افق روشن
www.ofros.com

دو خبر از زندانیان کارگری


کانون مدافعان حقوق کارگر                                                                                یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۱

١- به قرار اطلاع ساعت ٢٠ روز یک شنبه اول بهمن ماه بهنام ابراهیم زاده با تودیع وثیقه به مرخصی آمد.
٢- محمد جراحی با دست بند و پابند برای عکس برداری از غده تیروئید به مراکز درمانی خارج بیمارستان منتقل شد. در بیمارستان برخورد بسیار خشونت بار و توهین آمیز نگهبانان با وی برای پزشکان و کادر درمانی سوال برانگیز بود به شکلی که وی برای آنان توضیح داده که چرا زندانی شده است.
با امید به آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی از جمله فریبرز رییس دانا، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، پدرام نصراللهی، رسول بوداغی، کیوان صمیمی، مسعود باستانی، منیژه نجم عراقی، سروش ثابت، فریدون صیدی راد و ....

کانون مدافعان حقوق کارگر