افق روشن
www.ofros.com

!گزارش سخنرانی خامنه ای در جمع کارگران خودرو‌سازی


کارگر خودروسازی                                                                                            شنبه ١٦ اردیبهشت ١٣٩١

گزارش سخنرانی مقام رهبری در جمع کارگران خودرو‌سازی!

روز یکشنبه ١٠ اردیبهشت حدود۵٠٠٠ نفر از کارگران خودرو‌سازی را از شرکت‌های ایران خودرو، پارس خودرو، سایپا، سایپا دیزل، سایپا یدک، مگاموتورز، ایران خودرو دیزل و . . . را با تعداد زیادی اتوبوس‌ به زمین چمن شرکت داروپخش واقع در خیابان داروپخش منتقل کردند. قبل از شروع مراسم در بیرون از شرکت داروپخش که مملو از نیروهای اطلاعاتی، سپاه و بسیج بود از کارگران با دادن شیرینی، کیک، شیر، چفیه وکلاه‌های ضد‌آفتاب پذیرایی کردند. ساعت ١٠ صبح کارگران را بعد از بازرسی بدنی به داخل ورزشگاه راه دادند.
مراسم با اعلام برنامه‌ی مجری شروع شد و بعد با نوحه و سرود ادامه پیدا کرد. سپس شاعر خراسانی نیز ابیاتی مذهبی برای کارگران اجرا کرد. کارگران که از تابش آفتاب ناراحت بودند شروع به اعتراض کردند که رهبر انقلاب کی می‌آیند! مجری وعده می‌داد که رهبر تا لحظاتی دیگر وارد خواهند شد. بالاخره ساعت نزدیک ١١ و ٣٠ دقیقه مقام رهبری وارد شده و در جای خود نشست. صف‌های جلوتر که برگزیده‌تر بودند شعارهایی در وصف رهبر سر دادند. بعد مجری از وزیر کار دعوت به سخنرانی کرد. وزیر کار نیز بعد از تمجید از رهبر انقلاب شروع به شمردن امتیازاتی کرد که به‌دروغ به کارگران داده بود. وقتی وزیر می‌گفت که سهام عدالت به کارگران دادیم، کارگران «هو» می‌کشیدند واو را مسخره می کردند. سخنان وزیر با «هو» کشیدن‌های کارگران در حضور رهبر به پایان رسید و نوبت به سخنرانی رهبر رسید. آقای خامنه‌ای سخنان‌اش را با این که کار و سرمایه بدون هم نمی‌توانند وجود داشته باشند شروع کرد! بعد از ده دقیقه کارگران که خسته و بی‌تاب شده بودند شروع کردند گروه گروه ورزشگاه را ترک کردن. بجز تکبیرهای عده‌ای در صف‌های جلوتر، شعار چندانی از باقی کارگران شنیده نمی‌شد. ورزشگاه رفته رفته از جمعیت خالی می‌شد و رهبر انقلاب با مشاهده‌ی این وضعیت و با عنوان کرد این که: «هوا گرم است و بیش‌تر از این مزاحم نمی‌شوم»، سخنان‌اش را به پایان رساند. پیش از این‌که رهبر جای‌گاه خود راترک کند، بیش‌تر کارگران ورزشگاه را ترک کرده بودند.

در حاشیه مراسم:
- کارگران زنی که با مینی‌بوس به محل آورده شده بودند و مانتو شلوارهای آبی پوشیده بودند، در هنگام رفت و برگشت به دست زدن و آواز خواندن مشغول بودند!
- کارگران خودروسازی از این‌که به چنین مراسم بیهوده‌ای آورده شده بودند اظهار انزجار می‌کردند. حتا کارگران بسیجی نیز از این بابت ناراحت بودند!
- اما جالب‌ترین موضوع در این مراسم نبود «خانه‌ی کارگر» وسرکرده‌های‌اش بود که نشان‌گر جدایی آن‌ها و کنار گذاشتن‌شان از بیت رهبری بود وهم‌چنین عدم نفوذ «خانه‌ی کارگر» بین کارگران خودرو‌سازی‌ها را می‌رساند. در پایان مراسم نیز در خیابان دارو‌پخش، عکس‌های تبلیغاتی محجوب و خانم جلودارزاده بین کارگران پخش شد که با عدم استقبال کارگران و پاره کردن عکس‌های انان روبرو شد.

کارگر خودروسازی - ١٢ اردیبهشت ١٣٩١