افق روشن
www.ofros.com

علی رضا ثقفی آزاد شد

مهدی کوهستانی                                                                                                  یکشنبه ٢۵ بهمن ۱٣٨٨

علیرضا ثقفی بعد از گذراندن ١٢ روز در بند ٢٤٠ زندان اوین امروز شنبه ٢٤ بهمن(١٣ فوریه) بدون اطلاع از علت دستگیری اش و بدون گذاشتن وثیقه آزاد شد.
همچنین ایشان در تاریخ ٢١ بهمن به دادگاه برده شده بود و بدون داشتن هیچگونه حق قانونی، حکم سه سال زندان به ایشان ابلاع شد، که یکی از دلایل این حکم عضویت در "نهاد غیر قانونی کانون نویسندگان ایران" است.
علیرضا ثقفی خراسانی، نویسنده، روزنامه نگار و فعال مدافع حقوق كارگر، در ١٦ ماه گذشته سه بار به دلایل نامشخص دستگیر و زندانی شده است. بار اول در اكتبر ٢٠٠٨ به مدت سه روز به اتهام شركت در مراسمی در یك گورستان عمومی، و بار دوم به مدت ۴٠ روز به همراه فرزند خود، محسن ثقفی خراسانی كه یك معلم موسیقی و عضو سندیكای هنرمندان است به دلیل شركت در مراسم روز جهانی كارگر در یك پارك عمومی، بازداشت و در سلول انفرادی نگهداری شده اند. بار سوم به مدت ١۴ روز به دلیل نوشتن مقاله ای در دفاع از حقوق كارگران در بازداشت بوده است.
وی در دادگاهی به اتهامات حضور درگورستان خاوران و مراسم روزكارگر و فعالیت در سندیكای نویسندگان به سه سال حبس محكوم شده و فرزند وی تنها به اتهام همراهی با پدر به دو سال حبس محكوم شده است. این حكم دادگاه و بازداشت های او هیچ مبنای حقوقی نداشته و می تواند به عنوان نقض حقوق بشر در تمام مجامع حقوقی جهان مطرح شده و از مجامع حقوقی بین المللی خواسته شود تا به این بازداشت ها و احكام غیر انسانی رسیدگی كنند.

مهدی کوهستانی - ١۴- ٠٢-٢٠١٠