افق روشن
www.ofros.com

در پی بازداشت های اخیر علیرضا ثقفی امروز دوشنبه بازداشت شد

کانون مدافعان حقوق کارگر                                                                                  دوشنبه ١٢ بهمن ۱٣٨٨


بازداشت علیرضا ثقفی

در پی بازداشت های گسترده اخیر امروز دوشنبه ١٢ بهمن ١٣٨٨ علیرضا ثقفی از طرف دفتر پیگیری اطلاعات واقع در خیابان صبا تهران احضار و سپس بازداشت شد. مامورین اطلاعات به اتفاق علیرضا ثقفی در حالی که همسر و فرزندان وی در منزل حضور داشتند شبانه اقدام به تفتیش منزل نموده و کیس ، لب تاپ و جزوات وی را ضبط کردند.
این در حالی است که علیرضا ثقفی هفته گذشته برای چندمین بار با احضاریه دادگاه انقلاب در دادگاه حاضر شده بود و نسبت به اتهام تجمع در پارک لاله به مناسبت روز جهانی کارگر از خود دفاع نموده و وکیل وی آقای اولیایی فر نیز فرصت یافته بود تا ضمن دفاع از وی طی روزهای آینده لایحه خود را ارائه دهد

کانون مدافعان حقوق کارگر

دوشنبه ١٢ بهمن ١٣٨٨