افق روشن
www.ofros.com

«سایت رسمی کانون نویسندگان ایران «درتبعید


اعضای هیأت دبیران کانون                                                                                     یکشنبه ۱٦ آذر ۱۳۹۳

دوستان و هموندان گرامی
سایت رسمی کانون نویسندگان ایران «درتبعید»، با نشانی جدید آغاز به کار کرد. این سایت، صدای نویسندگان، شاعران، هنرمندان و اهل فرهنگ و هنر ایرانی و تبعیدی است که در چهار گوشة جهان پراکنده‌اند، تا این صدا خاموشی نگیرد و به گوش همگان برسد، ما، به عنوان دبیران و مسؤلین این نهاد دمکراتیک از شما خواهش می‌کنیم، که با ارسال آثار خود به این سایت یاری رسانید و اگر ممکن و مقدور ‌است، نشانی سایت «کانون» را در رسانه‌های مجازی خود درج نمایید و به اطلاع همۀ دوستان برسانید.

نشانی جدید سایت «کانون» www.iwae.info

برای ارسال مطالب aliasghar.fardad@gmail.com

اعضای هیأت دبیران کانون نویسندگان ایران «در تبعید»

دسامبر ٢٠١۴ پاریس