افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب کارگران شهرداری آبادان و اخراج کارگران نوشابه خرمنوش


جرس - جمهوری اسلامی                                                                                  سه شنبه ٢۴ فروردین ١٣٨٩


اعتصاب کارگران شهرداری آبادان

سایت جرس: کارگران شهرداری آبادان در اعتراض به حقوق عقب مانده خود اعتصاب کردند. صبح دیروز ۲۳ فروردین بیش از ۵۰ نفر از کارگران شرکت طریق آفتاب که در شهرداری منطقه ۲ آبادان مشغول به کار هستند به دلیل نگرفتن نزدیک به ۳ ماه حقوق عقب افتاده دست به اعتصاب زدند.
این افراد با تجمع اعتراض آمیز خود در شهرداری خواستار رسیدگی به خواسته های خود شدند.
بدلیل بی اعتنایی مسئولین، کارگران دوباره در خیابان شهرداری در مقابل شورای شهر تجمع کردند و مسئولین رو وادار کردند که تا هفته آینده حقوق عقب افتاده رو پرداخت کنند در غیر اینصورت دوباره دست به اعتصاب خواهند زد.
لازم به ذکر است که این کارگران برای چندمین بار است که دست به اعتصاب زده اند.
طی ماههای اخیر اعتراضات کارگری ابعاد گسترده تری بخود گرفته است.

----------------------

اخراج کارگران و تعطیلی بزرگترین كارخانه نوشابه سازی خاورمیانه

كاركنان شركت تولید نوشابه خرمنوش خرمشهر اخراج شدند و این واحد تولیدی که یكی از بزرگترین خطوط تولید نوشابه در خاورمیانه و ایران محسوب می شود، تعطیل شد.
بر اساس این گزارش، روند مدیریت های غلط در دوران سرپرستی امور اقتصادی دفتر تبلیغات اسلامی قم و تعویض مكرر مدیران كار این کارخانه را به تعطیلی کشانده است. به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی، مدیریت این کارخانه در دی ماه گذشته با خرید سنوات پرسنل خود از قرار سالی شش ماه با آنان تسویه حساب و كارخانه را تعطیل می کند. البته این روند با اقدام غیر قانونی در تشكیل حساب شخصی برای مدیرعامل و یكی از اعضای جدید هیئت مدیره صورت گرفته است در خصوص بستن این كارخانه كه بدهی های زیادی از جمله به سیستم بانكی و بیمه دارد نكات جدیدی را در خصوص این واحد تولید افشا نمود.
این گزارش می افزاید در همین حال مدیرعامل جدید این كارخانه كه بازنشسته یكی از ادارات است از همین كارخانه ورشكسته و تعطیل شده اضافه حقوقی یك میلیون تومانی می گیرد تا خرمشهر بهشت مدیران پروازی شود.
این مدیر كه از دیار رستم آباد البرز به خرمشهر اعزام شده است در حال مرخصی هم از امتیازات اضافه حقوق و سایر مزایا بهره می برد. یكی از نكات جالب توجه در اخراج كاركنان این واحد صنعتی كنار گذاشتن دو نفر از كاركنان بخش فنی آن بوده است كه اخیرا برای توجیه و آموزش دستگاه های جدید خط تولید به كشور آلمان اعزام شده بودند كه یكی از این دو نفر از پرسنل قدیمی كارخانه خرمنوش خرمشهر هم اكنون برای امرار معاش بر روی تاكسی كار می كند

سه شنبه ٢۴ فروردین ١٣٨٩