخه ١٧/۵/١٣٩٠قرار دادن وسیله نقلیه شخصی کارگران را در پارکینگ شرکت ممنوع کرد و کارگرانی را که معترض به این مسئله شدند را تا ۵ روز انفصال از کار نمود کارگران معترض اظهار داشتند ما سالها رنج و زحمت میکشیم و این حق ماست که از پارکینگ شرکت استفاده کنیم. در ادامه این فشار یکی دیگر از کارفرمایان در سالن لواشک سازی ضمن اهانت و تحقیر کارگران، نشستن برای رفع خستگی حتی یک دقیقه ای را ممنوع اعلام کرد و گفت: "اگر بنشینید با اردنگی از کار خانه اخراجتان میکنم|" در ادامه این فشارها کارفرمایان هر روز به کارگران گیر داده و آنان را جریمه و کسر حقوق مینمایند. اضافه کاری اجباری در این شرکت پابرجا ست و کارگرانی را که به اضافه کاری اجباری اعتراض میکنند وادار به انجام کار سنگین کرده و از نظر جسمی و روحی آزار و تحقیر می کنند. در این شرکت برای یک روز مرخصی باید هفت خان را طی کرد و برای کارفرما توضیح داد که چه کاری داری و چرا مرخصی میگیرید. یکی از کارگران این شرکت که در تیر ماه دستش ١٣٨٩ زیر دستگاه فرو رفت و نقص عضو شد، پس از پایان دوره استراحت پزشکی به سر کار باز گشت و از کارفرمایان خواست تا به وضعیتش رسیدگی کنند. ولی آنان به خواسته وی توجهی نکردند و ایشان هم دراداره کار شکایت کرده آنان حتی در مرحله اول رسیدگی هم حضور نیافتند و او هنوز در بلا تکلیفی بسر میبرد. کارگران شرکت ون بخاطر شرایط سخت زندگی و ترس از بیکاری و از دست ندادن کارشان سکوت کرده اند اما از نظر روحی کاملآ خسته و آشفته اند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری

سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۰