افق روشن
www.ofros.com

گزارش تجمع كارگران شركت واحد در مقابل شهرداری و پیروزی كارگران


كانون مدافعان حقوق كارگر                                                                                   پنج شنبه ۲۰ مهر ١٣٩١

از ساعت ٨ ونیم صبح روز سه شنبه ١٨ مهر ماه حدود ٢٠٠ نفر از رانندگان شركت واحد و اعضای سندیكای كارگران این شركت در مقابل شهرداری تهران تجمع كردند. تجمع كارگران كه ابتدا جلوی كتابخانه ی پارك شهر و پس از ساعتی به طرف مجلس شورای شهر به راه افتادند. یك سرهنگ نیروی انتظامی ابتدا از آنان خواست كه به طرف دیگر خیابان نروند و تجمع كنندگان دركناره خیابان نشستند. آنان خواهان ملاقات با شهردار بودند. تا پیگیر خواسته های خود كه عبارت از ده درصد افزایش حقوق و حق مسكن است،‌شدند. آنان به مدت بیش از ده ماه با نامه نگاری و تهیه طومار خواسته های خود را به گوش مسوولان رسانده بودند. پس از ساعاتی از كارگران خواسته شد كه نمایندگان خود را برای مذاكره با آقای امانی معاون مالی شهردار بفرستند كه ۴ تن از كارگران به نمایندگی فرستاده شدند كه آقایان وحید فریدونی و حسن سعیدی از اعضای سندیكای واحد نیز در میان آنان بودند. در كنار معاون شهردار آقای ناصر صادق پیروز، معاون منابع انسانی نیز حضور داشت. از تجمع كنندگان خواسته شد كه به مسجد كنار شهرداری رفته و در آنجا از آنان پذیرایی به عمل آمد.
ابتدا معاون شهردار شروع به تهدید نمایندگان كرد كه در این شرایط بحران آنها خواسته های اضافه دارند. نمایندگان این مساله را رد كردند و كمبودها را مربوط به سوءمدیریت دانستند. در انتها نمایندگان شهرداری قبول كردند كه ده درصد اضافه حقوق كارگران شركت واحد پرداخت گردد. اما حاضر به نوشتن و امضای صورت جلسه نشدند. در نتیجه نمایندگان كارگران از معاون شهردار خواستند كه خود در میان كارگران حاضر شده و توافقات را به آنان بگوید. كه در انتها معاون منابع انسانی در جمع كارگران حاضر شد وقول پرداخت ده درصد را تا آخر سال به آنان داد . حق مسكن نیز برای سال آینده مورد قبول قرار گرفت.
حضور آقای مددی نایب رییس سندیكا در میان كارگران بسیار ارزنده بود. در انتها ایشان درمورد معیشت كارگران و فشارهایی كه بر آنان وارد می شود نیز صحبت كردند. پس از این پیروزی و گرفتن قول پیگری مسایل شان، كارگران به تجمع خود خاتمه دادند و تصمیم گرفتند در صورت عدم اجرای قول های مسوولان، اعتراضات خود را پیگری كنند. این پیروزی برای كارگران نشان از ضرورت همبستگی و هماهنگی آنان برای دریافت حقوق خود دارد.

كانون مدافعان حقوق كارگر