افق روشن
www.ofros.com

مطالبات معوقه كارگران صنا یع مخابرات و کاهش دریافتی كارگران واگن پارس

خبرگزاری کار ایران                                                                            سه شنبه ٢٧ مرداد ۱٣٨٨


كارگران صنا یع مخابرات راه دور ایران در انتظاردریافت مطالبات معوقه

با وجود آنكه بیش از ٤ ماه از واگذار ی مدیریت كارخانه به هیات حمایت از صنایع می‌گذرد اما هنوز اقدامی درخصوص پرداخت مطالبات معوقه كارگران انجام نشده است.
ایلنا: كارگران كارخانه صنا یع مخابرات راه دور ایران در انتظار در یافت مطالبات معوقه، تامین كار وبرطرف شدن مشكل بازنشستگی خود هستند. به گزارش ا یلنا، شمشیری ازاعضا ی شورای اسلامی كارشركت صنایع مخابرات راه دور ایران (ITI) گفت: با وجود آنكه بیش از ٤ ماه از واگذاری مد یر یت كارخانه به هیات حمایت از صنا یع می‌گذرد اما هنوز اقدام ی درخصوص پرداخت مطالبات معوقه كارگران، در یافت سفارش تولید از مشتری و برطرف شدن مشكل بیمه‌ای و بازنشستگی هزاركارگراین كارخانه انجام نشده است.
وی افزود: به همین دلیل چندی پیش رئیس هیات حمایت از صنایع از سمت خود استعفا داد. این كارگر (ITI) همچنین از نحوه رسیدگی اداره كاراستان فارس به مشكلات كارگران انتقاد كرد و گفت: با وجود مراجعه پی‌ درپی كارگران به اداره كار مسئولان ا ین اداره تاكنون هیچ پاسخ ی به كارگران نداده‌اند.
كارخانه صنایع مخابراتی راه دور ا یران كه دراستان فارس واقع است یكی ازكارخانه هایی است كه در ابتدای دهه ٨٠ به بخش خصوصی واگذار شد. این كارخانه در زمینه تولید تجهیزات الكترونیك ی فعالیت دارد.

دریافتی كارگران شركت واگن پارس به یك سوم رسید

به دلیل مشكلات مالی كارخانه دریافتی كارگران شركت واگن پارس تا یك سوم كاهش یافته است. به گزارش ا یلنا، نزدیك به دو هزار نفردر شركت واگن پارس اراك كه آن به عنوان بزرگترین سازنده محصولات ریلی در خاورمیانه یاد می ‌شود، كار می‌ كنند.
به گفته یكی از كارگران مشكل پرداخت دستمزد از اردیبهشت ماه سال جاری شروع شده و كارگران بخشی از مطالبات معوقه خود را با یك ماه تاخیر دریافت می‌ كنند. این كارگرافزود: به عنوان مثال وقتی حقوق خردادماه پرداخت شد كارگران به جا ی ٧٠٠ هزار تومان، فقط ٢٠٠ هزار تومان در یافت كردند.