افق روشن
www.ofros.com

رضا شهابی به خاطر رفتار غیرمسئولانه مامور اعزامش

به بیمارستان اعلام داشت دیگر به مداوای پزشكی خود ادامه نخواهد نداد


داوود رضوی                                                                                                          شنبه ٢۵ آذر ١٣٩١

امروز مورخ ٢۵/٩/٩١، رضا شهابی جهت عكسبرداری و ادامه درمان از زندان اوین به بیمارستان امام خمینی منتقل شد. اما در بیمارستان به رفتار غیر مسئولانه و نادرست مامور اعزامش اعتراض كرد و مامور اعزام بدون اینكه عكسبرداری و معاینه بروی شهابی انجام شود، نامبرده را به زندان برگرداند. در صورتی كه پزشكان گفته بودند تا چند ساعت دیگر عكسبرداری را انجام می دهند. به همین علت شهابی در بیمارستان اعلام كرد كه دیگر به درمان خودش و انتقال از زندان به بیمارستان ادامه نخواهد داد. اگر این تصمیم اگر عملی شود خطرات فلج شدن و حتی جانی برای شهابی بوجود خواهد آورد.
رضا شهابی ساعت ده صبح به بیمارستان اعزام شد و ساعت ۵/١٢ به زندان منتقل شد.
شهابی چند ماه پیش به خاطر مشكلات جسمی كه در حین بازداشت و زندان برای گردن و كمرش بوجود آمده بود، در بیمارستان امام خمینی تهران مورد عمل جراحی سنگین قرار گرفت كه منجر به تعویض چند مهره گردنش گردید. با توجه به توصیه های پزشكان كه دوران مراقبت بعد از عمل شهابی باید در منزل استراحت كند و قادر به تحمل زندان نیست. اما مسئولین قضائی اجازه مرخصی پزشكی را تا این لحظه به نامبرده ندادند، به جای آن تا كنون چند بار جهت معاینه پزشكی از زندان به بیمارستان منتقل شده كه این انتقال برای آقای شهابی بسیار درد آور و باعث بروزمشكلاتی جدی برای نامبرده شده است.
ما ضمن ارزوی سلامتی برای این عضو هئیت مدیره سندیكای كارگران شركت واحد امیدواریم كه شهابی به درمان خود ادمه دهد.

داوود رضوی فعال سندیكائی ٢۵ آذر ١٣٩١

کانون مدافعان حقوق کارگر