افق روشن
www.ofros.com

احضار، دستگیری و زندان علی نجاتی


کانون مدافعان - كمیته هماهنگی برای كمك                                                             شنبه ۲۱ آبان ماه ١٣٩٠

دستگیری و زندان علی نجاتی

بنابر خبر رسیده به كمیته هماهنگی، علی نجاتی كارگر و عضو هیات مدیره سندیكای كارگران هفت تپه، امروز مورخ ۲۱/٨/۹۰ پس از مراجعه به دادگاه جهت ارائه مدارك پزشكی دال بر عدم امكان تحمل حبس یك ساله، دستگیر و روانه زندان دزفول شد.
این در حالی است كه در خبر های قبلی نیز اعلام شد به دلیل ناراحتی قلبی ،وضعیت جسمی علی نجاتی مناسب نبوده و قادر به تحمل حبس یك ساله نمی باشد. در صورت عدم توجه مقامات قضایی به وضعیت وی و محبوس كردن او، تمامی عواقب امر متوجه مقامات قضایی خواهد بود و آنان باید مسؤولیت هرگونه اتفاق برای نجاتی را بر عهده گرفته و پاسخ‌گو باشند.
(خبر های تكمیلی در مورد دستگیری و وضعیت علی نجاتی به اطلاع شما خواهد رسید )

كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری

۲۱ آبان ۱۳۹۰

***********

احضار علی نجاتی به زندان

علی نجاتی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران هفت تپه، بار دیگر برای گذراندن حکم یک سال زندان احضار شد. این احضار با تهدید تلفنی ضامن وی همراه بوده است. محکومیت یک ساله ی علی نجاتی به دلیل اتهامی است که در یک دادگاه دیگر، از همین اتهام تبرئه شده است. دادگاه در حالی خواهان اجرای حکم اوست که این فعال کارگری، در وضعیت جسمی مناسبی نیست. وی به تازگی یک عمل جراحی قلب را پشت سر گذاشته است و به تایید پزشک های معالج، او باید کاملا تحت مراقبت های پزشکی باشد.

کانون مدافعان حقوق کارگر