افق روشن
www.ofros.com

فریبرز رئیس دانا به یک سال حبس محکوم شد


کانون مدافعان حقوق کارگر                                                                                      شنبه ٢١ خرداد ١٣٩٠

فریبرز رئیس دانا، اقتصاد دان و عضو کانون نویسندگان ایران به یک سال حبس محکوم شد

شعبه ۲٨ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه، فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان و عضو کانون نویسندگان ایران را به یک سال حبس محکوم کرد.
فریبرز رئیس دانا به اتهام عضویت در کانون "غیر قانونی" نویسندگان ایران، تنظیم بیانیه‌های "جریان فتنه‌ی ٨٨"، بیانیه علیه نظام و تبلیغ چهره‌های وابسته به گروهای چپ و مارکسیست همانند صمد بهرنگی و خسرو گلسرخی، شرکت در مراسم سالگرد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، صدور بیانیه علیه سانسور، مصاحبه با رسانه‌های بی بی سی و صدای آمریكا، متهم کردن جمهوری اسلامی به آزار و تجاوز و شکنجه زندانیان و فرمایشی قلمداد کردن دادگاههای جمهوری اسلامی، به یک سال حبس محکوم شد.
این حکم در تاریخ ۲۱/٣/۹۰ ابلاغ شده است و رئیس دانا به مدت ۲۰ روز فرصت دارد خود را معرفی کند و یا اعتراض خود را نسبت به حکم، اعلام نماید.

کانون مدافعان حقوق کارگر

http://kanoonmodafean1.blogspot.com