افق روشن
www.ofros.com

تظاهرات کارگران فورد و سیتروئن - پژو در محل نمایشگاه اتومبیل در پاریس


مهشید مجاوریان                                                                                                      شنبه ٨ مهر ١٣٩١

امروز ٢٩ سپتامبر کارگران کارخانجات اتومبیل فورد و سیتروئن- پژو با تظاهراتی در محل نمایشگاه اتومبیل که در پاریس برگزار می شد ، به آرنولد مونتوبورگ وزیر تعدیل سودمند فرانسه کارت قرمز دادند. مونتوبورگ که در ماه ژوئیه به کارگران سیتروئن - پژو قول داده بود که کارخانه شان در منطقه اولنی بسته نخواهد شد، در ماه اوت از سندیکاهای کارگری خواسته بود که مسئولانه تر عمل کنند و در ماه سپتامبر شاهد اعلان بسته شدن این کارخانه از جانب مسئولین کارخانه شدیم. خواسته کارگران تظاهرکننده این بود که دولت به وعده خود وفا کند و از بسته شدن کارخانه جلوگیری کند. همه آنها اتیکتی را روی لباس خود حمل می کردند که نوشته شده بود برای امنیت کاریمان با یکدیگر متحد شویم و بین بازدیدکنندگان کارت قرمز وزیر را پخش می کردند و از آنها می خواستند که همینکه وزیر وارد سالن شد، این کارت را بلند کنند. مونتوبورگ به بهانه اینکه مشغله کاری دارد، در این نمایشگاه حضور پیدا نکرد. پس از این تظاهرات ، کارگران سیتروئن - پژو و فورد به میتینگی که در محل اولنی سو بوآ - میدان ژوپیتر برگزار می شد، رفتند. این میتینگ با شرکت کارگران و کارکنان شرکت هواپیمایی ایرفرانس ، سانوفی - یکی از بزرگترین لابراتورهای دارویی در فرانسه - ، کارخانه های اتومبیل سازی و ... لازم به توضیح است که در تمامی این مراکز کاری بنا است که طی ماههای آینده هزاران پست برچیده شود علیرغم اینکه همه آنها طی سال های گذشته سودهای کلان برده اند. گفتنی است که هر یک پستی که برچیده می شود، پنج کارگر از شرکت های پیمانکاری که برای این مراکز کار می کنند، شغل خود را ازدست می دهند. نماینده های کارگران شرکت های مختلف طی سخنرانی هایی در این میتینگ ضمن اینکه اعلام کردند که هیچ توهمی نسبت به دولت جدید در فرانسه ندارند، برضرورت اتحاد کارگران بخش های مختلف و آکسیون های مشترک تاکید کردند. این میتینگ تا ساعت ۵ بعدازظهر ادامه یافت و زمانی که من محل را ترک می کردم کنسرت همبستگی با کارگران توسط گروه های جوان در میدان در شرف برگزاری بود.

مهشید مجاوریان - عضو سندیکای ث ژ ت در فرانسه

***************

تظاهرات نمایندگان کارگران کارخانه پژو-سیتروئن اولنه مقابل نمایشگاه سالانه اتومبیل پاریس

امروز کارگران کارخانه پژو- سیتروئن اولنه با شعار-همه با هم برای حفظ کارمان- مقابل نمایشگاه سالانه اتومبیل پاریس به هانری مونت بورگ وزیربازسازی وتوسعه صنعت فرانسه کارت قرمزنشان دادند.
امروز ٢٩ سپتامبر،همزمان بابازگشایی نمایشگاه سالانه اتومبیل پاریس وبازدیدازقبل پیش بینی شده هانری مونت بورگ وزیربازسازی وتوسعه صنعت کابینه دولت فرانسوا اولاند ، حدود ۵٠ نفر از نمایندگان کارگران کارخانه پژو- سیتروئن اولنه، مقابل درب ورودی نمایشگاه، دست به تظاهرات زدند.
این کارگران دریک دست سوت و دردست دیگرشان کارت های قرمزداشتند و با دمیدن درسوت هایشان و بالابردن کارت های قرمز، وسیعاتراکت -چرا کارت قرمز به هانری مونت بورگ وزیربازسازی و توسعه صنعت ؟- رابین بازدیدکنندگان نمایشگاه اتومبیل واقع درپاریس١۵ پخش کردند.
یکی ازنمایندگان کارگران درباره اهداف تظاهرات امروزشان گفت: ما با تظاهرات امروزمان می خواهیم افکارعمومی را نسبت به بسته شدن کارخانه پژو-سیتروئن اولنه درسال ٢٠١۴ حساس کنیم همچنین می خواهیم کارت قرمزبه هانری مونت بورگ وزیر وزیربازسازی و توسعه صنعت کابینه دولت فرانسوا اولاند نشان دهیم. وزیری که به وعده هایش درباره ادامه کاری کارخانه ما عمل نکرد.
قابل یادآوری است هانری مونت بورگ وزیرکابینه فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، پس از اطلاع از تظاهرات کارگران، بازدید امروزش را ازنمایشگاه اتومبیل پاریس لغوکردو از حضور بهم رسانیدن اجتناب کرد!؟.
کارگران معترض بطور دسته جمعی وارد سالن نمایشگاه شدند و درمقابل غرفه پژوطی گفتگوبا بازدیدکنندگان به تشریح وضعیتشان مبنی برتعطیلی کارخانه درسال٢٠١۴و بیکارشدن احتمالی بیش از ٣ هزارکارگر پرداختند.

اخباروگزارشات کارگری - ٢٩ سپتامبر ٢٠١٢