افق روشن
www.ofros.com

ادامۀ بحران تولید در سایپا، پارس خودرو و گروه بهمن


کارگران خودروسازی                                                                                        شنبه ١۵ بهمن ماه ١٣٩٠

سازه گستر سایپا، واقع در کیلومتر ١٠ جادۀ مخصوص کرج سه راه پارس خودرو، شرکتی است که کار تأمین قطعات را برای گروه خودروسازی سایپا (شامل شرکت های سایپا، سایپادیزل و پارس خودرو) را برعهده دارد، یعنی همان کاری که شرکت های ساپکو و ایساکو برای گروه خودروسازی ایران خودرو انجام می دهند. در واقع، این شرکت رابط گروه خودروسازی سایپا با ده ها شرکت است که برای این گروه قطعه می سازند. گفته می شود که اخیراً گروه سایپا نتوانسته است بدهی خود را به شرکت سازه گستر سایپا بپردازد و، به همین دلیل، این شرکت نیز قادر به پرداخت بدهی خود به شرکت های قطعه ساز نبوده است. در نتیجه، این شرکت ها نیز به تعهدات خود برای تأمین قطعات مورد نیاز گروه سایپا عمل نکرده اند و این گروه خودروسازی اکنون با کمبود قطعات خودرو رو به روست. دلیل دیگری که برای کمبود قطعه در گروه سایپا ذکر می شود این است که با توجه به افزایش قیمت ارز تولید قطعات با نرخ های سابق برای شرکت های سازندۀ آن ها صرف نمی کند. به هرحال، علت آن هرچه باشد، اکنون گروه سایپا با کمبود قطعات خودرو مواجه است و تعطیل های اخیر، که کارگران این گروه را سخت نگران و هراسناک کرده است، به همین دلیل است.
در هفتۀ دوم بهمن ماه نیز، همچون هفتۀ اول، شرکت های سایپا و پارس خودرو با حداقل ظرفیت خود تولید کردند. در شرکت سایپا، خط مونتاژ پراید نیمه تعطیل بود و به علت کمبود قطعات به ویژه استارت، چراغ عقب، زه روی سقف و... تولید متوقف بود و در روزهای سه شنبه ١١ و چهارشنبه ١٢ بهمن کارگران در کنار خط تولید نیمه بیکار بودند. در شرکت پارس خودرو، سالن های مونتاژ پراید (سالن PK و سالن ٣۵) در روزهای ١١ و ١٢بهمن حداقل تولید را داشتند و در بیشتر اوقات کارگران در حال استراحت بودند. همچنین در این شرکت سالن های مونتاژ اتاق پراید و ال ٩٠ نیز تعطیل بودند. روز پنج شنبه ١٣ بهمن نیز شیفت های ٢ و٣ تعطیل بودند و شیفت ١ تولید پراید نیز بیش از ۵ ساعت فعال نبود، سالن ال ٩٠ به طور کامل تعطیل بود و سالن های بدنۀ پراید ١۴١ و بدنۀ ال ٩٠ نیز تعطیل بودند. در شرکت سایپا نیز چنین حالتی وجود دارد. در حال حاضر تا شروع هفتۀ سوم بهمن ماه شرکت های سایپا و پارس خودرو تعطیل هستند. این تعطیل ها به ویژه از این نظر جلب توجه می کنند که در سال های قبل در همین ماه های بهمن و اسفند برای بالابردن رکورد تولید حتی در روزهای جمعه نیز با دادن پاداش (غیر از اضافه کاری) از کارگران این شرکت ها کار می کشیدند.
خبر دیگر حاکی از خودکشی یک کارگر خودروسازی است. در اخبار قبلی به اطلاع رساندیم که گروه خودروسازی بهمن، که مزدا تولید می کند و وابسته به سپاه پاسداران است، کارگران خود را با پرداخت حداقل حقوق تا ١۵ فروردین ١٣٩١ بیکار کرده است. این گروه در هفتۀ اخیر تعدادی از کارگران را به سر کار فراخواند و اسامی شماری دیگر را به عنوان اخراجی در تابلو اعلانات اعلام کرد. همزمان با اعلام این لیست، یکی از کارگران سالن رنگِ گروه بهمن به نام مصطفی علیزاده اهل فومن ساکن کرج دست به خودکشی زد و فوت کرد، که جسد او را روز پنج شنبه به فومن منتقل کردند. گفته می شود که مصطفی پس از دیدن نام خود در لیست اخراجی ها خودش را کشته است. همچنین، شنیده ها حاکی از آن است که پدر مصطفی نیز پس از شنیدن خبر فوت فرزندش سکته کرده است.

کارگران خودروسازی - ١۴ بهمن ١٣٩٠

کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری