افق روشن
www.ofros.com

راهپیمایی و تجمع اعتراضی چند باره کارگران نساجی مازندران


مازندنومه                                                                                                       پنجشنبه ٢٣ تیرماه ١٣٩٠

استاندار، استاندار، برس به فریاد ما

در تجمع روز چهارشنبه کارگران نساجی، جلوی در اصلی استانداری مازندران مطرح شد: ابراهیمی صحبت هایش را با تبریک ایام شعبانیه آغاز کرد که یکی از کارگران با صدای بلند گفت: "ما تبریک می خوایم چیکار؟!" / اولین تعهد سرمایه گذار پرداخت حقوق کارگران بود اما یکی از نمایندگان قائم شهر نمی گذارد این کار انجام شود! / می توانستم در اتاقم بمانم و بگویم ماموریتم، اما وظیفه داشتم این جا حاضر شوم.
پیش از ظهر روز چهارشنبه حدود ١٠٠ نفر از کارگران نساجی مازندران جلوی در اصلی استانداری تجمع کردند و ١٣ ماه حقوق خود را خواستار شدند.
به گزارش مازندنومه، کارگران که قبل از ساعت ١١ جلوی استانداری تجمع کرده بودند،شعار می دادند:"استاندار،استاندار،برس به فریاد ما" و "حقوق هر کارگر ادامه حیات است" و پارچه نوشته ای را به همراه داشتند که در آن خواهان ١٣ ماه حقوق عقب افتاده شان بودند.
حدود ساعت ١٢:٣٠ هادی ابراهیمی-معاون سیاسی وامنیتی استاندار به میان کارگران معترض آمد و تلاش کرد ضمن سخنرانی، آن ها را به آرامش فرابخواند.
ابراهیمی صحبت هایش را با تبریک ایام شعبانیه آغاز کرد که یکی از کارگران با صدای بلند گفت:"ما تبریک می خوایم چیکار؟!"
به گزارش خبرنگار ما، معاون سیاسی استاندار اظهار داشت: حدود یک ماه قبل که تجمع داشتید به میان شما آمدم و قرار شد ۵ نفر از نمایندگان شما در جلسات ما پیگیر مسایل باشند.
وی با بیان این که به فرماندار قائم شهر گفتم هر وقت سرمایه گذار نساجی به قائم شهر آمد، حق ندارد از شهر برود تا من او را ببینم،افزود: روز گذشته من به همراه سرمایه گذار نساجی، اکبری، یکی از نمایندگان قائم شهر و پیرفلاک،فرماندار قائم شهر جلسه داشتیم و همان جا به سرمایه گذار گفتم تامعوقه های کارگران را نپردازی از نظر ما کار شما مشکل دارد.
ابراهیمی با بیان این که به دنبال مطالبات شما هستیم و از حقوق شما دفاع می کنیم،گفت:روز شنبه استاندار و نماینده ولی فقیه در استان از کارخانه بازدید می کنند که یکی از کارگران گفت:شنبه کارخانه تعطیل است!
معاون استاندار وقتی این جمله را گفت که ما از شماکارگران حمایت می کنیم و مشکل شما مشکل ماست،چند تن از کارگران بلند جواب دادند:پس چرا ما نتیجه نمی گیریم؟!
بر اساس این گزارش،ابراهیمی ادامه داد:قبل از سال ٩٠ اراده ای برای پرداخت مطالبات شما وجود نداشت،اما ما بانک ملی را وادار کردیم که دومیلیارد تومان وام بدهد تا بخشی از حقوق شما پرداخت شود.
وی با اشاره به این که باید به ما فرصت بدهید، افزود: در حال پیگیری بحث بازنشستگی عده ای از کارگران هستیم و سرمایه گذار باید از محل ۴ درصد بازنشستگی،یک میلیاردتومان بپردازد.
در این لحظه کارگران گفتند اگر قرار است جلسه ای برگزار شود باید هر دو نماینده شهرمان حضور داشته باشند.
تجمع کنندگان گفتند: اولین تعهد سرمایه گذار پرداخت حقوق کارگران بود اما اکبری-یکی از نمایندگان قائم شهر - نمی گذارد این کار انجام شود؛ در حالی که او ١۴٠ نفر نیروی جدید آورده و ما خودمان با زیادی نیرو مواجهیم!
معترضان ادامه دادند: بزرگ ترین مشکل ما از روزی که سرمایه گذار نساجی آمده این است که وعده های داده شده نه تنها اجرا نشده، برعکس نیز عمل شده است و ما در جریان نیستیم چه دستی در ماجرا وجود دارد؟
به گزارش مازندنومه، هادی ابراهیمی با بیان این که من می توانستم در اتاقم بمانم و بگویم ماموریتم و به جمع شما نیایم اما وظیفه داشتم این جا حاضر شوم، تصریح کرد: خواسته های تان را روز شنبه از طریق نماینده های کارگری پیگیری کنید.
پس از گفتن ايِن جمله از سوی معاون سیاسی استاندار که مشکل نساجی ریشه ای است و حرف شما،حرف من است، برخی کارگران گفتند: ما مشکل داریم و شما حرف های قشنگ می زنید.
برخی از معترضان یادآور شدند: قسط های ما عقب افتاده، آبروی ما جلوی فامیل و همسایه رفته است و در کارخانه را هم قفل زده اند و بسته اند!