افق روشن
www.ofros.com

پنج هزار کارگر ایران خودرو تبریز بیکار شدند


خودروکار                                                                                                    دوشنبه ٢١ آذر ماه ١٣٩٠

دو شیفت كاری شركت ایران خودرو تبریز به دلیل عدم شماره‌گذاری وانت پیكان تعطیل شد.
به گزارش خودروکار در حال حاضر فقط یك شیفت كاری شركت ایران خودرو تبریز تنها برای تعمیر و نگهداری خطوط تولید و انبارهای این شركت مشغول به كار است. این كارخانه برای پنج هزار نفر به طور مستقیم فرصت شغلی ایجاد كرده كه به دلیل عدم شماره‌گذاری محصول تولیدی این شركت از كار بیكار شده‌اند.
طبق اعلام مسوولان ایران‌خودرو، خطوط تولید كارخانه ایران خودرو تبریز تنها قادر به تولید وانت پیكان است و جایگزینی وانت پیكان در این شركت زمان‌بر خواهد بود و در حال حاضر امكان تغییر خط و تولید محصول جایگزین در این شركت وجود ندارد.
شركت ایران خودرو تبریز طی این مدت حدود ۴٠ هزار دستگاه وانت پیكان تولید كرده است كه به دلیل عدم شماره‌گذاری در پاركینگ‌های آن خاك می‌خورند. كارخانه ایران خودرو تبریز در شهریور ١٣٨۶ با تولید وانت پیكان كارش را آغاز كرد و طی این مدت ده‌ها هزار فرصت شغلی غیر مستقیم و مرتبط با آن ایجاد شده است كه با تعطیلی این كارخانه از دست خواهد رفت.
داستان وانت پیكان از آنجا آغاز شد كه سازمان استاندارد، اردیبهشت امسال اعلام كرد كه این خودرو به دلیل نداشتن استانداردهای ۵١ گانه از ابتدای مهرماه نباید شماره‌گذاری شود و پلیس ناجا هم با همین عنوان از ابتدای مهرماه شماره‌گذاری وانت پیكان را متوقف كرد. بعد از مباحث مطرح شده درخصوص تعطیلی خط تولید وانت پیكان در تبریز و تبعات اجتماعی و اقتصادی آن، در نهایت هیات دولت در اواخر آبان‌ماه با ادامه تولید آن تا پایان امسال موافقت كرد و تداوم تولید این خودرو بعد از پایان مهلت مقرر را منوط به رعایت استانداردهای موردنظر سازمان ملی استاندارد دانست. به فاصله كمی بعد از آن سازمان ملی استاندارد نیز با ارسال نامه‌ای به پلیس ناجا ادامه تولید این خودرو را تا پایان امسال بدون مشكل دانست و از پلیس راهور خواست كه شماره‌گذاری این خودرو را از سر گیرد. اوایل آذر نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به نقل از دبیر كارگروه حمایت از تولید خطاب به پلیس ناجا از این نهاد خواست كه شماره‌گذاری وانت پیكان را از سر گیرد، ولی پلیس راهور تاكنون از این كار امتناع كرده است.
در آخرین اظهارات مسوولان پلیس، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم - فرمانده ناجا، اعلام كرد كه هر وقت استاندارد این خودرو را آوردند ما هم آن را شماره‌گذاری خواهیم كرد، اما در حال حاضر مشكل با جای دیگری است و به نیروی انتظامی ربطی ندارد. با این شرایط مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار كارخانه ایران‌خودرو تبریز و كارگران آن است.

خودروکار - ٢٠/٠٩/١٣٩٠