افق روشن
www.ofros.com

سود پرستی کارفرما و صاحبان سرمایه باز هم در محیط کار فاجعه آفرید


رضا رفیعی                                                                                                          دوشنبه ٢٦ تیر ١٣٩١

در شرکت سدید ریخته گر واقع در کمر بندی تهران در ابتدای جاده اسلامشهر؛ روز دو شنبه ١۵/٠٣/٩١ ساعت پنج و نیم صبح هنگامیکه کارگران شیفت صبح در ساعات اضافه کاری در پای کوره ذوب فولاد بودند بجهت آنکه در میان آهن قراضه های مخصوص ذوب؛ انواع خمپاره ها ی ضایعاتی وجود داشت که از سپاه پاسداران خریداری شده بود. خرید این نوع ضایعات بجهت سود جویی کارفرما و صاحبان سرمایه برای کاهش قیمت ضایعات خریداری شده و کسب سود و درآمد بیشتر بود. کوره ١٦ تنی ذوب منفجر شد و سه کارگر را در جا کشت و دو کارگر دیگر نیز بشدت زخمی شدند اسامی کارگرانی که جان خود را در این حادثه دلخراش از دست دادند عبارت است از:

١- علی سلطانی
٢- محمد فلاح
٣- زکریا علی احمدی

کارگران زخمی شده عبارتند از :
١- نبی اله رضایی
٢- راشدی
ضمن تأسف و تألم شدید؛ این ضایعه دردناک را به خانواده جان باختگان؛ جامعه کارگری؛ جامعه بشری و همه انسان های شرافتمند که برای آزادی و رهایی انسان تلاش می کنند عمیقا تسلیت می گوییم.
کارگران پس از حادثه دست به اعتصاب؛ تظاهرات و شعار بر علیه مدیریت کارخانه زدند قصد گوشمالی مدیریت داشتند و مدیریت با مدت ها عدم حضور در صحن کارخانه اتخاذ روش های مختلف توانستند کارگران خشمگین را کنترل کنند.
این کارخانه سال هاست که بطور مرتب حقوق کارگران را به تعویق می اندازد و کارگران در ٢۴ و ٢۵ تیرماه در همین راستا دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند.
مجموعه گروه سدید که شامل سدید ریخته گر و سداد ماشین بحال نیمه تعطیل هستند و بسیاری از کارگران خود را اخراج کرده اند. و شرکت لوله و پروفیل سدید که یکی از بزرگترین کارخانجات تولید لوله بوده است سال هاست که تعطیل است. این مجموعه در اوایل انقلاب به بنیاد صدوق ( متعلق به آیت الله صدوقی امام جمعه قبلی یزد ) بخشیده شد و پس از سال ها بهره کشی از آن بخشی را به مدیران دست نشانده و بخشی نیز هنوز وابسته به همان بنیاد غارت و چپاول است.

رضا رفیعی