افق روشن
www.ofros.com

شاهرخ زمانی و محمد جراحی همچنان در بند قرنطینه


کانون مدافعان حقوق کارگر                                                                                  شنبه ٢٢ بهمن ماه ١٣٩٠

بر اساس اخبار رسیده از زندان تبریز، وضعیت زندانیان كارگری آقایان شاهرخ زمانی و محمد جراحی در بند قرنطینه ی تبریز بسیار تاسف بار است.این دو زندانی علاوه بر فشارهای زندان بانان و شرایط نامساعد غذایی و نبود امكانات اولیه در زندان، دو بار نیز مورد حمله و ضرب و شتم تعدادی از زندانیان عادی تحریك شده قرار گرفته اند.
این زندانیان تحریك شده با حمله به محمد جراحی و شاهرخ زمانی آنان را از تخت خود بیرون كرده و محل خواب آنان را خود اشغال كرده اند. و در نتیجه آنان مجبورند روی زمین بخوابند. با این همه مسئولان زندان از انتقال آنان به بند عمومی خو داری كرده و آنان را همچنان در بلاتكلیفی نگه داشته اند.

کانون مدافعان حقوق کارگر