افق روشن
www.ofros.com

اعلام "حالت جنگ" در یونان

فریده ثابتی                                                                                                         یکشنبه ١٦ اسفند ۱٣٨


نخست وزیر یونان که در عین حال ریاست بین الملل سوسیالیست را نیز به عهده دارد بعد از ملاقات با کمیسیون اتحادیه اروپا حالت جنگ را در یونان اعلام کرد. وی در یک گزارش توضیحی مطبوعاتی اعلام کرد که دولت تنها برای یک هفته پول جهت اداره امور دارد. او با این حرف می خواهد مردم را برای برنامه ریاضتی خود بسیج کند و آن ها را به فداکاری دعوت کند. این سناریوی تاریکی است که دور سر آتن گردش می کند و در ادامه خود پیش درآمدی برای "حالت محاصره" است تا هر حرکتی را و هر اعتراضی را بیشرمانه سرکوب کند و تمام قول های انتخاباتی خود را زیر پا بگذارد و بار شکست اقتصادی برنامه های دولت را بردوش کارگران و زحمتکشان قرار دهد. بدون ملاحظه دستورات اتحادیه اروپا را به اجرا در آورد؛ برای کاهش مخارج دولت ٣٠٪ کارکنان بخش عمومی را کاهش دهد که می تواند شامل اخراج، بازخرید و بازنشستگی پیش از موعد باشد. دستمزدهای کارگران را به طور عموم اعم از بخش دولتی یا خصوصی ١٢٪ کاهش دهد ، مالیات های مستقیم و غیرمستقیم را برمزد و حقوق بگیران تحمیل کند. مالیات الکل و سیگار را ٢١٪ افزایش دهد. دست به رفرم بزند و حقوق مردم را مثله کند. سطح زندگی توده ها را با برنامه ریاضتی سقوط دهد و مخارج بیمه و بهداشت و آموزش را سرشکن کند تا در عوض بتواند برای سرمایه داران گرامی امکانات اعتباری کم بهره برای مثلا سرمایه گذاری فراهم آورد. برایشان بخشودگی ها و تخفیف های مالیاتی را امکان پذیر سازد. و چنان که اعلام شده با به تعلیق در آوردن بعضی از مواد قانون اساسی آن چه را می خواهد با توده های کارگر و زحمتکش بکند.
در تقابل با دولت و طرح های ریاضتی او سراسر کشور به پا خواسته است. بلافاصه بعد از اعلام این وضعیت کارگران راه آهن المپیک دست از کار کشیدند و به حلقه پلیس ضدشورش در اطراف اداره کل محاسبات حمله کردند و آن را به تصرف خود در آورند و اعلام کردند که آن را تخلیه نخواهند کرد. به این طریق خیابان اصلی فعالیت های مالی در آتن بسته شد. روزپنج شنبه کارگران اتحادیه وابسته به حزب کمونیست وزارت اقتصاد را تصرف کردند. هم چنین ستاد شهر تریکالا و سپس ۴ ایستگاه رادیو تلویزیون به تصرف کارگران در آمد. بخش عمومی ابتدا توقف کار ۴ ساعته برای دو شنبه ٨ مارس و سپس یک اعتصاب ٢۴ ساعته برای ١٦ مارس را اعلام کرده است و مذاکرات برای انجام یک اعتصاب عمومی که همه بخش های اقتصادی را در بربگیرد در جریان است. در ١٦ مارس کل کشور متوقف خواهد شد. زیرا رانندگان تاکسی یک اعتصاب ۴٨ ساعته را اعلام کرده اند و می خواهند با تاکسی های خالی در صفی به طول ۵ کیلومتر در سطح شهر آتن و سالونیکا حرکت کنند. روز گذشته بیکاران و معترضان در جلوی وزارت کار اجتماع کرده و کوشش کردند دفتر مدیرت را تصرف کنند که درگیری شدیدی بین معترضین و پلیس ضدشورش رخ داد و در گیر و دار درگیری نماینده اتحادیه اروپا برای مذاکره با وزیر مجبور شد از در عقبی به ساختمان وارد شود. کارکنان اداره مالیات و گمرک نیز یک اعتصاب ۴٨ ساعته را برای ٨ و ٩ مارس اعلام کرده اند. سه سال است که اوضاع اقتصادی و اجتماعی در یونان ناآرام است. حزب سوسیالیست یا جناح چپ بورژوازی نتوانست با برنامه های خود زمانی طولانی مردم را فریب دهد. حزب رفرمیست کمونیست یونان نیز جز حرکت های اعتصابی کارگری مربوط به اتحادیه ی وابسته به حزب خود کاری نکرده اند. اتحادیه های بخش عمومی و خصوصی چه با نام مستقل و یا غیر آن اصولا حرفی برای گفتن و تغییر انقلابی شرایط ندارند و فقط به کاهش دستمزدها اعتراض می کنند. سه سال گذشته است و هرکس ساز خود را می زند و هر روزی را یکی روز اعتصاب خود اعلام می کند. بیش ازاین نمی شود جدایی و بیگانگی را بین نیروی کار جامع دید. در حالی که شرایط برای ایجاد یک شبکه ارتباطی کارگری فراهم است، شبکه ای از شوراها که با قدرت خود را هماهنگ کند و آن چه را که تاکنون آزموده و پاسخ نیافته است به دور ریزد و بینان تازه ای را بریزد و در شرایط ضعف بورژوازی قدرت طبقه کارگر را به نمایش بگذارد. به جای اعتراض به کاهش ها اعتراض به اس و اساس سرمایه را پیش رو قرار دهد و ازین شرایط توفانی سود جوید و در مقابل بسیج ضدانقلابی دولت برای ریاضت توده ها و ضیافت سرمایه داران، بسیج انقلابی برای به گور سپردن بساط سرمایه را فراهم آورد.

منبع : libcom.org

فریده ثابتی

۵ مارس ٢٠١٠

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری