افق روشن
www.ofros.com

مدیریت قطعات توربین شهریار شرط کارگران را نپذیرفت، اعتصاب همچنان ادامه دارد


کارگر صنعت برق                                                                                              پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹٢

مدیریت قطعات توربین شهریار شرط کارگران را نپذیرفت، اعتصاب همچنان ادامه دارد

حدود ۲۵ روز است که کارگران قطعات توربین شهریار در اعتصاب هستند، دست تنها و بدون حمایت دیگر کارگران صنعت برق، برای گرفتن مطالبات خود سرسختانه و آزموده، ایستاده اند. آنها با کسب تجربه طی مبارزاتی که در این چند سال داشته اند، آموخته اند که با شور و مشورت، مسائل خود را پیش ببرند. به راستی هر کجا مسائل را با تأمل و همفکری دنبال کرده ایم، کمتر اشتباه کرده ایم و آنجا که فردی عمل کرده ایم خالی از اشتباه نبوده ایم. هر زمانکه، مبارزات خود انگیخته و بدون سازماندهی، و از سوی دیگر بدون همبستگی جنبش کارگری باشد اشتباه و حرکت فردی هم گریز ناپذیر می شود. با این وجود، مبارزات کارگران قطعات توربین شهریار یکی از طولانی ترین اعتصابات در سالهای اخیر جنبش کارگری علیه سرمایه است. در گذشته نیز مبارزات کارگری "پیام راه دور شیراز" و " لاستیک دنا" با پیگیری و مقاومت توانستند بخشی از مطالبات خود را تحقق بخشند. اما به دلیل نبود یک جنبش سراسری علیه سرمایه، بارها پس از افت مبارزات، صاحبان سرمایه با حمایت دولت به دستاوردهای ما کارگران یورش برده اند. از یاد نبریم که عقب نشینی صاحبان سرمایه وابسته به حضور و تشکل سراسری در تقابل با سرمایه است. مبارزات کارگران توربین شهریار و فولاد خوزستان و ... زمینه ساز تشکل سراسری کارگران است.

بالاخره پس از گفتگوی بسیار بین نمایندگان کارگران و مدیریت قطعات توربین شهریار طی روزهای اعتصاب، روز چهارشنبه صورتجلسه ای از سوی نمایندگان کارگران طی دو بند به مدیریت شرکت اعلام شد:
بند اول- توقف اخراجها؛ حتی اگر فردی به علت مسئله ای خاص (مثلا شرارت) قرار شد اخراج شود، بایستی با آگاهی و تائید کمیته ی انضباطی که نماینده ی کارگران در آن حضور دارد انجام شود. قراردادهای سه یا چهار ماهه، بایستی لغو و با کلیه ی کارگران قرارداد یکساله امضا شود.
بند دوم - کلیه ی حقوقهای معوقه پرداخت شود.
مدیریت شرکت در عین اینکه خواستهای کارگران، یعنی پرداخت حقوقهای معوقه و امضای قراردادهای یکساله را پذیرفت اما با شرط کارگران مبنی بر اینکه اخراجها باید متوقف شود و در صورت بروز موارد خاص نیز می بایست با نظارت کمیته ی انضباطی و با اعمال نظر نماینده ی کارگران صورت پذیرد مخالفت نموده و گفت اخراج ها باید توسط مدیریت انجام شود. به این ترتیب اعتصاب کارگران همچنان ادامه دارد.

کارگر صنعت برق

************

اعتصاب کارگران قطعات توربین شهریار ادامه دارد

در پی گزارشات مربوط به اعتصاب کارگران شرکت قطعات توربین شهریار، کارگران این شرکت پس از گذشت ٢٠ روز کماکان در اعتصاب بسر می برند و از راه اندازی مجدد خطوط تولید سر باز می زنند.
اعتصاب کارگران تاکنون باعث تغییر ٢ تن از مسئولین شرکت شده که در اخراج و تنظیم قراردادهای چند ماهه کارگران نقش داشته اند. همچنین مدیریت شرکت مجبور به پرداخت بخشی از پاداش های معوقه به کارگران شد.
این چندمین بار در طول سالیان گذشته است که اعتصاب و اعتراض کارگران این واحد صنعتی منجر به عقب نشینی مدیریت و مسئولین شرکت از سویی و حصول مطالبات کارگران از سوی دیگر شده است.
اعتصاب کارگران جسور و فداکار این شرکت که تلاش آنها نقش بسزایی در تولید برق کشور دارد، در ادامه به هر نتیجه ای که منجر شود، بار دیگر نشان داد، قدرت کارگران در دستیابی به مطالبات خود و مقاومت در مقابل دستیازی سرمایه به منافع آنها، در اتحاد و یکپارچگی آنهاست.
بار دیگر از تمامی کارگران منطقه ی صنعتی ملارد (بلوار مبنا) می خواهیم که از اعتراض و تلاش کارگران قطعات توربین شهریار در دستیابی به حقوق اولیه خود و مبارزه با اخراج و بیکارسازی حمایت کنند و بپذیریم که سکوت ما، سرنوشت مشابهی را در آینده نزدیک برایمان رقم خواهد زد.

کارگر صنعت برق

************

کارگران قطعات توربین شهریار راتنها نگذاریم

اول تیرماه، کارگران شرکت قطعات توربین شهریار در راستای تحقق مطالبات خود دست به اعتصاب زدند. کارگران این شرکت صنعتی که در جاده ی ملارد کرج واقع شده، در سالهای گذشته نیز اعتراضات مکرر و متعددی نسبت به شرایط کار و در راستای احقاق حقوق خود داشته اند. کارگران این شرکت با توجه به ماهیت و نوع کار خود که از حساسیت و ارزش ویژه ای در جریان تولید برق کشور برخوردار است خواهان افزایش دستمزد خود هستند. تمدید قرارداد بیمه ی درمانی با بیمه ی سینا، پرداخت کارانه ها، پاداشهای معوقه، عدم اخراج کارکنان قرارداد موقت و بهبود شرایط کار از دیگر مطالبات کارگران این شرکت صنعتی است. (از بهمن ماه ١٣٩٠ مدیریت در راستای اخراج بخشی از کارکنان این واحد تولیدی اعمال فشار نموده، و در برابر مقاومت کارگران، به آنان اعلام نموده است که یا باید یک روز در میان کار کنند و یا اخراج بخشی از همکاران خود را بپذیرند، این نزاع در کنار به تعویق افتادن دستمزد کارگران تاکنون ادامه یافته است) هر روز که از شروع اعتراض و اعتصاب می گذشت، دامنه ی آن وسیع تر می شد. روز دوشنبه دهم تیر ماه تعدادی از کارگران اخراجی به همراه خانواده های خود در مقابل در ورودی شرکت جمع شدند که این تجمع تا پایان ساعت کاری ادامه یافت. ترس از گستردگی دامنه ی اعتصاب در این منطقه ی صنعتی و نیز پیشینه ی اعتراضات کارگران آگاه و جسور این شرکت باعث شد تا در روز چهارشنبه ١٢ تیر ماه نمایندگانی از نهادهای امنیتی شهر کرج در شرکت حضور یابند و با مسئولین شرکت جلساتی را برگزار کرده و خواهان حل و فصل هر چه سریعتر این موضوع و بازگشت آرامش به این شرکت شوند.
در پی این جلسات، مدیر عامل شرکت مجبور گردید در بین کارگران حضور یافته و با آنها وارد مذاکره شود.تا پایان روز چهارشنبه اعتصابات ادامه یافت و کارگران مشغول مذاکره با مدیریت بودند.
جاده ی ملارد کرج، منطقه ای صنعتی است و شرکتهای تولیدی بسیاری در آنجا مستقر هستند. حمایت کارگران سایر کارخانجات و به خصوص سایر شرکتهای فعال در صنعت برق، از کارگران قطعات توربین شهریار کمترین کاری است که سایر هم سرنوشتان آنها می توانند برایشان انجام دهند.
امروز اخراج و بیکار سازی، کارگران این شرکت را تهدید می کند و فردا گریبان کارگران شرکتها را خواهد گرفت. با اعلام همبستگی با کارگران این شرکت و تلاش در راه ایجاد تشکلهای مستقل کارگری مانع دست اندازی عوامل سرمایه به سفره ی کارگران شویم.
اخراج کارگران از سوی صاحبان سرمایه و حمایت دولت سرمایه چیزی نیست که مربوط به امروز و دیروز باشد، اخراج کارگران امری است که سرمایه دارن در جهت تولید ارزش اضافه ی هرچه بیشتر به آن اقدام می کنند. خبر مبارزه ی کارگران قراردادی فولاد خوزستان و حمایت کارگران رسمی از آنها نشان از نقطه جوشهای همبستگی جنبش کارگری است که خبر فوق نیز بر همین موضوع تاکید دارد. و از آنجا که خیل کارگران آماده به کار بسیارند، صاحبان سرمایه کارگرانی با دستمزد کمتر و سر به راه تر را جایگزین می کنند. از آنجا که سرمایه داری صرفا به سود می اندیشد آنجا که تولید ارزش اضافی بر وفق مرادش نباشد، در بخشهای سودآورتر سرمایه گذاری می کند و از اخراج کارگران ابایی ندارد. ما کارگران از قرادادی گرفته تا رسمی و ... در معرض اخراج و بیکارسازی و بی حقوقی قرار داریم. همانطور که به درستی در خبر کارگران قطعات توربین شهریارآمده است راهی جز همبستگی و ایجاد تشکل سراسری بر علیه سرمایه نداریم.

