افق روشن
www.ofros.com

شانزدهمین کنگره فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری


نوشتۀ لیدا پرچمی                                                                                      چهارشنبه ۲۴ فروردین ١٣٩٠

گفتگو بافرید پرتوی عضو اتحادیه بین المللی کارگری     لیدا پرچمی - رادیو فرانسه

فعالین مستقل کارگری شکایت و اعتراض خود را برای حضور هیئت ایرانی و دبیر کل خانه کارگر در کنگره فدراسیون اتحادیه های کارگری که در آتن تشکیل شد به این تشکل بین المللی کارگری تسلیم کرده اند. آنان معتقدند که نمایندگان واقعی کارگران ایران به علت فعالیت های صنفی خود در زندان هستند. شانزدهمین کنگره فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری که امسال دریونان برگزار شده بود به کار خود پایان داد. در این کنگره ۵٩٨ نماینده و ٢١٣ ناظر شرکت داشتند.
از ایران نیز علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر همراه با هیئتی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در این کنگره حضور یافته بودند.
فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری از سال ١٩٤۵ تشکیل شد و هدف آن اتحاد و همکاری های جهانی برای دفاع از حقوق صنفی کارگران در جهان است.
اما فعالین مستقل کارگری، به حضورهیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران درکنگره و رابطه نزدیک فدراسیون با نهادهای برسیمیت شناخته شدۀ این کشور اعتراض دارند.
آقای فرید پرتوی عضو اتحادیه بین المللی کارگری درحمایت ازکارگران ایران و فعال سندیکایی درکانادا دلایل اعتراض فعالین مستقل کارگری را توضیح میدهد و می گوید که سالهاست که فعالین کارگری درخارج و داخل ایران به این فدراسیون اعتراض دارند زیرا آنها نه تنها خانه کارگر و هیئت ایرانی را نماینده کارگران ایران نمی دانند بلکه به نظرآنان تشکلهای اسلامی کارگری موجود نهادهایی هستند که درمقابل تشکیلات واقعی کارگری پس ازانقلاب اسلامی ایجاد شده اند.
فرید پرتوی می افزاید درشرایطی که کارگران و نمایندگان آنها مثل آقایان اسانلو، شهابی، مددی و... درزندان هستند، درشرایطی که تشکل ها سرکوب می شود و کارگران حق و حقوقی ندارند و حتی نمی توانند برای پس گرفتن حقوق معوقه خود اعتراض کنند، افرادی که در کنگره فدراسیون اتحادیه های کارگری شرکت می کنند نمی توانند نمایندگان واقعی کارگران ایران به حساب آیند.

لیدا پرچمی - رادیو فرانسه

سه شنبه ١٢ آوریل ٢٠١١

**************

شانزدهمین كنگره فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری به كار خود پایان داد

ایلنا: شانزدهمین كنگره بین‌المللی فدراسیون جهانی اتحادیه‌های كارگری (WFTU) با انتخاب رئیس و شورای ریاست این كنگره به كار خود پایان داد.
به گزارش ایلنا به نقل از وب‌سایت كنگره جهانی فدراسیون اتحادیه‌های كارگری كه با حضور علیرضا محجوب دبیر كل خانه كار گر و هیت ایرانی در یونان برگزار شد ،«محمد شعبان آزوز» برای یك دوره پنج ساله دیگر به عنوان رئیس كنگره انتخاب شد. همچنین در جریان برگزاری این كنگره، ۵٩٨ نماینده و ٢١٣ عضو ناظر ـ‌كه رای آنها تنها جنبه مشورتی داردـ‌ اعضای شورای ریاست فدراسیون جهانی اتحادیه‌های كارگری را انتخاب كردند.
«سی دی ماوریكس» در باره برگزاری این كنگره جهانی گفت: «چیزی برای ترسیدن نداریم. به همین دلیل است كه چنین كنگره‌ای را كاملا عمومی و دموكراتیك برگزار می‌كنیم.»
وی در ادامه با تاكید بر این‌كه فدراسیون جهانی اتحادیه‌های كارگری باید در بخش‌های زنان و كارگران جوان بیشتر كار كند، گفت: «با مشارکت و در مسیر فدراسیون جهانی جبهه‌ای علیه بوروکراسی و فرصت‌طلبی ایجاد كنیم. ما با دو دشمن روبه‌رو هستیم؛ کارفرمایان و روسای اتحادیه‌های صنفی سازش‌كار، كسانی كه هدفشان انحلال جنبش كارگری است. انترناسیونالیسم (همبستگی جهانی) باید تقویت شود. این همبستگی کارگری است كه سازمان را نسبت به پایگاه اجتماعی خود مطمئن می‌كند،‌ اتحاد اجتماعی کارگران، خود اشتغالان، بومیان، بیکاران، مزرعه‌داران فقیر. طبقه كارگر تمامی كشورها، آنهایی كه برای زندگی و احقاق حقوق خود، آنهایی كه برای از میان بردن استثمار مبارزه می‌كنند با هم همبستگی داشته باشند. ما در كنار آنها ایستاده‌ایم. آنها نباید از پا بنشینند. شما باید بدانید كه این مبارزه به پیروزی خواهد رسید.» این كنگره با عنوان «بین‌المللی» به پایان رسید.