افق روشن
www.ofros.com

روسای حراست ایران خودرو از کار بر کنار شدند


خودروکار                                                                                                            شنبه ٣٠ بهمن ١٣٨٩

درپی تداوم مبارزات کارگران ایران خودرو که خواهان محاکمه عاملان کشتار کارگران ایران خودروکه در تصادف ششم بهمن منجربه کشته شدن بیش از ٩ نفر ومجروح شدن بیش از ده ها کارگر گردید هستند.
مدیریت ایران خودرو برای فرار از محاکمه وکاهش فشار کارگران روسای حراست ایران خودرو رااز کار برکنارکرد. بردران رئیس حراست پیرامونی و کلاته رئیس حراست فیزیکی ایران خودرو به دستور مدیریت ازکار برکنار شدند. فردی بنام فاضل از ساپکوبه عنوان ردیس حراست ایران خودرو انتخاب شد.
روسای حراست ایران خودرو نقشی مستفیم در حادثه ششم بهمن داشتند. صاحب پیمانکار راننده که با کامیون تصادف کرد. همین مدیران حراست بودند. برادران وکلاته هر دو از مدیران با سابقه حراست بودند که سالها در سرکوب کارگرران نقش داشتند. آنها نه تنها در سرکوب کارگران بلکه در غارت اموال ایران خودرو نیز فعال بودند برادران در زمان غروی به جرم اختلاس ودزدی اموال شرکت که آن زمان مدیر حراست ایران خودرو بود از کار بر کنار شد ولی توسط لابیهای وزارت صنایع واطلاعات مدیرحراست ساپکو شد.
بعد از باز نشستگی دوباره توسط نجم الدین به ایران خودرو برگشت ورئیس حراست ایران خودرو شد.
برادران توانست همراه کلاته یکی دیگر از همکاران خود یک شرکت پیمانکار بنام ایرانیان تشکیل داده وحمل ونقل قطعات ضایعاتی پرسهای ایران خودرو را بععده بگیرد. برادران نه تنها قانون عدم اشتغال مجدد نیروهای بازنشسته در ایران خودرو را نقض کرد بلکه توانست در همان حال که یکی از روسای حراست بود صاحب یک شرکت پیمانکاری شود.
این تنها جرم ایشان نیست بردران فقط صاحب اسمی پیمانکار است ولی هیچ سرمایه وحتی وسیله نقلیه برای جابجای قظعات از خود استفاده نکرد بلکه از وسایل ایران خودرو برای کار خود استفاده می کرد وبرای همین کامیونی که تصادف کرد مال ایران خودرو است. وقتی تصادف رخ می دهد همین مدیرحراست گزارش می دهد که کامیون که تصادف کرده مال ایران خودرو نبوده بلکه مال یک پیمانکار بوده واز درب ٩ وارد ایران خودرو شده وچون به شرکت وارد نبود بی احتیاطی کرده وبا کارگران تصادف کرده است.
چرا حراست آدرس تصادف را درب ٩ داد وچرا یک پیمانکار بخاطر اینکه درب ٩ ایران خودرو محل تردد کامیون است. وکارگران از این درب تردد نمی کنند. حراست می خواست با دادن آدرس اشتباه کارگرانرا مقصر حادثه قلمداد کند. ولی با پخش فیلم ها که محل تصادف را نه درب ٩ بلکه در٣ درست محل تردد کارگران که کامیون در ان ساعت خق تردد ندارد نشان داد دست حراست نه تنها برای کارگران رو شد بلکه برای خیلی ها هم روشد اما مدیریت که خود مقصر اصلی این حادثه است برای فرار از مسئولیت مرگ کارگران حرف حراست را تادید ومحل حادثه را درب ٩ اعلام کرد اما اکنون بعداز حادثه که کارگران خواهان شناسائی عاملین این کشتار هستند اول مدیریت که چطور یک فرد باز نشسته را به شرکت آورده وبه عنوان مدیرحراست کرده است.آیا به کارگیری برادران وکلاته صرفا برای کنترل کارگران بوده است. دادن یک شرکت پیمانکاری به این مدیران که البته در ایران خودرو یک امر رایج است بر چه مبنای بوده است در این خصوص مسئولان شرکت ایسیکو که مسئول بکار گیری پیمانکاران ونظارت بر عمل کرد آنها هستند نیز باید جواب پس بدهند.
جرم حراستی ها علاوه بر سرکوب کارگران، اخراج ده ها کارگرمعترض و اخراج هزاران کارگرفقط به جرمهای ناکرده واخراج ده ها کارگر به جرم واهی معتاد، اخراج صدها کارگر فقط به جرم پیمانکاری ودرعوض بکار گیری افراد ضد کارگری و سوء استفاده از قدرت برای دزدیدن و غارت اموال شرکت و یکی از متهمان کشتار کارگران محسوب می شوند.

خودروکار - ٢٧ بهمن ١٣٨٩