افق روشن
www.ofros.com

اخراج هزار کارگر مرغداری قزوین و تجمع كارگران اخراجی سازمایه


ایلنا - اینا                                                                                                           جمعه ٦ اسفند ١٣٨٩


بیش از هزار كارگر از مرغداری‌های قزوین اخراج شدند

ایلنا: دبیر اجرایی خانه كارگر قزوین از بیكاری بیش از هزار كارگر به دلیل شیوع یك نوع بیماری در بیش از ١٠ مرغداری این استان خبر می‌دهد.
عید علی كریمی در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: در یك ماه گذشته به دلیل آنچه كه شیوع یك بیماری خاص عنوان شده است؛ كارگران بیش از ١٠ مرغداری در منطقه آبیك استان قزوین شغل خود ار از دست داده‌اند.
وی افزود: به احتمال قوی این بیماری از طریق خوراك‌های آلوده وارداتی در مرغداری‌ها شایع شده است.
كریمی گفت: تاكنون چند میلیون انواع مرغ و جوجه موجود در مرغداری‌های مورد بحث توسط مسوولان دامپزشكی كشته شده و تمامی خوراك‌های مربوط به نگهداری این طیور نیز نابود شده‌است.
وی گفت: چون احتمال دارد تمامی مرغداری آلوده تا زمان اتمام عملیات ضد عفونی به مدت سه ماه تعطیل باشند، كارفرمایان این مرغداری‌ها از هم‌اكنون با كارگران خود تسویه حساب كرده‌اند.
وی گفت: در نتیجه این وضع تاكنون بیش ازهزاركارگرشاغل دراین مراكز پرورش طیوردرآستانه شب سال نواخراج شده‌اند.
كریمی با بیان اینكه كارفرمایان با كارگران قراردادی تسویه حساب و بخشی از كارگران رسمی را نیز به بیمه بیكاری معرفی كرده‌اند از مسوولان خواست تا در آستانه شب سال نو به وضعیت پیش آمده برای این كارگران توجه كنند.

--------------------------

گزارشی از تجمع اعتراضی كارگران اخراجی شركت سازمایه

آژانس ایران خبـر: روز چهارشنبه از ساعت ٩ صبح بیش از ٢٠٠ نفر از۴٠ کارگر اخراجی شرکت سازمایه در محل شرکت تجمع اعتراضی كردند . نیروهای سر کوبگر انتظامی در پشتیبانی از کارفرما کارگران را تهدید کرده اند و از آنهاخواسته اند که محل را ترک کنند کارگران بر خواسته های خود که دریافت مطالباتشان می باشند مصر باقی مانده اند.
بیش از چهارسال است که ۴٠ نفر کارگر اخراجی شرکت سازمایه هر کدام بین ١٠تا ١۵میلیون حقوق در یافت نشده دارند ، این کارگران طی این سالیان به تمامی ارگانها و نهادهای دولتی و مجلس نیز شکایت کرده اند ولی تا کنون پاسخی به آنها داده نشده است.
کارگران معترض برق کارخانه را قطع کرده اند و کار خانه را از کار انداخته اند از طرف دادگستری به آنها مراجعه کرده و از آنها خواستند که به دادگستری بروند و در آنجا پولشان را تحویل بگیرند، کارگران قبول نکرده و گفته اند همچنان در کارخانه میمانند تا مطالباتشان پرداخت شود.