افق روشن
www.ofros.com

علی اخوان آزاد شد


کانون مدافعان حقوق کارگر                                                                                      پنجشنبه ١٠ تیر ١٣٨٩

روز سه شنبه ٨ تیر ماه علی اخوان با قرار وثیقه ی ٧٠ میلیون تومانی آزاد شد. وی در ١۵ خرداد ماه بازداشت شده بود. در تمام طول مدت بازداشت در بند ٢٠٩ به سر برده و از داشتن وکیل و ملاقات محروم بوده است.

کانون مدافعان حقوق کارگر

١٠ تیر١٣٨٩