افق روشن
www.ofros.com

!مخالفت با مرخصی فعالان کارگری دربند و کارگران شوگا هنوز بدون دستمزد

خبرگزاری هرانا - ایران خبر                                                                  سه شنبه ٣ شهریور ۱٣٨٨


مخالفت مستمر با اعزام به مرخصی فعالان کارگری دربند

دادگاه انقلاب برای چندمین مرتبه با اعزام اعضای دربند سندیکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد به مرخصی مخالفت کرد. فیروزی از مسئولان دادگاه انقلاب برای چندمین مرتبه با اعزام به مرخصی آقای ابراهیم مددی نائب رئیس دربند سندیکای کارگران شرکت واحد مخالفت کرد، وی دلیل مخالفت خود را نظر منفی دستگاه امنیتی بر استفاده از حق مرخصی آقای مددی و همینطور منصور اسانلو رئیس دربند سندیکای کارگران شرکت واحد واحد به دلیل اینکه نامبردگان در صورت اعزام به مرخصی فعالیتهای خود را ادامه خواهند داد عنوان داشت.
لازم به ذکر است پیش تر قاضی حداد معاون امنیت استان تهران از خانواده این فعالان کارگری دربند خواسته بود با پیگیری استفاده این افراد از حق مرخصی وقت خود را هدر ندهند!.

خبرگزاری هرانا

برگشت خوردن یکی دیگر از چکهای شرکت شوگا به پیمانکار

روز دوشنبه دوم شهریور یکی دیگر از چکهایی که شرکت شوگا به پیمانکار داده بود برگشت خورد كه این به این معناست كه باز هم از حقوق دادن به کارگران خبری نیست ، همچنن امروز تعدادی از کارگران پیمانی جمع شدند و برای پیگیری حقوق خود به نزد رئیس پیمانکاری رفته بودند پیمانکار به آنها گفته بود که یکی دیگر از چکها برگشت خورده است و ما هم توان پرداخت حقوق را نداریم خدا میداند میخواهندچند ماه، چند ماه حقوق بدهند.

آژانس ایران خبر - ۳/۶/۱۳۸۸