افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب کارگران نی برسیاه درهفت تپه

وبلاگ سندیکای هفت تپه - هرانا                                                               سه شنبه ۱٩ آبان ۱٣٨٨


اعتصاب کارگران نی برسیاه درهفت تپه

بیش ازهزار نفراز کارگران نی برسیاه شرکت نیشکرهفت تپه ازدیروز ساعت ١١ قبل ازظهر دست ازکارکشیدند.امروز هم کارگران باتجمع درکمپ نی بری به اعتصاب خود ادامه دادند.خواسته این کارگران دریافت پاداش سالیانه بهره برداری می باشد.لازم بذکراست که نی برها ازشهرها واستان مجاور(لرستان) بصورت فصلی درشرکت نیشکرهفت تپه مشغول بکارند.

وبلاگ سندیکای کارگران هفت تپه

سه شنبه نوزدهم آبان ۱٣٨٨

___________________

اعتصاب کارگران نیگل سیاه شرکت کشت و صنعت هفت تپه

بیش از ١٠٠٠ نفر از نیگل سیاه شرکت صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم دریافت پاداش خود دست به اعتصاب زدند. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از واحد کارگری مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ایران این کارگران دراعتراض به عدم پرداخت پاداش سالیانه از روز دوشنبه ١٨ آبان ماه دست از کار کشیده و در محل کمپ نیگلی این شرکت تجمع کردند.
این کارگران که به صورت فصلی و موقت هر ساله در فصل برداشت نیشکر و برای بریدن نی استخدام می‌شوند در شرایط بسیار بد معیشتی به سر می‌برند. چهار تا شش ماه از سال بی‌کار هستند و شرکت نیشکر هفت تپه هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال این کارگران ندارند.