افق روشن
www.ofros.com

سندیکای س ژ ت فرانسه، در کنگره خود با کارگران ایران اعلام همبستگی کرد


بیژن برهمندی                                                                                               دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۱

گوش کنید...

از ایران محمود صالحی فعال سرشناس کارگری به این کنگره دعوت شده بود و او با حضور در این همایش مورد استقبال فعالان سندیکائی س ژ ت قرار گرفت. این کنگره همبستگی کارگران سندیکای س ژ ت را با کارگران ایران اعلام و از مطالبات آنها حمایت کرد.
پنجاهمین کنگره سندیکای س ژ ت فرانسه، هفته پیش در شهر تولوز برگزار شد و پس از بحث درباره اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور فرانسه ، با انتخاب یک دبیر کل جدید و انتشار قطعنامه ای به کار خود پایان داد.
در این کنگره بزرگ سندیکائی که بیش از هزار نفر از نمایندگان این سندیکا از سراسر کشور شرکت کرده بودند، تعدادی از فعالین سندیکائی از کشور های دیگر جهان هم دعوت شده بودند تا میهمان این کنگره باشند.
فعالین سندیکائی کشورهای خارجی که بعنوان ناظر در این کنگره شرکت داشتند عبارت بودند از نمایندگانی از فعالان کارگری کشور های تونس، برزیل، سنگال ، ژاپن، رومانی، و رئونیون.
امسال سندیکای س ژ ت تصمیم گرفته بود که نمایندگانی از فعالان کارگری چهار کشور را هم بقصد اعلام همبستگی بین المللی با آنان،به کنگره دعوت کند.
از این رهگذر نمایندگانی از کشورهای ساحل عاج ، بیرمانی ، فلسطین و ایران به کنگره دعوت شده بودند و شرکت کنندگان با انان اعلام همبستگی کردند.
قطعنامه ویژه ای نیز در حمایت از مطالبات کارگران فلسطین در این کنگره به تصویب رسید.
از ایران آقای محمود صالحی فعال سرشناس کارگری به این کنگره دعوت شده بود و او با حضور در این همایش مورد استقبال فعالان سندیکائی س ژ ت قرار گرفت. این کنگره همبستگی کارگران سندیکای س ژ ت را با کارگران ایران اعلام و از مطالبات آنها حمایت کرد. در گفتگوی تلفنی که با محمود صالحی در ایران داشتیم ، وی که بتازگی از فرانسه به کشور بازگشته است، سخنانش را با ادای احترام به خانواده های کارگران زندانی در کشور آغاز کرد که در این ایام نوروز در زندان بسر می برند.
محمود صالحی ضمن توضیح نکات برجسته ای که در سخنرانی اش در اجلاس سندیکائی س ژِ ت مطرح کرده بود ، درباره وضعیت کارگران ایران گفت که در ایران داشتن تشکل ممنوع است ، جرم است. و کسانی که به این کار اقدام کنند مجرم محسوب می شوند. صالحی توضیح داد در همان لحضاتی که در کنگره تولوز بوده است دهها نفر از کارگران ایرانی بجرم تشکیل تشکل و دفاع از مطالبات کارگران در زندان ها بسر می بردند.
محمود صالحی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت کارگران ایران، می گوید وضعیت آنها با توجه به دستمزدشان " همیشه در حال بدی هست." صالحی اضافه می کند بحران اقتصادی در اروپا و آمریکا کشور ما را هم شامل می شود، چونکه ما هم جزو جامعه جهانی هستیم. او تاکید می کند که در ایران تعطیلات برای کارگران هیچ مفهومی ندارد.

رادیو فرانسه - بیژن فرهمندی