کارگر صنعت برق

************

اعتصاب پرسنل شرکت قطعات توربین شهریار وابسته به وزارت نیرو در کرج

در پی اخراج چهل دو نفر از کارگران این شرکت استراتژیک وزارت نیرو که بدلیل سوء مدیریت ونیز به گفته مدیران ارشد وزارتخانه این شرکت تبدیل به حیاط خلوت برای توانیر گردیده است باروی کار آمدن شخصی بنام عین الله صالحی که وی مدت دو سال بدلیل مشکلات اخلاقی وسیاسی منتظرخدمت بوده است را ازطرف وزارت نیرو به این شرکت انتقال تا باقیمانده خدمتش را به اتمام رساند وی با هماهنگی با معاونین و مدیران میانی خود وضعیت بسیار نابسامنی را بوجودآورده تا با یک نقشه از پیش تعین شده شرکت مذبور را ورشکسته اعلام کرده تا باخرید سهام آن از دولت سرمایه عظیمی را چپاول نمایند در همین راستا در ابتدای همین ماه تعداد سه نفر دیگر از تکنسینهای بخش بازسازی را که هرکدام بالای ده سال سابقه داشته اند را بدون هیچ دلیلی اخراج نموده که این امر موجب اعتراض شدید پرسنل گردیده وبه همین دلیل در اول ماه جاری ازورود مدیران بداخل شرکت ممانعت بعمل آمده و موج جدید اعتصابات دردو شیفت کاری صبح وعصر مدت یکهفته ادامه دارد درهمین راستا تا کنون از استانداری و اداره اطلاعات و اداره کار چندین بار به شرکت مراجعه وخواستار قطع اعتصاب شده اند که پرسنل غیور وفهیم شرکت خواستار برگشت بکار افراد اخراج شده میباشند لازم بذکر است نمایندگان کارگران شرکت قطعات توربین شهریار باتوجه به حساسیت موضوع و اینکه مبادا مورد بازخواست قراربگیرند استفاء خود را به مدیریت اعلام نموده اند از آنجا که اگر به خواسته پرسنل اهمیت داده نشود دور از ذهن نیست که اعتصاب به خارج از مجموعه انتقال یابد .....