افق روشن
www.ofros.com

چند خبر از مبارزات ضد سرمایه داری کارگران در جهان

نشریۀ یورش                                                                                      جمعه ١٣ شهریور ۱٣٨٨

ایتالیا:
روز دوم ماه آگوست شمار انبوهی پلیس سرمایه درایتالیا به یک کارخانه حمله کردند. این کارخانه که در سال اخیر توسط کارگرانش تصرف شده است Innse نام دارد و تولید کنندۀ موتور سیکلت مشهور Lambretta-vespa می باشد. ۵٠ نفر از کارگران محکم و استوار علیۀ تعطیلی و قطع فعالیت تولیدی کارخانه، آن را تصرف کرده اند. اکنون یک سرمایه دار، ساختمان کارخانه را خریده است و می خواهد تجهیزات آنرا بفروشد. اتحادیۀ فلز Fiom و فدراسیون اتحادیه ایی Cgil حداکثر همراهی شان با کارگران این بوده است که علیه تظاهرات آنان اقدام نکرده اند!!!
بعد از یورش ناگهانی پلیس سرمایه، چهار کارگر خود را به داخل کارخانه رساندند. آنان با سرعت جرتقیلی را که آماده تخریب ساختمان شرکت بود مورد حمله قرار دادند، و با صعود به بالای آن، جرثقیل مزبور را در اختیار گرفتند و از این طریق مانع انهدام کارخانه شدند.

کره جنوبی:
چندی پیش بود که کارگران بخش خودروسازی کره جنوبی کارخانۀ ماشین سازی Ssangyong motors را به تصرف خود در آوردند. گزارش این اقدام جسورانه، متحد و پرشور توده های کارگر قبلاً در همین سایت درج گردیده است. روز ٢٠ ژوئیه ٣٠٠٠ پلیس ضد شورش سرمایه از زمین و آسمان با ٣٠ خودرو، با شیر های آب فشار قوی و هلی کوپتر و گاز اشک آور به کارگران حمله کردند. کارگران نیز با قلاب سنگ های ساختۀ خودشان به مقابله با این تهاجم جنایت کارانۀ نیروهای سرکوب سرمایه و دولت سرمایه داری پرداختند. آنان این مقاومت را تا آنجا ادامه دادند که پلیس مجبور به عقب نشینی گردید. از روز ٢٢ تا ٢٣ ژوئیه یک اعتصاب سراسری کارگری در حمایت از این کارگران در کره جنوبی صورت گرفت. همچنین هزاران کارگر با حضور در مقابل درهای اصلی کارخانه حمایت خود را از آنان اعلام کردند و با آوردن غذا و برآوردن سایر مایحتاج این کارگران، آنان را در ادامۀ راهکار مبارزۀ ضد سرمایه داری اشان یاری رساند ند.

ونزوئلا:
١۴ نفر از کارگران صنعت فولاد Sidor i puerto ordoz واقع در قسمتی از شهر Bolivar ونزوئلا به بیدادگاه سرمایه احضار شده اند. ماجرا از این قرار است که این کارگران در سال ٢٠٠٦ به گاه اعتراضات گسترده کارگران نیمه وقت بخش تجارت به حمایت از همزنجیران خویش برخاسته بودند. بر اساس اطلاع همه این ١۴ کارگر به ١٠ تا ١۵ سال زندان تهدید می شوند. دولت سرمایه داری ونزوئلا در قلع و قمع و سلاخی جنبش کارگری این کشور به همان اقداماتی دست می یازد که سایر دولت های هار سرمایه در عظیم ترین بخش دنیای موجود علیه کارگران اعمال می کنند. تمامی رسانه های دولتی و خصوصی سرمایه از انعکاس گزارش این جنایت ضد کارگری دولت چاوز امتناع می ورزند.

کانادا:
٢۴٠٠٠ کارگر شهرداری ( Kommon) در شهر تورنتو کانادا در ٢۴ ژوئن دست از کار کشیده اند و اعلام اعتصاب نموده اند. اعتصاب علیه تمرد کارفرمایان از قبول افزایش دستمزدها صورت گرفته است. مذاکره میان اتحادیه های کارگری و کارفرمایان بر سر این موضوع ٦ ماه جریان داشت. مذاکرات به هیچ نتیجه ای نیانجامید و کارگران توسل به اعتصاب و توقف چرخ تولید را تنها چاره کار خویش دیدند. در ماه های اخیر چندین اعتصاب کارگری در کانادا بوقوع پیوسته است.

منبع: نشریۀ Offensiv

۴ سپتامبر ٢٠٠٩