افق روشن
www.ofros.com

تجمع دهها کارگر پارس متال و اخراج ٦٠ كارگر كارخانه عروسك سازی


ایلنا - اینا                                                                                                          دوشنبه ۴ بهمن ١٣٨٩


دهها کارگر شرکت پارس متال در مقابل مجلس تجمع کردند

دهها نفر از كارگران شركت پارس متال كه از ماه ها پیش، حقوق معوقه خود را دریافت نكرده اند، روز دوشنبه، چهارم بهمن ماه در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا محجوب، نماینده مجلس و دبیرکل خانه کارگر، روز دوشنبه با اشاره به این تجمع در نطق خود، از وزارت صنایع خواست تا هرچه سریعتر به مشكلات كارگران شركت پارس متال پایان دهد.
۳۰۰ تن از کارگران این شرکت در تابستان سال جاری نیز در اعتراض به پرداخت نشدن بیش از پنج ماه حقوق خود و تصمیم کارفرما به اخراج کارگران قراردادی، در مقابل دفتر ریاست جمهوری در تهران تجمع کرده بودند.

------------------

اخراج ٦٠ كارگر كارخانه عروسك سازی

آژانس ایران خبــر: یكی از كارخانه های فعال عروسك سازی واقع در جاده دماوند درنیمه آذرماه بطوركامل تعطیل شده و ٦٠ كارگر آن اخراج شده اند. كارگران علت این تعطیلی را وارد كردن اجناس خارجی ارزان میدانند.