افق روشن
www.ofros.com

دستگیری و زندان شاهرخ زمانی و محاکمۀ چندین بارۀ علی نجاتی


کمیته هماهنگی برای کمک                                                                                     جمعه ۲۰ خرداد ١٣٩٠

دستگیری و زندان شاهرخ زمانی

شاهرخ زمانی از اعضای هیئت مؤسس سندیکای نقاشان و تزئینات ساختمان تهران و حومه و همچنین عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری در تاریخ ١٧/٣/١٣٩٠ دستگیر شد و هم اکنون در زندان تبریز زندانی است.

*********************

محاکمۀ چندین بارۀ علی نجاتی برای یک اتهام واهی

بر اساس خبر ارسالی به کمیته هماهنگی علی نجاتی کارگر اخراجی نیشکر هفت تپه و از اعضای هیات مدیره ی سندیکا و یکی از نمایندگان کارگران این شرکت برای چندمین بار برای یک اتهام تکراری که پیشتر بابت آن حبس کشیده، در روز شنبه ٢١ خردادماه ٩٠ و در شعبه ی ١٣ دادگاه تجدید نظر در شهر اهواز دادگاهی خواهد شد. پس از تحمل دوره ی شش ماهه ی زندان ،باز هم به بهانه ی همین اتهام علی نجاتی را دادگاهی کردند که به دلیل تکراری بودن اتهام، دادگاه ناچار به تبرئه ی وی شد.اما باز با شکایت دادستان و با اعمال فشار مقامات امنیتی به رای برائت برای وی اعتراض شد و نهایتا پرونده برای بررسی به مرکز استان و به دادگاه تجدید نظر ارسال شد.در زمان دادرسی پیشین به دلیل سکته ی قلبی نجاتی دادگاه به تعویق افتاد و اکنون برای چندمین بار ،در حالی وی را دادگاهی می کنند که به دلیل نارسایی قلبی و گرفتگی عروق و در اثر چند عمل جراحی در قلب از نظر جسمانی در حالت نابسامانی به سر می‌برد.
نجاتی در بیش از دو سالی که به دلیل نمایندگی کارگران و انتخاب به عنوان عضو هیات مدیره ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه تحت فشار و زندان و پیگرد قضایی و از کار اخراج بوده از نظر معیشتی در تنگنا بوده است ؛ اکنون نیز دستگاه های قضایی و امنیتی برای اعمال فشار بیشتر به او وخانواده اش و جلوگیری از فعالیت های او در راستای احقاق حقوق کارگران برای چندمین بار برای اتهامی که وی بابت آن حبس کشیده است وی را دادگاهی میکنند.
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکوم کردن اقدام دستگاه قضایی برای دادگاهی کردن علی نجاتی،خواهان توقف بی چون و چرای پیگرد های امنیتی و قضایی علیه کارگران و فعالان کارگری و آزادی بی قید و شرط تمامی کارگران دربند میباشد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری