افق روشن
www.ofros.com

اخبار، گزارش، مصاحبه و مطالب کارگری


شورای سازماندهی اعتراضات                                                                                                         دوشنبه ۵ مهر ۱۴۰۰ - ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱


خبر دریافتی: اعتصاب همکاران جوشکار رد پایندان، دوم مهرماه

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب شورای سازماندهی اعتراضات اینجا کلیک کنید.
روز دوم مهرماه همکاران جوشکار در پایندان با خواست بسته شدن قراردادهای کاری و تاکید بر انجام آن تا تا روز شنبه ده مهر دست از کار کشیده اند. بعلاوه کارگران پیمانی پروژه ای در اکسیر در فاز ۱۴ عسلویه همچنان در اعتصاب بسر میبرند و اعلام کرده اند که تا وقتی قراردادها کتبی و رسمی نشود سر کار نخواهند رفت. بعلاوه زمزمه های بازگشت به اعتصاب در دیگر شرکت های فار ۱۴، پروژه جاسک، پتروشیمی بوشهر، شرکت های فعال در پالایشگاه آبادان، پارس فنل، پاد جم، ماهشهر پتروشیمی سلمان فارسی نیز شنیده میشود. این اعتراضات عمدتا به خلف وعده پیمانکاران، عدم پذیرش ۲۰ روز کار و ۱۰ روز مرخصی و دستمزد مورد درخواست کارگران در برخی از شرکت ها از سوی پیمانکاران است. شورای سازماندهی بر تصمیم گیری جمعی کارگران در مجمع عمومی ، انتخاب نمایندگان و قراردادهای جمعی تاکید دارد.

***************

بازگشت مجدد همکاران پروژه‌ای ما در شرکت IGC در فاز ۱۴ عسلویه با اعتصاب

امروز سوم مهرماه همکاران ما در شرکت IGC واقع در پروژه‌های فاز ۱۴ عسلویه در اعتراض به خُلف وعده پیمانکاران و برای پیگیری خواستهایشان مجددا دست به اعتصاب زدند. همانطور که قبلا نیز گزارش کرده ایم. در برخی از مراکز نفتی از جمله در عسلویه که همکاران ما با قبول خواست افزایش دستمزد و ٢٠ روز کار و ده روز مرخصی به سر کار بازگشته بودند با زدن زیر توافقات از سوی کارفرما اعلام کرده اند که دوباره به اعتصاب باز میگردد. افزایش دستمزدها مطابق مبالغی که خود اعلام کرده ایم و ٢٠ روز کارگر و ده روز مرخصی دو خواست محوری ما کارگران اعتصابی نفت است بعلاوه اینکه خواستهای دیگری چون دائمی شدن استخدام ها و داشتن امنیت شغلی، بهبود قابل قبول وضع کمپها و غذا و ایمنی محیط کار و پایان دادن به امنیتی بودن محیط های کار از جمله دیگر مطالبات ماست و پیگیر اجرایی شدن آنها هستیم.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت تشکیل مجمع عمومی و انتخاب نمایندگان جهت بستن قراردادهای جمعی را برای پیشبرد متحد و قدرتمند اعتراضات میداند.

***************

از خواستهای معلمان حمایت و پشتیبانی میکنیم

تحصیل رایگان حق مسلم کودکان ماست
معلمان سال جدید تحصیلی را با تجمع سراسری خود آغاز کردند. ما کارگران پیمانی پروژه ای مطالبات معیشتی معلمان و اعتراض آنها به زندگی زیر خط فقر و تبعیض ها و نابرابری را اعتراض خود نیز میدانیم و این یک درد وسیع اجتماعی است. بعلاوه معلمان امروز صدای اعتراض ما کارگران و ما همه مردم هستند . تحصیل رایگان برای همه کودکان، تجهیزات لازم برای آموزش مجازی از جمله اینترنت و تلفن هوشمند رایگان برای همه معلمان و همه دانش آموزان و تاکید بر ایجاد هر چه سریعتر شرایط امن جهت شروع آموزش در مدارس، از جمله واکسیناسیون رایگان همه معلمان و کودکان بالای ۱۲ سال و قرار دادن ماسک و مواد ضد عفونی کننده به رایگان در اختیار دانش آموزان و رعایت فاصله گذاری و اختصاص هر نیمکت به یک دانش آموز همگی خواسته های مسلم ما کارگران و ما مردم است و به مساله جان و زندگی فرزندانمان مربوط است. ما کارگران پیمانی پروژه ای نفت به معلمان محترم درود میگوییم و اعلام میکنیم که همراهتان هستیم.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

***************

بازگشت به اعتصاب همکارانمان در فاز ۱۴

امروز شنبه سوم مهر صدها نفر از همکاران ما در پروژه های فاز ۱۴ عسلویه به دنبال عمل نکردن پیمانکاران این پروژه ها به وعده هایشان، به اعتصاب بازگشتند.
ما کارگران پیمانی قبلا هشدار داده بودیم در صورتی که پیمانکارها و کارفرمایان به وعده های داده شد عمل نکنند و زیر قول و قرارهایشان بزنند ما هم کارگاهها را تعطیل کرده و مجدد دست به اعتصاب خواهیم زد.
این هشدار ما در پروژه ها و شرکت های زیادی اکنون عملی شده است.
پاسخ ما به وعده های دروغین اعتصاب قدرتمندانه خواهد بود و تا برچیده شدن بساط زورگویی پیمانکاران به مبارزه ادامه خواهیم داد.

***************

اولتیماتوم همکاران پیمانی ما به پیمانکارانی که پاسخ نمیدهند

سه ماه از اعتصاب ما کارگران پیمانی پروژه ای اعتصابی در مراکز نفتی میگذرد و هنوز برخی از پیمانکاران از جمله در شرکت های فاز ۱۴، شرکت های فعال در پالایشگاه آبادان، پتروشیمی سلمان فارسی در ماهشهر، پادجم، پروژه جاسک، پارس فنل، و کارگاههای که قراردادی با کارگران نمی بندند هنوز زیر بار مطالبات به حق ما کارگران نرفته اند. در برابر این زورگویی پیمانکاران، همکاران ما اولتیماتوم داده اند که اگر به خواسته آنها مبنی بر بیست روز کار و ده روز مرخصی و افزایش حقوقها به میزان درخواستی آنها پاسخ داده نشود، تمام این کارگاهها را به تعطیلی و اعتصاب خواهند کشاند.
ما کارگران با قدرت اعتصابمان و با پیشبرد متحدانه اعتراضاتمان میتوانیم خواستهایمان را تحمیل کنیم. باید بالاترین حد مزدی که بین پیمانکاران با همکاران ما مورد توافق شده است، مبنای توافقات سراسری باشد. نباید مزد هیچ کارگری کمتر از ۱۲ میلیون باشد و باید دستمزدها در هر ماه بموقع پرداخت شود. باید ۲۰ روز کار و ده روز مرخصی در همه رده های شغلی و در تمام مراکز نفتی اجرایی شود. این دو مطالبه موضوع اصلی هر مذاکره ای با پیمانکاران باشد. بعلاوه اینکه باید برای همه کارگران حق بیمه رد شود و درمان رایگان شامل همه کارگران شود. باید واکسیناسیون رایگان برای همه کارگران اجرایی شود و باید کمپ ها و وضع غذا بهبود کیفی و قابل قبول پیدا کند و محیط های کار امن باشد. اینها خواستهای اولیه ماست که بعد از بازگشت به کار نیز پیگیر آنها خواهیم بود و کوتاه نمی آییم.
قبلا گزارش کردیم در شرکت های بسیاری از جمله در خوزستان و عسلویه پیمانکاران زیر فشار اعتراضات ما حاضر به قبول بخشی از خواستهای ما شده اند. اما هر کجا که پیمانکاران زیر وعده هایشان زده اند و یا بزنند پاسخ ما بازگشت دوباره به اعتصاب است و در این مدت همین کار را کرده ایم. بدین ترتیب اعتصاب ما کارگران پروژه ای پیمانی نفت ادامه دارد. از نظر ما کارگران تحمیل این مطالبات گام اول برای تضعیف پیمانکاران و برچیده شدن بساط پیمانکاران و کار پیمانی این شکل برده وار کاری است.

همکاران!
اعتصاب و در کنار آن برپایی تجمعات اعتراضی از جمله برپایی تجمعات در مقابل درب پالایشگاهها و پتروشیمی ها ابزار قدرت ما در برابر زورگویی های پیمانکاران است. شورای سازماندهی بر ادامه اعتراضات تا رسیدن به خواستهایمان، بویژه برپایی تجمعات اعتراضی و حفظ اتحاد و همبستگی مبارزاتی مان با اتکاء به تصمیم گیری جمعی از طریق برپایی مجمع عمومی و انتخاب نمایندگان واقعی خودمان تاکید دارد.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

***************

بازگشت همکاران پروژه‌ای ما در نیروگاه غرب کارون به اعتصاب

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب شورای سازماندهی اعتراضات اینجا کلیک کنید.
روز ۳۱ شهریور همکاران پروژه ای ما در شرکت تولید برق غرب کارون در اعتراض به خُلف وعده کارفرما مجدداً دست به اعتصاب زدند. بنا بر خبر این کارگران در استخدام شرکت مپنا و شرکتهای پیمانکاری هستند که زیر فشار اعتصاب پیمانکار برای بازگرداندن کارگران معترض به سر کار وعده افزایش دستمزد و اجرایی شدن بیست روز کار، ده روز مرخصی را به آنها داده بود و اکنون با زدن زیر وعده های داده شده از سوی پیمانکار کارگران دوباره به اعتصاب بازگشته و تجمع اعتراضی برپا کردند. کارگران در هر کجا که با خلف وعده ها روبرو میشوند دوباره وارد اعتصاب میشوند و در محل نیز پیگیر دیگر مطالبات خود هستند. بدین ترتیب اعتصاب و اعتراض در میان کارگران نفت ادامه دارد.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

***************

سه خبر دریافتی

ادامه اعتصاب کارگران شرکت اکسیر در فاز ۱۴
کارگران شاغل در شرکت اکسیر در فاز ١٤ در اعتراض به خلف وعده پیمانکاران از روز ۲۷ شهریور دست به اعتصاب زده و در کمپ ها هستند. قبلا گزارش کردیم که این کارگران در روز اول اعتصاب خود با شعار نترسید، نترسید ما همه با هم هستیم بطرف دفتر مدیریت مپنا حرکت کرده و در آنجا تجمع کردند. کارگران خواستار افزایش دستمزد خود بر اساس ارقام پیشنهادی همکاران خود در شرکت های دیگر و اجرای نوبت کاری ۲۰ روز کار و ۱۰ روز مرخصی هستند. در کوران اعتصاب پیمانکار برای شکستن صف اعتصاب به این کارگران وعده هایی داده بود و کارگران با وعده قبول خواستهایشان بسر کار بازگشته بودند. اما روزهای اخیر اعلام گردید که دستمزد آنان فقط ۱۵ درصد افزایش می یابد و در نوبت کاری آنان نیز تغییری صورت نخواهد گرفت در مقابل این خلف وعده کارگران دوباره وارد اعتصاب شدند. و این اتفاقی است که در مراکز کارگری دیگر شاهد آن هستیم و هر کجا که همکاران ما با خلف وعده روبرو میشوند دوباره به اعتصاب باز میگردند.

کارگران اورهال فاز ۱۴ در تدارک تجمع اعتراضی
بر اساس خبر دریافتی کارگران اورهال فاز ۱۹ به تعویق پرداخت دستمزد خود اعتصاب دارند ودر تدارک برپایی تجمع در مقابل درب پالایشگاه هستند.

نتیجه مذاکرات همکاران ما در هفشجان
قبلا گزارش کردیم که در ۲۸ مرداد تعدادی از نمایندگان منتخب کارگران هفشجان نشستی با پیمانکاران داشتند و در آن بر سر مطالباتشان مذاکره کردند. این نشست بین نمایندگان کارگران جوشکار با چند پیمانکار از پالایشگاه آبادان صورت گرفته بود. بنا بر آخرین خبر در این نشست کارگران بر خواست ۲۰ روز کار و ده روز مرخصی و افزایش حقوقها به ۲۷ میلیون تاکید داشت. زیر فشار اعتراض کارگران پیمانکاران بیست روز کار، ده روز مرخصی را قبول میکردند، اما بر سر میزان دستمزد به رقم بالاتر از ۱۹ میلیون رضایت نمیدادند. در نتیجه آن جلسه معین نتیجه ای نگرفت و کارگران خطاب به پیمانکاران اعلام کردند که حاضر نیستند با این سطح از مزد بر سر کار بازگردند. بعد از آن پیمانکاران حاضر شدند با افزایش دستمزد این کارگران تا سطح ۲۴ میلیون موافقت کنند و کارگران نیستند جواب مثبت دادند و قبول کردند سر کار بازگردند. نکته اینجاست که در هر کجا که خلف وعده ای میشود کارگران دوباره به اعتصاب بر میگردند و در محل نیز پیگیر دیگر مطالباتشان هستند. بدین ترتیب اعتراضات در نفت ادامه دارد.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

***************

بازگشت به اعتصاب کارگران شرکت پیمانکاری پارس قدرت شاغل در پتروپالایش کنگان

امروز شنبه ۲۷ شهریورماه همکاران پروژه ای ما در شرکت پیمانکاری پارس قدرت شاغل در پتروپالایش کنگان در اعتراض به خلف وعده های پیمانکار به اعتصاب بازگشتند. همکاران ما با قول مساعد پیمانکاران مبنی بر قبول شرایط آنان به سر کار بازگشته بودند اما اکنون با زدن زیر وعده ها از سوی پیمانکاران آنها دوباره دست به اعتصاب زدند. در هرکجا که پیمانکاران به وعده خود عمل نکند پاسخ ما کارگران بازگشت به اعتصاب است.در محل نیز پیگیر مطالباتمان هستیم. شورای سازمانده اعتراضات بر تشکیل مجمع عمومی و انتخاب نمایندگان واقعی خود در تمام شرکت ها تاکید دارد.

***************

تجمع اعتراضی همکاران ما در پتروشیمی بندر امام

روز شنبه ۲۷ شهریور جمعی از کارکنان پتروشیمی بندر امام در اعتراض به انتقال ۳۰۰ نفر از کارگران به زیر نظر شرکت عملیات غیرصنعتی بندر ماهشهر، در نهمین روز اعتراض خود در مقابل پتروشیمی بندر امام دست به تجمع اعتراضی زدند. این انتقال در اواخر سال گذشته صورت گرفته و در نتیجه آن دریافتی های کارگران و از جمله برخی از مزایای شغلی کارگران مانند پاداش تولید آنها کاهش می یابد و کارگران آنرا تعرضی به زندگی و معیشت خود دانسته به آن معترضند. این کارگران بیش از ۱۰ الی ۱۵ سال سابقه کار دارند و به این انتقال اعتراض داشته و خواستار بازگشت خود به شرکت مادر هستند. پتروشیمی بندر امام یک شرکت هلدینگ بوده و شرکت عملیات غیرصنعتی زیرمجموعه آن است و تنها نیروهای رسمی و قراردادی را می‌توانند به شرکت دیگری انتقال دهند و انتقال نیروهای پیمانکاری تنها با رضایت خودشان قابل انجام است.

***************

دیگر خبرهای دریافتی

عده ای از همکاران ما در شرکت پایندان در فاز ۱۴ و فاز ۱۳ با دو روز کاهش ساعت کاری خود در ماه و ٢۵ درصد افزایش حقوق به سرکار خود بازگشتند.
بنا بر خبرهای دریافتی شورای سازماندهی تا کنون میتوان گفت در رابطه با مشاغلی چون جوشکار، فیتر و مونتاژه کار هفتاد درصد از شرکت های پیمانکاری زیر فشار اعتصاب قدرتمند ما کارگران اعتصابی نفت، با شرایط همکاران ما برای افزایش حقوقها و بیست روز کار و ده روز مرخصی موافقت شده است . اما در حدود سی درصدی از شرکت ها پیمانکاران حاضر به قبول خواستهای همکاران ما نشده و اعتراض ادامه دارد. در برخی جاها نیز کارگران فقط دو تا سه میلیون افزایش مزدی داشته اند و خواست ۲۰ روز کارگر و ده روز مرخصی آنها نیز مورد قبول واقع نشده است. در مراکزی هم نظیر شرکتهای مستقر در بخش توسعه فاز ۱۴ عسلویه پیمانکاران با دادن وعده و وعید سعی کرده اند همکاران اعتصابی ما را سر کار بازگردانند اما به وعده ها عمل نشده است و امروز شاهد پیوستن دوباره آنها به اعتصاب هستیم. بدین ترتیب همکاران اعتصابی هر کجا که با خلف وعده های پیمانکاران روبرو میشوند، دوباره دست به اعتصاب میزنند. ضمن اینکه در محل پیگیر دیگر مطالباتاعتراضی خود از جمله بهبود وضع کمپها و غذا هستند. از سوی دیگر اعتصاب ما کارگران پروژه ای در بهبود شرایط بکارگیری نیروهای جدید نیز تاثیر گذاشته اند. از جمله بنا بر خبر دریافتی دیگری در پالایشگاه دوازدهم که نیاز به ٩۵٠ کارگر جدید داشتند، این نیرو با شرایطی بهتری نسبت به گذشته به کار فراخوانده شده اند.
بیش از سه ماه اعتصاب ما کارگران پروژه ای نفت تا همین امروز دستاوردهای مهمی داشته و پیمانکاران را در موقعیت ضعیف تری قرار داده است و امروز نیز اعتراضات در میان بخش های مختلف نفت گسترده است. ما کارگران اعتصابی نفت از خواستهای خود عقب نمی نشینیم. بعلاوه اینکه در محل نیز پیگیر دیگر مطالبات خود همچون بهبود وضع کمپها و غذا و واکسیناسیون رایگان و دیگر مطالباتمان هستیم.

***************

بازگشت مجدد همکاران ما در بخش توسعه فاز ۱۴ عسلویه به اعتصاب و گزارشی از وضع اعتصاب

امروز ۲۷ شهریور کارگران شاغل در فاز ١٤ نیروهای اکسیر در بخش ١٠٦ و ١٠٨ در اعتراض به خلف وعده پیمانکاران مجدداً دست به اعتصاب زده و با شعار نترسید، نترسید ما همه با هم هستیم بطرف دفتر مدیریت مپنا حرکت کرده و در آنجا تجمع کردند. کارگران خواستار افزایش دستمزد خود بر اساس ارقام پیشنهادی همکاران خود در شرکت های دیگر و اجرای نوبت کاری ۲۰ روز کار و ۱۰ روز مرخصی هستند. در کوران اعتصاب پیمانکار برای شکستن صف اعتصاب به این کارگران وعده هایی داده بود و کارگران با وعده قبول خواستهایشان بسر کار بازگشته بودند. اما روزهای اخیر اعلام گردید که دستمزد آنان فقط ۱۵ درصد افزایش می یابد و در نوبت کاری آنان نیز تغییری صورت نخواهد گرفت در مقابل این خلف وعده کارگران دوباره وارد اعتصاب شدند. و این اتفاقی است که در مراکز کارگری دیگر شاهد آن هستیم و هر کجا که همکاران ما با خلف وعده روبرو میشوند دوباره به اعتصاب باز میگردند

***************

اعتصاب همکاران پروژه ای ما در شرکت استیم در سایت یک پتروشیمی بوشهر

اعتصاب همکاران پروژه ای ما در شرکت استیم در سایت یک پتروشیمی بوشهر روز ۲۲ شهریور ۸۰ همکار پروژه‌ای ما از مشاغل جوشکار، فیتر، سیویل، داربست‌بند، نصاب، قالب‌بند و بتون‌ریز در شرکت استیم شاغل در سایت یک پتروشیمی بوشهر در اعتراض به عدم تحقق وعده‌های پیمانکار دست به اعتصاب زدند . همکاران ما خواهان افزایش دستمزد و تغییر نوبت کاری به ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت و اجرای وعده های پیمانکار هستند. همانطور که قبلا گزارش کرده ایم بخشی از همکاران اعتصابی ما با تحمیل عقب نشینی هایی به پیمانکاران سر کار باز گشته اند و وقتی با خلف وعده ها روبرو میشوند دوباره به اعتصاب بر میگردند. به این ترتیب ما کارگران اعتصابی نفت از مطالبات خود کوتاه نمی آییم. و بالاترین سطح توافقات با پیمانکاران مبنای مطالبه گری ما برای بازگشت به کار است.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

٢٣ شهریور ١٤٠٠

***************

اعتصاب همکاران ارکان ثالث در پالایشگاه فجر

روز سه‌شنبه ۲۳ شهریورماه همکاران ارکان ثالث ما در شیفت صبح پالایشگاه فجر جم در اعتراض به تعرضات هر روزه به زندگی و معیشتشان از جمله عدم پرداخت مطالبات بک پی یکسان با دیگر شرکت های گازی و نفتی همجوار و حذف اضافه کاری غیر موظفی دست از کار کشیده و مقابل درب پالایشگاه تجمع کردند. این تجمع از ساعت ۶:۴۵ صبح آغاز و تا ساعت ۱۰:۳۰ ادامه داشت و از آنجا که هیچیک از مسئولین حاضر به پاسخگویی نشدند، کارگران پالایشگاه را ترک و به خانه هایشان رفتند و بر ادامه اعتراض تاکید نمودند. در نتیجه اعتصاب این کارگران واحد حمل و نقل نیز به صورت نیمه تعطیل و همچنین رستوران پالایشگاه تعطیل شد. همچنین حاضر نشدن نیروهای شیفتی صبح باعث شد تا نیروهای شیفت شب‌کار در سر شیفت بمانند. هم اکنون اعتراضات در میان بخش های مختلف همکاران ما در نفت گسترده است. چپاولگری های پیمانکاران و کارفرمایان و باز گذاشته شدن دست آنها به هر گونه زورگویی در پناه قوانین مناطق ویژه اقتصادی و تعرضات هر روزه به زندگی و معیشت ما در فضایی امنیتی موضوعات اصلی اعتراضات ما در بخش های مختلف نفتی

***************

تجمع کارگران پروژه توسعه میدان زیلایی روبروی فرمانداری

روز شنبه بیستم شهریور ماه گروهی از کارگران شرکت اکسین صنعت و همکارانمان در پروژه توسعه میدان زیلایی که در منطقه هفت شیدان مشغول به کار هستند با تجمع روبروی فرمانداری مسجدسلیمان خواستار رسیدگی فوری به مطالبات خود شدند.
همکاران شاغل ما در پروژه احداث خط لوله جریانی برای تولیدی کردن چاههای شماره ۲۰ و شماره ۲۱ میدان زیلایی مسجد سلیمان، هشت ماه حقوق عقب افتاده دارند و کارفرما و پیمانکار نسبت به مطالباتشان بی تفاوت بوده و در ماههای اخیر نیز عده ای از کارگران را اخراج نموده است.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، خواستار افزایش حقوق بر اساس بالاترین توافقات مزدی که توسط همکاران ما با پیمانکاران در رده های مختلف شغلی شده و همچنین پرداخت فوری دستمزدهای معوقه همکارانمان و بازگشت بکار کلیه کارگران اخراجی است.
مطالبه اصلی ما حذف پیمانکاران و لغو قوانین برده وار مناطق ویژه اقتصادی است.
مطالباتمان را با ادامه اعتصاب و تجمعات اعتراضی مان پیگیر هستیم. تاکید ما در شورای سازماندهی بر برپایی مجمع عمومی و تصمیم گیری متحدانه و انتخاب نمایندگان واقعی و آماده بودن برای مذاکره جمعی با پیمانکاران است.

***************

وضعیت کارگران اعتصابی چگونه است؟

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب شورای سازماندهی اعتراضات اینجا کلیک کنید.
دستاوردهایمان چه بوده است؟

بیش از هشتاد روز از اعتصاب ما کارگران پروژه ایی - پیمانی نفت میگذرد، وضعیت چگونه است؟ دستاوردهایمان چه بوده است؟ اینها سوالاتی است که میکوشیم به آن پاسخ دهیم.
بنا بر گزارشات ما هم اکنون بسیاری از شرکت ها فعالیتشان را با نیروی بسیار کم شروع کرده اند. این درحالیست که از یکسو بعضاً همکارانی که با دادنِ وعده هایی از سوی پیمانکاران، به کار بازگشته اند.
وقتی در محل با خلف وعده ها روبرو میشوند کار را ترک کرده و دوباره به اعتصاب باز میگردند. نمونه ی بارز آن در همین روزهای اخیر از سر گرفته شدن اعتصاب در پتروشیمی کاویان، بازگشت به اعتصاب همکاران ما در شرکت ODCC در پالایشگاه اصفهان و کارگران شاغل در شرکت تناوب در فاز ۱۴ است.
در همین رابطه ۱۳۰ نفر از همکاران ما در شرکت Pome در فاز ۱۳ وقتی با بد عهدی پیمانکاران روبرو شدند دست به تجمع زدند. ...ادامه اینجا کلیک کنید.

***************

تجمع اعتراضی همکاران پروژه‌ای اعتصابی نفت مقابل مجلس اسلامی

امروز ۱۷ شهریور جمعی از همکاران پروژه‌ای ما برای پیگیری خواستهایمان مقابل مجلس اسلامی تجمع کردند.
همکاران ما با در دست داشتن دستنوشته هایی با مضمون افزایش مزد به میزان تورم و سختی کار و ٢٠ روز کار -١٠ روز مرخصی و خواستهایمان و شعار کارگر میمیرد ذلت نمیپذیرد بر ادامه اعتصاب تا رسیدن به مطالبات تاکید کردند.
هشتاد و‌ یک روز از اعتصاب سراسری ما میگذرد و هنوز پاسخ نگرفته ایم. ما خواستار افزایش حقوق بر اساس بالاترین توافقات مزدی که توسط همکاران ما با پیمانکاران در رده های مختلف شغلی شده هستیم و میگوییم مزد هیچ کارگری نباید کمتر از ١٢ میلیون باشد. ما خواستار بهبود وضع کمپها و غذا در حد قابل قبول هستیم. مطالبه اصلی ما حذف پیمانکاران و لغو قوانین برده وار مناطق ویژه اقتصادی است. ما مطالبات خود را با ادامه اعتصاب و تجمعات اعتراضی مان پیگیر هستیم. شورای سازماندهی بر برپایی مجمع عمومی و تصمیم گیری متحدانه و انتخاب نمایندگان واقعی و آماده بودن برای مذاکره جمعی با پیمانکاران تاکید دارد.

***************

تجمع اعتراضی همکاران ما در پتروشیمی بندر امام در مقابل این شرکت

امروز ١٦ شهریور همکاران ما در پتروشیمی بندر امام در اعتراض به بدتر شدن شرایط کاری و معیشتی خود از سال گذشته که به شرکت عملیات غیر صنعتی بندر ماهشهر انتقال یافت مقابل پتروشیمی بندر امام دست به تجمع زدند. قبلا نیز این کارگران در همین رابطه تجمعاتی داشتند. خواست آنها بازگشت مجدد به پتروشیمی بندر امام است. اما خواست اصلی همه ما کارگران پیمانی و قراردادی در نفت جمع شدن بساط پیمانکاران و قوانین برده وار مناطق ویژه اقتصادی و بهبود شرایط کاری، ایمنی محیط کار و وضع معیشتی مان است.

***************

در برابر خلف وعده های پیمانکاران همکاران ما ایستاده اند

هر روز اخبار جدیدی از اعتراض همکارانی که با وعده و وعید پیمانکاران به کار بازگشته اند بخاطر خلف وعده های پیمانکاران به دستمان میرسد. از جمله بنا بر خبری دریافتی هفته گذشته ۱۳۰ نفر از همکاران ما در شرکت pomc فاز ۱۳ پیمانکار مجتمع گاز به دلیل عدم شفافیت قرارداد و کمبود امکانات خدمات رفاهی و تردد ۱۴،۱۴ مقابل ساختمان اداری تجمع شرکت کردند.
همچنین طبق خبر دیگری کارگران شاغل در فاز ١٤ شرکت تناوب در ونیت ١٤٧ بخاطر زدن زیر وعده های داده شده توسط پیمانکار در رابطه سطح مزد توافق شده تصمیم به تعطیل کار و بازگشت به اعتصاب را گرفته اند. قبلا نیز خبر بازگشت به اعتصاب همکارانمان در پتروشیمی کاویان عسلویه و همکارانمان در شرکت ODCC پالایشگاه اصفهان را داشتیم. بدین ترتیب کارگران هوشیارانه در برابر توطئه گری پیمانکاران و برگرداندن کارگران با وعده و وعید به کار به قصد شکستن صف متحد اعتصاب ما کارگران ایستاده و آنرا خنثی میکنند. این اتفاقات و تجربه مجمع عمومی در هفشجان و دیگر شهرها نشان میدهد راه ما متحد کردن بیشتر صف اعتراض خود با برپا کردن مجمع عمومی و انتخاب نمایندگان واقعی مان و رفتن به پای مذاکرات جمعی برا ساس مطالبات اعلام شده مان است. زنده باد اعتصاب، زنده باد مجمع عمومی و اتحاد کارگری

***************

همکاران ما در پتروشیمی کاویان اعتصاب خود را از سر گرفتند

بنا بر خبرهای دریافتی کارگران پتروشیمی کاویان عسلویه بخاطر خلف وعده های پیمانکاران بعد از دو هفته بازگشت به سرکار دوباره دست به اعتصاب زدند. بنا بر خبر مدیریت کاویان عسلویه علاوه بر عملی نکردن وعده ها ٥ نفر از کارگران اعتصابی را به اداره اطلاعات معرفی کرده است. در پاسخ به این توطئه گری این کارگران دوباره به اعتصاب برگشته و اعلام کرده اند که تا زمان بازگشت به کار کارگران بازداشتی و تحقق مطالبات خود به اعتصاب ادامه میدهند. قلدری های پیمانکاران از جمله معرفی همکاران ما به اطلاعات و یا اخراج آنها نباید بی پاسخ بماند. تمامی پرونده های امنیتی تشکیل شده باید بسته شوند و بازگشت به کار همکاران اخراجی باید در لیست اول مطالباتمان قرار بگیرد.
پیمانکاران در طول اعتصاب ما کارگران پروژه ای نفت تلاش داشتند که با وعده و وعید بخشی از همکاران مان را به سر کار بازگردانند تا اعتصاب را خاتمه دهند. اما ما کارگران هوشیارانه مقابل آن ایستادیم و هر جا که همکاران ما با پیشنهادات مناسب سر کار بازگشتند به محل مواجه با وعده شکنی پیمانکاران کار را تعطیل و به اعتصاب بازگشته اند. نظیر آن در در شرکت ODCC پالایشگاه اصفهان در هفته گذشته روی داد و همکاران ما بخاطر عملی نشدن وعده ها به اعتصاب برگشتند. ضمن اینکه همکاران بازگشتی ما به سر کار نیز در محل پیگیر دیگر مطالباتمان هستند. اینگونه است که اعتصاب و اعتراض ما ادامه دارد. لازم به یاد آوریست کهپتروشیمی کاویان عسلویه زیر مجموعه هلدینگ باختر است و چندین پرونده اختلاس مدیریت آن در دستگاه قضایی نظام بایگانی شده‌ است.

***************

اعتصاب کارگران شرکت تهران جنوب در اسکله مجیدیه

بنا بر خبرهای منتشر شده روز سیزدهم شهریور ماه کارگران شرکت تهران جنوب در اسکله مجیدیه با مطالبه تعیین تکلیف وضعیت نابسامان شغلی و معیشتی و در اعتراض به عدم پاسخ مسئولین به خواستهایشان تجمع کردند و بر ادامه اعتراضات خود تا رسیدن به مطالباتشان تاکید کردند.
-همانطور که تاکید کردیم یک مطالبه فوری کارگرا ن نفت واکسیناسیون رایگان و همگانی است. در عسلویه زیر فشار اعتراضات همکاران ما واکسیناسیون آغاز شد و بنا بر خبر ها سنین بالای ٤٠ سال واکسیناسیون شده اند. همینطور در برخی دیگر از مراکز نفتی واکسیناسیون در جریان است. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی ضمن اعتراض بر عدم اجرایی شدن پروتکل های سازمان بهداشت جهانی حمایت خود را از وکلایی که بخاطر اعتراضشان به همین مساله بازداشت شده اند، اعلام نمود

***************

پاسخ ما در نفت انتخاب نمایندگان واقعی کارگری است نه انجمن های صنفی

صنعت نفت با هزاران کارگر جایی است که قانون تشکیل شورای اسلامی نیز شامل حال آن نمیشد و حتی از شکل گرفتن این نهادهای دست ساز حکومتی در آن بیم و هراس بود. اما با شروع اعتصابات گسترده و سراسری ما کارگران پیمانی بحث ایجاد شوراهای اسلامی به میان آمد و بعد که در مقابلش ایستادیم و اعلام کردیم که اجازه نخواهیم داد با ایجاد شورای های اسلامی محیط های کار ما امنیتی تر شود، اکنون با نسخه ایجاد انجمن های صنفی یکی دیگر از نهادهای دولتی و زیر مجموعه تشکیلات خانه کارگر جلو آمده و تلاش دارند که اعتراضات ما را به انحراف بکشاند و در چهارچوب همان قوانینی که ما علیه آنها به پا خاسته و میخواهیم دست پیمانکاران کوتاه شود و قوانین ویژه اقتصادی لغو گردد مبارزات ما را خفه کنند. ...ادامه اینجا کلیک کنید.

***************

اعتصاب دوباره کارگران برق و ابزار دقیق پترو سام صدرا

بنا بر خبرهای دریافتی حدود ۱۲۰ نفر از کارگران برق و ابزار دقیق پترو سام صدرا زیرمجموعه شرکت پتروپایدار ایرانیان فاز ۱۳ بعد از تماس پیمانکار با آنها خواستار افزایش ۳۰ درصدی حقوق وطرح ۱۴ روز کار و ۱۴ روز مرخصی شدند. ولی پیمانکار به افزایش دستمزد کارگران به بیشتر از ۲۰ درصد رضایت نداد و کارگران نیز حاضر به بازگشت به کار نشده و دوباره به صف اعتصاب پیوستند. این اتفاق نشانگر این حقیقت است که همکاران ما بر خواستهای خود مصر هستند و کوتاه نمی آیند و این چنین است که اعتصاب ادامه دارد.

***************

همکاران ‌پروژه‌ای شاغل ما در شرکت ODCC پالایشگاه اصفهان دوباره وارد اعتصاب شدند

روز سه‌شنبه ٩ شهریور همکاران پروژه‌ای شاغل ما در شرکت ODCC پالایشگاه اصفهان در اعتراض به عدم افزایش دستمزدها مجدداً دست به اعتصاب زدند. این کارگران از جمله کارگران اعتصابی بودند که بعد از وعده های پیمانکار مبنی بر افزایش دستمزدها و ٢٠ روز کار و ١٠ روز مرخصی سر کار بازگشته بودند. اما با توجه به اینکه کارفرما به وعده خود عمل نکرد کارگران دوباره به اعتصاب برگشتند.
یک شگرد پیمانکاران از همان آغاز وعده و وعید دادن برای ایجاد تفرقه در صفوف کارگران و شکستن اعتصاب بوده است. در جاهایی وعده افزایش دوبرابری مزد و ٢٠ روز کار و ١٠ روز مرخصی را دادند اما بعد زیر وعده هایشان زدند. بعضا فریب کارانه قرارداد یک ماهه بستند تا کارگران سر کار برگردند و بعد زیر توافقات بزنند. در برابر این توطئه گری ها کارگران هوشیارانه ایستاده و کوتاه نمی آیند . در محل نیز پیگیر دیگر مطالباتشان از جمله پرداخت طلبها، بازگشت بکار اخراجی ها و واکسیناسیون رایگان هستند. اعتصاب در نفت ادامه دارد و کارگران به اشکال مختلف در به اعتراضاتشان ادامه میدهند.

***************

آخرین وضعیت بیش از دو ماه اعتصاب ما کارگران پروژه ای پیمانی نفت

در چند هفته اخیر زیر فشار اعتصاب ما و بخاطر خوابیدن کار ها پیمانکاران تماسهایشان را با همکاران اعتصابی هر روز بیشتر کرده و با عقب نشینی هایی از سوی آنان بخشی از کارگران اعتصابی بسر کار بازگشته اند. ازجمله آخرین خبرها حاکی از بازگشت به کار بخشی از همکاران ما به کار در پتروپالایش کنگان است. در این بازگشت به کارها بیست روز کار و ده روز مرخصی در بسیاری جاها مورد قبول پیمانکاران قرار گرفته است و خود زمینه ای شده است که در جاهایی هم که این مطالبه پذیرفته نشده، به زودی مجبور به قبول آن شوند. خواست اساسی دیگر ما افزایش سطح حقوقها بود. در اوایل بازگشت به کار همکاران اعتصابی بیشتر توافقات با افزایش دو برابری دستمزدها بود. اما بعد توافقات بر اساس قبول درجه معینی از افزایش مزد صورت گرفت. بدین ترتیب میتوان گفت که همه کارگران اعتصابی که بر سر کار برگشته اند درصدی افزایش حقوق داشته اند. همه میدانیم که مراکز نفتی گسترده و پراکنده است و شرکت های پیمانکاری بسیار، اما نکته مسلم اینست که تا همین جا هین عقب نشینی ها نتیجه بارز قدرت اعتصاب ما کارگران بوده است. بویژه در حال حاضر هنوز بیش از ۶۰ درصد جوشکاران که جایگاه مهمی در کار پروژه های نفتی دارند، سر کار بازنگشته و بر افزایش دستمزدهای خود بر اساس مطالباتی که داشته اند، بیست روز کار و ده روز مرخصی تاکید دارند. و وقتی در مراکزی پیمانکاران به دو برابر شدن دستمزدها تن دادند این پیشروی همانطور که شورای سازماندهی تاکید کرد مبنایی برای توافقات سراسری شده است. نکته اینجاست که ادامه اعتصاب این بخش از جوشکاران و در عین حال ادامه اعتراضات در محل توسط همان بخش از کارگرانی که سر کار بازگشته اند با خواستهایی چون پرداخت طلبها، بهبود جدی وضع کمپها و کیفیت غذا و واکسیناسیون رایگان و در گذاشتن ماسک و مواد ضد عفونی کننده در اختیار همه کارگران، همچنان فشار سنگینی بر روی پیمانکاران است. بدین ترتیب تا همین جا ما با اعتصابمان قدمهای بزرگی به جلو برداشته ایم. و عملا عرصه را بر پیمانکاران تنگ کرده ایم. خصوصا وقتی در جایی چون هفشجان همکاران ما مجمع عمومی تشکیل میدهند و نمایندگان خود را برای بستن قرارداد جمعی انتخاب کردند و یا در ایذه همکاران اعتصابی مجمع عمومی تشکیل میدهد و فراخوان به تجمع در مقابل فرمانداری داده و تجمع میکنند، عملا زنگ پایان قلدری پیمانکاری و لغو قوانین ویژه اقتصادی زده شده است و این حرکتی است که آغاز شده و ادامه آنرا در ایذه مشاهده کردیم. اینها همه دستاوردهای ما کارگران اعتصابی نفت در بیش از دو ماه اعتصابمان است. با اتکاء به اینها با قدرت بیشتری میتوانیم اعتراضمان را به پیش ببریم. و باید بگوییم اعتصاب در میان بخشی از همکاران و اعتراض در میان همه بخش های کارگران در نفت ادامه دارد و ما همه همچنان بر روی خواستهای خود مصر هستیم.

***************

تجمع همکاران پروژه‌ای ما در ایذه مقابل فرمانداری

روز سه‌شنبه نهم شهریور بنا بر فراخوانی از قبل اعلام شده جمعی از همکاران پروژه‌ای ما در شهرستان ایذه در راستای پیگیری مطالبات خود مقابل فرمانداری شهرستان ایذه تجمع برگزار کردند. قبلا نیز این همکاران با برپایی مجمع عمومی بر ادامه اعتصاب تا رسیدن به خواستهای خود تاکید کرده بودند. هفتاد و سه روز از اعتصاب ما کارگران پروژه ای نفت میگذارد و یک تاکید ما اینست که تا وقتی خواستهایمان پاسخ نگیرد به اعتصاب خود ادامه میدهیم. روز اعتصاب کارگران پروژه‌ای نفت برگزاری مجمع عمومی و تعیین نماینده برای مذاکره با پیمانکاران و رفتن بسوی قرارداد جمعی که همکاران ما در هفشجان آغازگر آن بودند برای همه ما کارگران اعتصابی نفت راه نشان میدهد.
همکاران ما ایذه اولین قدم و تشکیل مجمع عمومی را برداشته اند. میشود و باید در تمام شرکت ها نمایندگان واقعی خود را انتخاب کنیم و با برپایی مجمع عمومی در روند پیگیری مطالبات خود و پیشبرد اعتصابمان دخالتگر باشیم. قدرت ما در مبارزه متحد ماست.

***************

تاکیدی دیگر بر مطالباتمان

دستمزدها باید بموقع پرداخت شود و واکسیناسیون رایگان حق مسلم ماست

بنا بر خبرهای دریافتی راننده های فاز ۱۹ هم اکنون سه ماه است که مزد نگرفته اند و زمزمه های به راه انداختن اعتصاب در میان آنان بالاست. یکی از مطالبات ما کارگران پروژه ای اعتصابی نفت پرداخت بموقع دستمزد همه کارگران در نفت در هر ماه و تسویه حساب بدهی ها بابت طلبهای مزدی مان است.
خبرهای دیگر حاکی از بازگشت بخش هایی از کارگران به کار با توافقاتی است که با پیمانکاران انجام میدهند. از جمله طبق خبر شمار زیادی از جوشکاران فاز ۱۳ سر کار بازگشته اند که تاکید ما اینست که مثل همکارانمان در هفشجان و ایذه این کارگران هر چه سریعتر نمایندگان خود را انتخاب کنند و بر خواستهایی که داشته اند بویژه وضع کمپ ها کیفیت غذا تاکید کنند.
در برخی مجتمع ها کارفرمایان زیر فشار اعتصاب ما به دوبرابر دستمزد و بیست روز کار و ده روز مرخصی تن داده اند. این را باید مبنای توافقات خود در سطح سراسری کنیم. همینطور خبر میرسد که بخشی از همکاران پروژه ای اعتصابی ما در فاز ۱۴ سر کار برگشته اند. اما جوشکاران هنوز در اعتصاب هستند. نقطه اتحاد ما کارگران اعتصابی خواستهای مشترک ماست. مبنا قرار دادن بالاترین سطح توافقات صورت گرفته بر سر میزان دستمزدها که توسط کارگرانی که سر کار بازگشته اند با پیمانکاران و اینکه دستمزد هیچ کارگری نباید کمتر از ۱۲ میلیون باشد اولین تاکید ماست. بعلاوه ۲۰ روز کار و ۱۰ روز مرخصی یک مطالبه فوری ماست و تا کنون بسیاری از پیمانکاران حاضر به قبول آن شده اند.
همینطور وضع کمپها باید بهبود جدی پیدا کرده و در هر اطاق بیش از ۴ نفر اسکان نداشته باشند و کیفیت غذا بهبود یابد و غذاخوری برای محل صرف غذا تدارک دیده شود. همچنین واکسیناسیون رایگان حق همه کارگران است. اکنون کارگران از جمله در نیشکر هفت تپه و معلمان و بازنشستگان و مردم کل جامعه بر این خواست تاکید دارند و متاسفانه می شنویم وکلایی که در اعتراض به عدم واکسیناسیون و اجرایی شدن پروتکلهای سازمان بهداشت جهانی اعتراض داشته اند دستگیر و زندانی شده اند. ما نیز بر آزادی آنان تاکید میکنیم و همراه با همه مردم بر مطالبه واکسیناسیون رایگان و همگانی تاکید داریم.

اعتصاب را تا رسیدن به مطالباتمان ادامه میدهیم.

***************

همکاران مان در شرکت ملی حفاری هم، مانند ما خواستار جمع شدن بساط پیمانکاران دزد و چپاولگر هستند.

بنابر اخبار منتشر شده، کارگران پیمانکاری نفت یا ارکان ثالث در شرکت ملی حفاری با خواست اجرای دقیق طرح طبقه‌بندی مشاغل، همسان سازی حقوق و حذف پیمانکار نیروی انسانی، امروز شنبه ۶ شهریور مقابل ساختمان مدیریت ملی حفاری در اهواز دست به تجمع زدند.

***************

مجمع عمومی بزرگ همکاران پروژه‌ای ما در ایذه

طی روزهای گذشته کارگران اعتصابی پروژه ای نفت، فراخوانهایی برای برگزاری تجمعاتی در برخی شهرها اعلام کرده بودند. بر اساس این فراخوانها مقرر شده بود کارگران روز چهارشنبه ۳ شهریورماه، در استانهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری مقابل استانداریها و در خوزستان مقابل پالایشگاه بیدبلند بهبهان، پالایشگاه نفت آبادان و پارک پنج بنگله در مسجد سلیمان تجمعات اعتراضی برگزار کنند.
بنابر اخباری که بدستمان رسیده در مسجدسلیمان از ساعات اولیه صبح نیروهای امنیتی و انتظامی در محل اعلام شده مستقر شده و از تجمع کارگران اعتصابی جلوگیری کردند.
در ایذه امروز چهارشنبه سوم شهریور، شمار کثیری از کارگران پروژه ای ساکن این شهر،در محوطه اشکفت سلیمان مجمع عمومی خود را برگزار کردند.
در این اجتماع بزرگ کارگران پروژه ای، بر خواسته های خود و همچنین ادامه اعتصاب تا رسیدن به همه مطالبات تاکید کردند. تا این لحظه هنوز اخبار تجمعات کارگران در اصفهان و شهرکرد منتشر نشده است.
بدین ترتیب بعد از هفشجان و تشکیل مجمع عمومی توسط همکارن ما در شهر هفشجان در استان چهار محال و بختیاری که در آن همکاران ما از شهرهای مختلف گردآمده بودند، تشکیل مجمع عمومی همکاران پروژه ای ما در ایذه یک اتفاق مهم در اعتصاب سراسری ما کارگران پروژه ای نفت است.
تشکیل مجامع عمومی منطقه ای ورفتن همکاران ما بسوی انتخاب نمایندگان واقعی خود و تلاش برای وادار کردن پیمانکاران به بستن قراردادهای جمعی قدمی بزرگ در راستای پایه گذاری شورای کارگران در نفت و به طریق اولی کوتاه کردن دست پیمانکاران از مراکز نفتی و عقب زدن قوانین برده وار مناطق ویژه اقتصادی است. زنده باد بر همکاران ما در ایذه و هفشجان.
ما کارگران اعتصابی نفت در این مدت توانسته ایم با قدرت اعتصاب خود پیمانکاران را عقب بزنیم، در جاهایی افزایش دستمزدهای دوبرابری و بیست روز کار و ده روز مرخصی را تحمیل کنیم و این پیشروی ها مبنایی برای همه ما کارگران اعتصابی است که به کمتر از آن رضایت نخواهیم داد. به علاوه ما خواستار بهبود وضعیت کمپ ها و غذا و بهداشت و امنیت محیط های کار در حد قابل قبول هستیم. اعتصاب ما کارگران پروژه ای تا رسیدن به مطالباتمان ادامه دارد. زنده باد اعتصاب

***************

پیوستن کارگران پیمانی جم به اعتصاب

بنابر خبرهای دریافتی ۴۰ کارگر پیمانی شرکت جم ۲ در پارس جنوبی از روز اول شهریور ماه به اعتصاب دهها هزار نفره کارگران پروژه ای پیمانی نفت پیوستند.
هم اکنون درحالیکه پیمانکاران که ضرر بسیاری بخاطر اعتصاب قدرتمند ما کارگران پروژه ای به آنها وارد شده با همکاران اعتصابی ما تماس میگیرند و با پیشنهاداتی چون دو برابر شدن دستمزد و بیست روز کار و ده روز مرخصی و غیره آنان را به کار دعوت میکنند و بخشی از کارگران با چنین قراردادهایی سر کار بازگشته اند. مراکز دیگری از نفت با مشاهده قدرت اعتصاب بزرگی که در جریان است با مطالباتشان جلو آمده و خواستهایشان را طلب میکنند. در جاهایی هم که پیمانکاران سعی کرده اند کارگران را با وعده و وعید سر کار برگردانند اما به وعده ها عمل نکرده اند، کارگران دوباره به اعتصاب می پیوندند. اقدام همکاران ما در هفشجان مبنی بر برپایی مجمع عمومی در سطح استان و بعد هم انتخاب نمایندگان خود جهت مذاکره با پیمانکاران و رفتن بسوی بستن قراردادهای جمعی راه حلی برای همه ما کارگران اعتصابی در تمام شرکت ها و مراکز نفتی است. اجازه ندهیم که پیمانکاران بصورت فرد به فرد با ما تماس بگیرند و تلاش کنند ما را در موقعیت ضعیفی قرار دهند و قراردادهای دلبخواه خود را تحمیل کنند. با انتخاب نمایندگانمان و با قراردادهای جمعی در مرود خواستهای سراسری مان اعتصاب را به نتیجه مطلوب خود برسانیم. صنعت نفت دیگر آرام ندارد ما کارگران خواستار جمع شدن بساط پیمانکاران دزد و چپاولگر هستیم. همانطور که در جاهایی با دو برابر شدن دستمزدها موافقت کرده اند باید در سطح سراسری این افزایش مزدی را تحمیل کنیم و در عین حال در کنار همکاران روزمزد خود بایستیم و بر این نکته که دستمزد هیچ کارگری نباید کمتر از ۱۲ میلیون باشد تاکید کنیم. همچنین بیست روز کار و ده روز مرخصی حق مسلم ماست. کمپها نیز باید بطور جدی بهبود یابند. در اطاقها به هیچوجه نباید بیشتر از ۴ نفر اسکان یابند. بهداشت کمپها و محیط های کار استانداردش در حد قابل قبولی باید بهبود یابند و ایمنی محیط کار تامین شود. تمامی قرار دادهای موقت باید دائمی شوند. اعتصاب ما کارگران پیمانی نفت ادامه دارد. زنده باد اعتصاب

***************

اخباری دیگر از اعتصاب

تماس ها با همکاران ما از سوی پیمانکاران برای بازگشت به کار هر روز بیشتر میشود. بعضا با دادن وعده هایی در تماسهایی که گرفته میشود، تلاش میشود همکاران ما را به محل کار بکشانند، تا صف اعتصاب را تضعیف کنند. اما بعد زیر قولهای داده شده میزنند و خبری از انجام آن ها نمیشود. در برابر این برخورد فریبکارانه در بسیاری جاها همکاران ما حاضر به قبول کار نشده و دوباره محل را ترک کرده و به اعتصاب ادامه داده اند. اما این تعرضات را باید متحدانه عقب برانیم. همانطور که شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی تاکید کرده است، تشکیل مجمع عمومی، انتخاب نمایندگان خود در شرکت های مختلف جهت مذاکره با پیمانکاران، نظیر کاری که کارگران در هفشجان دراین هفته انجام دادند و نمایندگان خود را برای مذاکره با پیمانکاران تعیین کردند راه تقابل جمعی و متحد با فریبکاری های پیمانکاران چپاولگر و پرهیز کردن از قراردادهای فردی و قرار گرفتن در موقعیت ضعیف است.
از سوی دیگر شاهد این هستیم که دوستان ما با توافقات مورد نظر خود از جمله افزایش دو برابری دستمزدها و بیست روز کار، ده روز مرخصی به سر کار برگشته اند. اما همانطور که شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی تاکید کرده است بعد از بازگشت به محل پیگیر دیگر مطالبات خود شده اند. از جمله یک تاکید شورای سازماندهی واکسیناسیون رایگان و فوری همه کارگران بود و خوشبختانه در همین هفته شاهد این بودیم که کارگرانی که در عسلویه به کار برگشته اند در ٢٢ شرکت با همین خواست دست به تجمع و اعتراض زدند و زیر فشار این اعتراض پیمانکاران ناگزیر شدند که دست به کار آغاز واکسیناسیون شوند و این مقدمه واکسیناسیون سراسری این کارگران است. و نمونه دیگر اعتراض همکاران پیمانکاری ما در فازهای ۱۷ و ۱۸ در پالایشگاه هفتم عسلویه در همین هفته بود که در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت سنوات و بدی کیفیت وعده‌های غذای خود بار دیگر دست از کار کشیده و تجمع کردند و همانطور که قبلا گزارش کردیم به دنبال اعتراض این کارگران، مدیران شرکت در جمع کارگران حاضر شدند و وعده رسیدگی به خواستهای کارگران را دادند. و اکنون بهبود کیفیت غذا و اختصاص غذا خوری برای صرف غذا یکی از مطالبات مهم ما کارگران اعتصابی است. اعتصاب و اعتراض ما کارگران تا رسیدن به مطالباتمان ادامه دارد.

***************

تجمع اعتراضی کارگران پیمانکاری پالایشگاه هفتم عسلویه

همکاران پیمانکاری ما در فازهای ۱۷ و ۱۸ در پالایشگاه هفتم عسلویه در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت سنوات و بدی کیفیت وعده‌های غذایی بار دیگر دست از کار کشیده و تجمع کردند. به دنبال اعتراض این کارگران، مدیران شرکت در جمع کارگران حاضر شدند و وعده رسیدگی به خواستهای کارگران را دادند. کارگران معترض با تاکید بر اینکه اگر وعده ها اجرایی نشود دوباره دست از کار خواهند کشید به سر کار بازگشتند. بهبود کیفیت غذا و اختصاص غذا خوری برای صرف غذا یکی از مطالبات مهم ما کارگران اعتصابی است. مطالبات کارگران قول دادند. پس از وعده پیمانکار، کارگران به محل کار خود بازگشتند.

***************

آخرین وضعیت و تأکیدات مهم"

با توجه به اخبار رسیده، هنوز بخش بزرگ همکاران پروژه ای ما در اعتصاب به سر میبرند. اما در برخی مراکز نفتی بخش کوچکی از کارگران با قبول دو مطالبه ی مهم افزایش دستمزدها و بیست روز کار و ده روز مرخصی به کار بازگشته اند. بدین ترتیب زیر فشار اعتصاب قدرتمند و سراسری ما پیمانکاران عقب نشسته اند و زیر فشار سنگینی قرار گرفته اند. این فشارها بر روی بهبود وضعیت کمپ ها نیز تأثیر گذاشته است. در اطاق ها اکنون تعداد محدودی کارگر به سر میبرند. اما هنوز همه همکاران ما به کار بازنگشته اند. حرف همکاران ما که به کار بازگشته اند این است که دیگر اجازه ی اضافه کردن افراد بیشتر به اطاقهای مسکونی شان را نمیدهند و در هر اطاقی نباید بیشتر از ۴ نفر اسکان یابند. بعلاوه اینکه استانداردهای بهداشتی کمپ ها باید بالا رود، همچنین ما بر ایجاد غذاخوری و بهبود کیفیت غذا تأکید داریم. روشن است که این مطالبات را در محل نیز دنبال میکنیم.
موضوع دیگر واکسیناسیون است. ما کارگران اعتراض کرده و موفق شدیم در ۲۲ شرکت دیگر در عسلویه این اعتراض صورت بگیرد. این فشار را باید ادامه دهیم همه ی کارگران باید فوراً واکسیناسیون رایگان شوند.
آخرین لیست از برخی مراکز که در آنها همکاران ما با قبول بیست روز کار و ده روز مرخصی و افزایش دستمزد مورد توافق خود از سوی پیمانکار به کار بازگشته اند عبارتست از: - شرکت ایران آروین خط لوله (انتقال گاز قم پارچین)( دشت آزادگان، هویزه)(محل پروژه: نیروگاه زنجان اورهال)(پالایشگاه اصفهان) ( ترمینال صادرات نفت سپاهان) ( عسلویه جوشکار) N.p.d ( عسلویه) (کارگاه شرکت تهران جنوب ) ( خط ۱۲ اینچ کهنوج) (خط ۸ اینچ استان شیراز)،( کنار تخته برازجان)( خط ۶۴ اینچ نجف اباد تیران)( اسکله نفتی حرا قشم) شرکت فلات قاره ( محل پروژه؛ جفیر)( پرهام صنعت خوزستان) (پترو پالایش مهرخلیج) (پتروشیمی گچساران)
در این مراکز همکاران پروژه ای در رده های مختلف تخصصی با دستمزدهایی بین ۲۵ میلیون تا ۳۰ میلیون به کار برگشته اند. نکته ی مهم اینجاست که در این میان خبری از افزایش دستمزد برای کارگران پیمانی روزمزد نیست. "شورای سازماندهی اعتراضات" بر روی این مسئله که مزد هیچ کارگری نباید کمتر از ۱۲ میلیون باشد تأکید میکند.
از سوی دیگر در برخی مراکز نفتی پیمانکاران با پیشنهاد ۲۰ روز کار و ده روز مرخصی و افزایش دوبرابر دستمزد به کار بازگشته اند اما قرارداد یکماهه بوده است. در این رابطه "شورای سازماندهی" اخطار داده است که قراردادهای یکماهه یک فریب است و قرارداد باید تا پایان پروژه معتبر،کتبی و رسمی باشد. و کتبی و رسمی باشد.
برگزاری مجمع عمومی و انتخاب نمایندگان واقعی یک حلقه مهم برای به موفقیت رساندن اعتصابمان و نیز پیگیری خواستها در محل است. همچون همکارانمان در هفشجان در تمام شرکت ها نمایندگان خود را انتخاب کنیم و با تشکیل مجمع عمومی و تصمیم گیری شورایی متحد میمانیم. همانطور که شاهد نشست نمایندگان پروژه ایی ما روز ۲۸ مرداد ماه در هفشجان با شماری از پیمانکاران نشست داشتند و حول مطالبات خود به بحث و گفتگو پرداختند.
تاکید آخر اینست که اعتصاب تا رسیدن به خواستهایمان ادامه دارد و هر قدم از موفقیت ما قدم مهمی در تضعیف موقیعت پیمانکاران و عقب زدن قوانین بردگی کاری است. قدرت ما امروز در اعتصاب متحد ما و در تصمیم گیری جمعی و متحدانه ی ماست. زنده باد اعتصاب

***************

نشست نمایندگان همکاران پروژه ای اعتصابی ما در هفشجان با پیمانکاران

روز ۲۸ مردادماه نمایندگان همکاران اعتصابی پروژه‌ای ما در هفشجان با شماری از پیمانکاران نشستی داشتند و حول شرایط کاری و مطالبات خود به بحث و گفتگو پرداختند. بدنبال این نشست مقرر شد که پیمانکاران نیز از میان خود ۵ نفر را بعنوان نماینده انتخاب کنند تا در جلسات پیگیری مطالبات کارگران حضور یابند. این نشست بدنبال مجمع عمومی بزرگ این کارگران در دهم مرداد ماه بود که از شهرهای مختلف استان چهار محل و بختیاری در آن شرکت کرده بود. همکاران ما در هفشجان چراغ راهنمای همه ما کارگران اعتصابی در سطح سراسری شده اند. مجمع عمومی بزرگ این همکاران در دهم مرداد ماه که در آن از شهرهای مختلف استان شرکت داشتند و بدنبال آن انتخاب نماینده و اکنون وارد مذاکره شدن با پیمانکاران قدمهای مهمی است که برداشته شده است. همانطور که شورای سازماندهی اعتراضات تاکید کرده است انتخاب نماینده در هر مجتمع و شرکتی در مراکز نفتی یک شرط مهم حفظ اتحاد و توافق جمعی بر سر خواستها است و انجام آن یک قدم مهم برای به نتیجه رساندن اعتصاب است. در تمام شرکت ها همچون همکارانمان در هفشجان بصورت فوری و اضطراری نمایندگان خود را برای مذاکره با پیمانکاران بر سر خواستها و مطالبات مان انتخاب کنیم. انتخاب نماینده ما را بهم نزدیکتر و صف اعتراضمان را متحدتر میکند.
هم اکنون بخشی از همکاران اعتصابی ما در برابر عقب نشینی هایی از سوی پیمانکاران و با توافقاتی به سر کار بازگشته اند. در عمده این توافقات زیر فشار اعتراضات کارگران درجه ای از افزایش دستمزد بعلاوه خواست بیست روز کار و ده روز مرخصی تحمیل شده و این عقب نشینی ها دستاورد تا کنون اعتصاب سراسری ما کارگران نفت بوده است. بالاترین سطح این توافقات و این عقب نشینی ها باید مبنای توافقات سراسری ما کارگران پروژه ای اعتصابی در نفت باشد. پیمانکاران تلاش میکنند که با ما بصورت فرد به فرد وارد مذاکره شوند تا هر چقدر توانستند زور بگویند. انتخاب نماینده در هر شرکت و مجتمعی راهی برای جلوگیری از این تفرقه افکنی ها و برای عمل متحدانه ما در برابر پیمانکاران چپاولگر است و بسیار ضروری و فوری است. همکاران ما در هفشجان راه عملی را به ما نشان دادند از تجربه آنها سود جوییم. اعتصاب تا رسیده به مطالباتمان ادامه دارد

***************

مصطفی کارگر اعتصابی پروژه ای نفت: همچنان بر روی حرفهایمان هستیم و کوتاه نمی آییم!

مصطفی در یادداشت ارسالی اش برای ما بر خواست ٢٠ روز کارگر و ١٠ روز مرخصی و مطالبات اعلام شده کارگران اعتصابی تاکید و میگوید که همچنان بر روی حرفمان هستیم و کوتاه نمی آییم. او مینویسد:"باسلام ودرودبه همکاران! انجا که نتوانیم سربلندوباشکوه زندگی کنیم غرورآمیزآن رابدرودمی گوییم. زندگی خون سرخ می خواهد. کارگری درسرتاسرایران پهناورهستیم وفریادمان را که ندای حق مان هست رابه گوش سران حکومت ودست اندرکاران وپیمانکاران رسانده ایم ودرمجمع ها پیام اتحادراسرداده ایم وپای خواسته هایمان استقامت وبردباری نشان داده ایم وهرکدام ازمادرحال پرداخت بهای حق مان به همراه خانواده هایمان هستیم. باخبرهستیم که همکاران آگاه مان تاپای تغییرشغل هم پیش رفته اندوعده ای ازهمکارانمان هم به سرکاربرگشته اندوگول نفرات بالاسری که همیشه ازخودشان نا امیدبودن وآب به آسیاب شرکت ها و پیمانکاران ریخته اند خورده اند. من ازجانب خودم حرف می زنم هرشرکتی یا پیمانکاری باحقوق وشرایط کمپین بیست ده قرارداد بست حاضر به همکاری هستم درغیر این صورت همچنان بروی حرفمان که حقمان هست ایستاده ایم وکوتاه نمی آییم"
ممنون از مصطفی

خبر تکمیلی از واکسیناسیون کارگران پیمانی نفت در عسلویه:
بنا بر خبر دریافتی دیگری امروز ٢٧ مرداد واکسیناسیون کارگران پروژه ای در شرکت یوتولیتی، مپکو و پتروشیمی هنگام آغاز شده است. و طبق همین گزارش فردا نیز در پیمان رودک و پتروکیان آغاز خواهد شد. اعتراض برای واکسیناسیون همه کارگران ادامه دارد. خبرگزاری شانا نیز از شروع واکسیناسیون کارگران در مراکز نفتی خبر داده است. این گزارشات نشانگر قدرت اعتصاب و اعتراض متحدانه ما کارگران است. اعتصاب تا رسیدن به خواستها ادامه دارد. کارگرانی هم که موفق به قبولاندن مطالباتشان شده و برگشته اند پیگیر دیگر مطالبات خود هستند.

***************

اعتصاب کارگران ٢٢ شرکت در عسلویه با خواست واکسیناسیون

بنا بر خبرهای دریافتی امروز ٢٧ مرداد کارگران پروژه ای ٢٢ شرکت نفتی در عسلویه برای دومین روز با خواست واکسیناسیون رایگان دست به اعتصاب زدند. این کارگران در روز گذشته مقابل کانکس مدیریت تجمع داشتند. در برابر این اعتصاب مستقیما مدیریت پتروشیمی ها وارد مذاکره با کارگران شدند و امروز واکسیناسیون در ده تا از این شرکت ها شروع شده است و وعده داده شده که فردا ٢٨ مرداد کارگران ده شرکت دیگر نیز واکسیناسیون شوند. بنا بر خبر این واکسیناسیون با تقسیم بندی اولویت های سنی صورت میگیرد. در حالیکه کارفرما اعلام کرده بود که در وهله اول تا سن ٦٠ سال واکسن میگیرند. کارگران با اعتراض خود آنرا به سن ٤٠ سال رساندند. این اعتراضات مقدمه ایست برای واکسیناسیون کارگران در تمام شرکت های موجود در عسلویه.
گفتنی است که شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی هفته گذشته طی بیانیه ای بر خواست واکسیناسیون فوری کارگران تاکید کرد و بلافاصله و با بلند شدن صدای اعتراضات برای این مطالبه کارگران در تعدادی از پتروشیمی ها واکسیناسیون شدند. اینها همه آن بخش از کارگرانی هستند که در اعتصاب سراسری شرکت داشتند و با تحمیل مطالبات خود از جمله افزایش دو برابری مزد و بیست روز کار و ده روز مرخصی و برخی بهبود ها در کمپ ها به سرکار بازگشته اند. این کارگران بعد از بازگشت به کار نیز پیگیر دیگر مطالبات خود از جمله بالا بردن استاندار کمپها و وضعیت غذا هستند. تا همین جا اعتصاب دهها هزار کارگر نفت دستاوردهای مهمی برای این کارگران داشته است و فشار سنگین آن باعث شده که پیمانکاران در برابر اعتراضات آنان سریعتر عقب بنشینند. از جمله در همین مدت حقوقهای معوقه کارگران نیز در خیلی جاها تسویه شده است. هم اکنون اعتصاب کارگران پروژه ای نفت با قدرت ادامه دارد و کارگران اعلام کرده اند که تا رسیدن به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.

***************

وعده مدیر عامل شرکت پالایشگاه نفت لاوان به تغییر وضعیت ۵۴۰ همکار نفتی

قرارداد استخدامی بیش از ۵۴۰ همکار مدت موقت ما در پالایشگاه نفت لاوان وضعیت استخدامی شان از قرارداد موقت به قرارداد با مدت معین تبدیل شد. این خبر به نقل از محمدعلی اخباری مدیرعامل شرکت پالایش نفت لاوان منتشر شده است. همکاران مدت موقت ما مدتهاست که بر خواست تبدیل وضعیت خود تاکید دارند و بخاطر آن تجمعات اعتراضی سراسری داشته اند. خواست اصلی این همکاران و ما کارگران اعتصابی پروژه ای نفت اینست که بساط ظلم و چپاول پیمانکاران از نفت برچیده شود و تمام قراردادها دائمی شوند.

***************

وعده اجرای طرح طبقه‌بندی کارکنان ارکان ثالث.

منوچهر بارانی، مدیر منابع انسانی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب اظهار کرد که طرح طبقه بندی پیش از این و در چارچوب ضوابط ابلاغی مورد موافقت دو وزارت نفت و وزارت کار برای ۱۷ هزار و ۷۰۰ نفر از همکاران ارکان ثالث این شرکت قرار گرفت. همزمان با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل نیروهای ارکان ثالث، تلاش‌ها به‌منظور دریافت مجوز برای پیمان‌های حجمی آغاز و با تشکیل نشست‌ها و پیگیری‌های مستمر با شرکت ملی نفت ایران در دستور کار قرار گرفت. این هم وعده ای دیگر زیر فشار اعتراضات کارگران نفت است. همکاران ارکان ثالث ما بارها در رابطه با این موضوع تجمع اعتراضی به پا کرده اند. خواست اصلی همه کارگران نفت افزایش حقوقها است. در حالیکه قیمت اجناس هر روزه افزایش می یابد قدرت خرید ما هر روزه پایینتر می آید. اجرای طرح طبقه بندی مشاغل نیز که مبلغ ناچیزی به مزد ما اضافه میکند با هزار دست انداز روبرو است. طرح مصوب است اما انجام نمیشود و هر بار که صدای ما کارگران بلند میشود جلسه ای گرفته میشود و تازه خبر موافقت هایشان را رسانه ای میکنند.

***************

مرتضی کارگر اعتصابی پروژه ای نفت: ما خواستار تغییر کیفی وضع کمپ ها و غذا هستیم

یک معضل ما کارگران اعتصابی پروژه ای پیمانی نفت محرومیت از اولیه ترین امکانات زیستی است. کمپهایی که اصلا شبیه به محل زندگی نیست. کمپهای کثیف، غیر بهداشتی، بدون کمترین امکانات زیستی و سراپا و تحثیر و توهین به حرمت انسان. از همین روز یک مطالبه ما در اعتصابمان بهبود فوری و کیفی وضع کمپ ها ست. در کنار آن میخواهیم کیفیت غذا بهبود یابد. حجم کم غذا و کیفیت بد آن بسیاری از ما را بیمار کرده است و من جوانی ٣٨ سال دچار ناراحتی معده شده ام. بعلاوه برای لقمه ای نان باید در گرمای تابستان و بعد از خستگی بسیار کاری در صفی طویل بایستیم تا در پلاستیکی به ما غذا دهند. باور کردنی نیست که در دنیایی با پیشرفت و تکنولوژی امروز یک کمپ کارگری حتی غذاخوری نداشته باشد. ما خواستار بهبود فوری وضع غذا و صرف آن در غذاخوری های دارای استاندارد هستیم.
ما میخواهیم که در هر اطاق بیش از ٤ نفر اسکان نداشته باشد. اطاق ها بهداشتی و دارای نور کافی و تمیز باشند. برای هر کس کمد با رخت آویز و جایی برای گذاشتن وسایلش باشد. موکت های کف اطاق تعویض و به جای موکت های کثیف نمدی موکت های مناسب و جدید پهن شود. وسایل شوینده و تمیز کننده به حد کافی در اختیار هر اطاق گذشته شود. دیگر مجبور نشویم برای رفتن به دستشویی در صف بایستیم و به اندازه کافی دستشویی و حمام داشته باشیم و مواد شوینده استاندارد و مناسب در اختیارمان قرار گیرد. اطاقها به یخچال و کولر و تهویه هوا مجهز باشند. و...
٨ ساعت کار حق مسلم ماست و میخواهیم ساعت کافی برای استراحت و محلی برای استراحت داشته باشیم.
سرویس های ایاب و ذهاب ما داغان است. اخبار تصادفات آنها را حتما شنیده اید. سرویس هایی که حتی یک کولر ندارد و در گرمای ٥٠ درجه انسان رابه مرز بیهوشی میرساند. ما میخواهیم از سرویس های مناسب برای رفت و آمد به کار برخوردار باشیم.
نگاهی به این خواستها بکنید. و ببیند که ما در چه جهنمی زندگی میکنیم. این بلایی است که بر سر کارگر نفت آورده شده است. ما میخواهیم به این وضعیت تحقیر آمیز و بردگی کار خاتمه داده شود.
طی این مدت اعتصاب برخی بهبود های قطره چکانی در کمپهایمان صورت گرفته است. گفتمان اینکه اطاق ها دیگر نباید ده نفره و بالای ظرفیت کارگر در آن اسکان یابد به گوشش رفته است. در جاهایی یخچال و جارو تهیه کرده و کمی نظافت کرده اند. ولی اینها به هیچوجه کافی نیست. محل زندگی ما باید محلی شایسته برای زندگی انسان باشد و کمتر از این را قبول نداریم.

***************

میگویند خط فقر ۱۰ میلیون، پس چرا قبلا گفتید ۱۲ میلیون اصلا چرا خط فقر!!

رئیس کمیته امداد میگوید: برآوردها نشان‌دهنده آن است که به طور متوسط در دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۳ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر چند بعدی قرار گرفته‌اند و خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است. جالب است چند سال است روی این رقم دارند درجا میزنند و مثل فتیله چراغ مرتب بالا میکشند و پایین میاورند تا مبادا ما کارگران "زیاده خواه" شویم. همین دو سال قبل خط فقر ۱۲ میلیون را در حرفهایشان گفتند و افزایش مزد به بالای ۱۲ میلیون شد مطالبه کارگران، بازنشستگان، معلمان و ما کارگران غیر رسمی و پیمانی نفت و بر سر آنهم بیانیه دادیم. حالا هم میگوییم باشه ده میلیون ولی چرا مزد همکار روزمزد من حداکثر چهارمیلیون و نیم است. چرا همین مزد را چند ماه چند ما قبضه میکنید و نمیدهید. میخواهید با هفته ای ۶۵ ساعت کار ما کارگران زیر خط فقر کار کنیم. کی قبول میکند؟ همین الان یک موضوع اصلی اعتراض ما همین موضوع است. تا کی به بچه ام بگویم پول ندارم.
بگذار ماه بعد. تا کی شاهد محرومیت بچه ام از تحصیل و زندگی در یک خانه که بشود به آن خانه گفت و زندگی ای که بشود زندگی گفت باشم. خیر قبول نمیکنیم. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده کار بالای ۳۸ ساعت در هفته مشکلات روانی ایجاد می کنه. من اضافه میکنم و میگویم خصوصا وقتی بچه ات محروم باشد. و کار کنی و پولت را ندهند و اگر میدهند محروم باشی.
خوشبختانه در طول این اعتصاب در جاهایی پیمانکاران عقب نشسته و دستمزد همکاران را دو برابر کرده اند. بیست روز کار و ده روز را قبول کرده اند. ما هم به کمتر از اینها رضایت نمیدهیم. علاوه بر افزایش دستمزد سطوح مختلف تخصصی همانطور که در بیانیه شورای ما آمده دستمزد هیچ کارگری نباید از ۱۲ میلیون کمتر باشد. نه تنها این بلکه ساعت کار ما باید کاهش پیدا کند. والسلام

صمد کارگر اعتصابی پروژه ای

***************

درگذشت همکارمان محمد آذرخش را تسلیت میگوییم

واکسیناسیون رایگان، همگانی، فوری

بیماری مهلک کرونا باعث مرگ هر روزه مردم شده است. ما کارگران نیز یک بخش آسیب پذیر این وضعیت فاجعه بار هستیم. هفته گذشته شاهد درگذشت همکارمان در نیشکر هفت تپه شفیق چتانی بودیم. این هفته خبر درگذشت همکار عزیز دیگری به اسم محمد آذرخش شاغل در روابط عمومی ستاد شرکت خطوط لوله و‌مخابرات نفت ایران را می شنویم که در بیست و سوم مرداد ، براثر بیماری کرونا را شنیدیم. به خانواده این عزیزان و همکارانمان و به همه مردم تسلیت میگوییم. کارگران هفت تپه در یک جمله حرف دل ما و همه مردم را زدند و گفتند: مسئول جان تو و قربانیان کرونا کسانی هستند که واکسن و نان و آب و زندگی را از ما دریغ کردند. کارفرمایان و دولت و مسئولینی که ما را بردگان خود میدانند. ما تاکید میکنیم که واکسیناسیون رایگان و همگانی حق مسلم ماست و باید فوری اجرایی شود.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی

۲۵ مرداد ١٤٠٠

***************

در چه مرحله از اعتصابمان هستیم

خیلی ها میپرسند اعتصاب ما در چه وضعیتی است و تا کی ادامه خواهد یافت. از ۲۹ خرداد ماه دور جدید اعتصاب سراسری خود را آغاز کردیم.
اعتصاب ۱۱۴ مرکز نفتی استان در ۱۵ استان را در برگرفت و اکنون نزدیک به دو ماه میگذارد و در بخش بزرگی از این مراکز همچنان اعتصاب جریان دارد. اولین نکته که بسیار قابل توجه است و توجه کل جامعه را جلب کرده همین دامنه وسیع و ابعاد اعتصاب است. اعتصاب ما به فضایی از امید و همبستگی و اتحاد در جامعه دامن زده است که برای آینده و امروز ما کارگران و کل جامعه بسیار ارزش دارد و مهم و حیاتی است.
هنوز خواستهای فوری ما پاسخ نگرفته است و باید به اعتصاب خود ادامه دهیم تا پاسخ بگیریم. تا همین الان نیز زیر فشار اعتصاب قدرتمند ما بوده که پیمانکاران با پیشنهاد افزایش دوبرابری دستمزد و بیست روز کار و ده روز مرخصی جلو آمدند و تعدادی از همکاران ما بر سر کار بازگشتند و ما اعلام داشتیم که در هرکجای دیگر نیز که کارگران سرکار بازمیگردند نباید به کمتر از اینها رضایت دهند و این پیشرویها باید مبنای توافقات سراسری همه ما کارگران در این اعتصاب سراسری باشد. و نیز مطلع هستیم که در جاهایی کارگران توانستند افزایش دستمزد را بگیرند و سر کار خود برگردند اما کارفرما با خواست بیست روز کار و ده روز مرخصی موافقت نکرد که این موضوع ودیگر مطالبات باید موضوع اعتراض آنها در محل باشد. بنا بر تخمین رقمی همکاران در محل میتوان گفت از شرکت هایی که بطور مثال صد کارگر در آنها اشتغال به کار داشته اند اکنون بیست نفری از آنان بسر کار بازگشته اند. اما چند برابر کارگران هنوز در اعتصاب بسر میبرند.
گفتنی است که زیر فشار ادامه اعتصاب در حاضر در اطاقهای خوابگاهها تعداد کمتری از کارگر بسر میبرند و کارگران تاکید کرده اند که دیگر حاضر نیستند مثل گذشته د راطاقهای شلوغ و فاقد استانداردههای اولیه زیستی زندگی کنند واگر تعداد ساکنین اطاقها بیش از ظرفیت آن بشود دوباره دست به اعتراض خواهند زد. زیر فشار این فضای اعتراضی در جاهایی که بطور مثال جارو برقی نبوده کارفرما ناگزیر به تهیه آن شده است. در برخی جاها کارگران یخچال نداشته اند، اکنون پیمانکار ناگزیر به تهیه آنشده است. نظافت و بهداشت کمپ ها نیز بهتر شده است. بعلاوه بسیاری از ما کارگران اعتصابی دستمزد سه چهار ماه خود را طلب داریم و اکنون در جاهایی حقوق ماه گذشته همکاران ما پرداخت شده است و حقوق این ماه را طلب دارند. همه این اتفاقات نتیجه اعتصاب قدرتمند ماست و چون ادامه دارد پیمانکاران دست به این عقب نشینی ها میزنند. ما کارگران اعتصابی به کمتر از مطالبات اعلام شده خود رضایت نمیدهیم. این خواستها بر حق و کاملا منطقی و عملی است. زیاده خواهی نیست.
از جمله ما خواستار افزایش دوبرابری مزد خود هستیم. بیست روز کار، ده روز مرخصی باید در همه جا اجرایی شود. دستمزدهای پرداخت نشده ما باید فورا پرداخت گردد. همکاران اخراجی ما باید سر کار بازگردند. کمپ ها باید بهبود کیفی پیدا کنند. اطاقها نباید بیش از ۴ نفر ساکن داشته باشد. نظافت و بهداشت باید رعایت و در حد قابل قبول بهبود یابد. وضع غذا و کیفیت آن باید بهبود پیدا کند، باید غذا خوری داشته باشیم و اکنون که بیماری مهلک کرونا دارد هر روزه جان بسیاری از مردم را میگیرد باید واکسیناسیون رایگان و همکانی شود.

دوستان!
ما بر این واقفیم که تا وقتی بساط پیمانکاران بر پا است ما نیز با شرکت های مختلف و کارفرمایان متفاوت روبروییم. از همین رو شاهد توافقات مختلفی بین همکاران خود با پیمانکاران چپاولگر هستیم. ولی با اتحاد بر سر مطالباتمان و تاکید بر خواستهایی که اشاره کردیم میتوانیم متحد بمانیم و نگذاریم صف ما را متفرق کنند. و با جلو آوردن مطالبات خود تعرضی سراسری به پیمانکاران وارد کنیم و دستاوردهای بیشتری داشته باشیم. از جمله تا همین جا موفقیت های خوبی داشته ایم.
بنابراین اولین تاکید ما ادامه اعتصاب تا رسیدن به مطالباتمان است. بعلاوه بر این نکته نیز تاکید میکنیم که همکارانی هم که با توافقاتی بر سر کار بازگشته اند، باید توجه داشته باشند که نباید در برابر کیفیت بد غذا و کمپها ساکت ماند و اجازه داد که پیمانکاران ظالم زیر قولهایشان بزنند. قرارداد ها رسمی و کتبی صورت گرفته است و باید تماما اجرایی شود. طول قرارداد باید تا آخر پروژه باشد.
و...در غیر اینصورت پیمانکارارن چپاولگر باید بدانند که با گسترش اعتراض ما کارگران روبرو خواهند شد. نکته آخر اینکه فراموش نکنیم که قدرت ما در جمع بودن ما است.
بنابراین از همکارانمان در هفشجان درس بگیریم و مجامع عمومی خود در همه جا و درتمام شرکت ها را داشته باشیم. در این مجامع نمایندگان واقعی خود را انتخاب کنیم و اجازه ندهیم از بالای سرما تصمیم گیری شود و برایمان نماینده تراشی کنند و مثل تن واحد در مقابل پیمانکاران و مقامات مسئول از زندگی و معیشت خود دفاع کنیم.

زنده باد اعتصاب، زنده باد اتحاد و همبستگی ما کارگران

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، ٢٣ مرداد ١٤٠٠

***************

ما خواستار واکسیناسیون رایگان و همگانی هستیم

شیوع کرونا جان همه ما کارگران و ما مردم را به خطر انداخته است. آمار مبتلایان به این بیماری مرگبار هر روز بالاتر میرود و شمار بیشتر از مردم را به نابودی میکشاند. همین دو روز قبل همکار عزیزمان شفیق چتانی در در نیشکر هفت تپه، در گذشت و بعد شنیدم که او در شرایطی درگذشت که مثل دیگر کارگران نیشکر هفت تپه سه ماه دستمزدش را طلب داشت، پول برای تامین دارو و زندگیش نداشت و در صف اعتصابیون بود. درگذشت شفیق چتانی را به خانواده وی و به کارگران نیشکر هفت تپه تسلیت میگوییم و میگوییم که ما هم با شما همدردیم. مشکلات شما را با گوشت و پوست درک میکنیم و حمایتتان میکنیم.
امروز کرونا به جان همه ما مردم افتاده است. از جمله تا کنون شمار بسیاری از همکاران ما و خانواده هایشان در شهرهای مختلف درگیر این بیماری شده و آسیب دیده اند. هم اکنون وضعیت بیمارستانها فاجعه است. سرم نیست. دارو نیست. تخت برای بیمار نیست. پرستار و نیروی کمک دهنده به اندازه کافی نیست. و صحنه هایی که می بینیم شبیه به بیمارستانهای جنگی شده است. این هم وضع معیشتی ما که نان نیست. درمان نیست. تامین نیست.
بنابراین ما کارگران اعتصابی پروژه ای پیمانی نفت نیز همچون دیگر کارگران و همه مردم خواستار واکسیناسیون رایگان و همگانی در سراسر ایران هستیم و امروز این مطالبه در راس مطالبات دیگر ما قرار میگیرد.
بعلاوه باید فورا وضع بیمارستان ها سر و سامان پیدا کند. بطور اضطراری نیروی کافی به بیماران اختصاص داده شود. اگر فضای بیمارستان های کنونی کفاف نمیدهد مکانهای دیگری اضطراری به معالجه بیماران اختصاص پیدا کند. سرم و داروهای مورد نیاز فورا تهیه شود. تجهیزات لازم بهداشتی برای مقابله با بیماری مهلک کرونا در تمام شهرها و محلات و محیط های کار و در تمام اماکن عمومی فراهم شود. ببینیم در دیگر نقاط جهان چگونه جلوی مرگ و میر در اثر ابتلا به این بیماری را گرفته و دامنه گسترش آنرا محدود کرده اند، همان راهکارها را بکار ببریم. باید پروتکلهای سازمان بهداشت جهانی را تماما در تمام سطوح جامعه اجرایی شود. ما به عنوان کارگران اعتصابی پیمانی پروژه ای نفت امروز بر واکسیناسیون رایگان و همگان تاکید میکنیم. جلوی این کشتار را باید گرفت.

واکسیناسیون رایگان و همگانی حق مسلم ماست و باید فورا اجرایی شود

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

***************

سلام من رضا کارگر شرکتی هستم

اعتصاب کردیم برای اینکه در رنج و عذاب هستیم و هیچکس به فکر ما نیست. همه ما جوانی و بهترین دورانی را که می توانستیم حق زندگی و شاد بودن در کنار خانواده داشته باشیم، صرف بردگی برای ظالمان سرمایه دار شد. ما زیر فشار کار پیر شده ایم دگر حوصله هیچ کاری را نداریم.
در این گرما و هوای شرجی که زنده ماندن دشوار است، از ما مانند بردگان زمان فراعنه کار می کشند و آخر سر هم حقوقی در کار نیست. خانواده ای که منتظر است که ما دست پر برگردیم، بجه هایمان که قول اسباب بازی را به آنها داده ایم و با برگشت ما در انتظار براوردن آرزوی خویش هستند، و بعد ما با جیب خالی و شرمندگی آرزوی مرگ می کنیم. تا کی باید وضع به اینگونه باشد. چقدر به دل می نشیند وقتی که کارگر فریاد میزند: "کارگر می میرد، ذلت نمیپذیرد". و این شعار و احساس قلبی تک تک ما کارگران است که زندگی و معیشت و عزت نفسمان زیر چنگ این پیمانکاران وحشی و ظالم دارد خرد میشود.

دوستان!
با رفتن به خانه هیچ مشکلی حل نمی شود. وعده و وعید را قبول نکنیم. تا اینجا خوب آمده ایم و با اتحاد و همبستگی ادامه دهیم تا خواسته هایمان را متحقق کنیم. تنها را اعتصاب و تجمع گسترده است. باید در محل کارمان اعتراض یکپارچه کنیم و خواب را از چشم غارتگران برباییم . دست پیمانکاران مفتخور و چپاولگر کوتاه این خواست همه ما کارگران پیمانی و پروژه ای نفت و همه کارگرانی است که اسیر چنین شکلی از بردگی هستند. صف ما وسیع است و قدرت ما در اتحادمان است.
با اتحادمان هزینه مبارزه را هم کمتر خواهیم کرد و با قدرت بیشتری به مبارزه مان ادامه خواهیم داد. اتحاد ما رمز موفقیت و پیروی ماست. متحد باشیم. باید به این بردگی پایان داد و حقیقتا دیگر بس است.

***************

دو خبر دریافتی

- طلب ٩ ساله کارکنان قراردادی نفت بابت کار در روزهای تعطیل: کارکنان قراردادی وزارت نفت میگویند هنوز خبری از اصلاح کامل فیش حقوقی آنان نیست و بابت این ٩سال مطالباتی دارند.
به گفته آنان دستمزد روزهای تعطیلی شان ۹ سال است که با کسر از اصل دستمزد، عملاً پرداخت نمی‌شود. این کارگران میگویند دستمزد روزهای تعطیلی برای همه کارکنان قراردادی نفت پرداخت میشود ولی از پایه حقوق همه آنها کسر می‌شود و بهانه مقامات برای این کار عدم تفکیک کارمندان روزکار و اقماری است. بدین ترتیب ۹ سال است که کارکنان اقماری و نوبتکاری که در ایام تعطیلات مشغول بکار بودند این آیتم را طلبکار هستند. اکنون ما کارکنان قراردادی وزارت نفت طلبهایمان را میخواهیم.

- اولتیماتوم کارکنان شرکت فلات قاره ایران
کارکنان فلات نیز طی نامه‌ای اعلام کردند که درصورت متحقق نشدن وعده‌های مسئولین نسبت به رفع مشکل حقوق، در حرکتی هماهنگ از حضور در محل کار و سکوهای نفتی خودداری خواهند کرد.این کارکنان تاکنون به شکل های مختلف اعتراضات خود را به مقامات مسئول اعلام کرده اند. اعتراض آنان به نحوه افزایشات مزدی سال ١٤٠٠ است.

***************

بیانیه شماره ١۲: برخوردی غیرمسئولانه و تفرقه افکنانه به اعتصاب

حتما به کانال گروههای مدیریت پایپینگ سر زده اید. در اقدامی جدید شروع به انتشار لیست افرادی کرده اند که به گفته آنان "خائن هستند" و خلاف تصمیمات "کمپین " سر کار رفته اند. در همانجا کارگران اعتصابی از جانب سردمداران این گروهها تشویق شده اند که اگر در محلهای کار آنها نیز کسانی سر کار رفته اند به عنوان خائنین به اعتصاب اعلام شوند. این کار سردمداران این گروه اقدامی دیگر در راستای اقدامات تفرقه افکنانه آنان و یک حرمت شکنی آشکار است و حقیقتا ربطی به کارگر و درد کارگر ندارد.
ما بخوبی واقف هستیم که در جاهایی کارگران با شرایطی حداقلی زیر فشار گرسنگی و بی تامینی ناگزیر شده اند، سرکار بروند. و این کار این دوستان طبعا خود آنها را در موقعیت ضعیف تری قرار میدهد و به نحوی نیز میتواند اعتصاب را ضعیف کند.اما مشکل این دوستان را متوجه هستیم و برای اینکه اجازه ندهیم که همکاران ما زیر فشار زندگی در این موقعیت قرار بگیرند، باید صف اعتصابمان را قوی تر کنیم. با ایجاد صندوق همبستگی مالی در میان خود به این بخش از دوستان کمک رسانی کنیم. همان کاری را بکنیم که همکاران ما در هفشجان انجام دادند و با قدرت بر ادامه اعتصاب تا رسیدن به خواستها تاکید کنیم تا پیمانکاران ببینند که ما جمع هستیم و نیرو داریم و از خواستهایمان کوتاه نمی آییم. ...ادامه اینجا کلیک کنید.

***************

با اعتصاب و بلند کردن صدای اعتراضمان بغضی که سالها در گلویم بود ترکید

ما دیگر به عقب برنخواهیم گشت، دست پیمانکاران کوتاه!
صدها شرکت کل خرد و جز در منطقه پارس جنوبی فعال هستند. بیش از صدهزار کارگر در پارس جنوبی شاغل هستند. که بیشتر آن ها پیمانکار شرکتی هستند. قرادادهای رسمی بسیار کم است و تعدادی هم قرارداد مستقیم و ارکان ثالثی هستند که هر کدام از آنها نیز مسایل و مشکلات خود رادارند.
وضعیت از این قرار است که شرکتی که پروژه ای را برنده میشود آنرا به شرکت های دیگر میدهد و بدین ترتیب گاهی قرار داد چند دست میچرخد و استخدام به کار مثل بازار برده فروشی شده است. و در این دست بدست کردن ها بدترین دستمزدها نصیب کارگر میشود. بعلاوه این دلالان دزد و مفتخور شرکت پیمانی خدایی میکنند و محیط کار و زندگی ما بیش از هر چیز به یک اردوگاه اجباری کار شبیه است. ا زجمله وقتی به خوابگاهها و وضع غذا نگاه میکنی چیزی جز توهین به حرمت و کرامت انسان در آن نمی بینی. خوابگاههایی که هیچ آسایشی در آن نیست. بنابراین بعداز ساعتها کار سنگین جای درست و حسابی نداری که تجدید قوا کنی. خیلی ها مثل ما سالهاست که در این شرایط کار میکنند و دیگر تحمل این شرایط را نداریم و نمیخواهیم داشته باشیم. دیگر کافی است. بنابراین اصل موضوع برای ما حذف پیمانکاران است و تا بساط آنها برچیده نشود، در بر همین پاشنه خواهد چرخید. در اعتراض به این وضعیت است که ما امروز در اعتصابیم. دستمزدمان باید در حد قابل قبولی و متناسب با سطح قیمت ها و افزایش هر روزه و هر ساعته آن اضافه شود. این دستمزد باید در تمام رده های شغلی اضافه شود. در عین حال دستمزد هیچ کارگری هم نباید کمتر است دوازده میلیون باشد. از طرف دیگر بیست روز کار، ده روز مرخضی و بهبود وضعیت کمپها و کیفیت غذا در حد قابل قبول حداقل هایی که امروز میخواهیم. ضمن اینکه ما میخواهیم که غذا در غذاخوری بهداشتی و مناسب سرو شود و نه اینکه زیر آفتاب گرم و با بدنی خسته و کوفته صف بکشیم و بصورت حقارت باری غذایی بی کیفیت تحویل ما دهند. ما این وضعیت را قبول نداریم. دیگر دوره آقایی پیمانکاران تمام شده است. تک تک این مطالبات را دنبال میکنیم تا خودشان بگذارند و بروند. فضای مراکز نفتی را آنقدر امنیتی کرده اند که دیگر خفه شدیم. برای همین تنها راه مقابل ما این بود که صدای اعتراضمان را بلند کنیم. برای همین دست به اعتصاب زدیم. بعد از این اعتصابات احساس میکنم که بغضی که گلویم را سالها گرفته بود دارد فرو می نشیند. چون بالاخره صدایی بلند شد و دیگر به وضعیت قبل برنخواهیم گشت. مسئولین مطمئن باشند که تا وقتی وضعیت اینطور باشد ما با اعتصاب و برپا کردن مجمع عمومی مثل کاری که همکارانمان در هفشجان کردند و به اشکال مختلف فریادمان بلند خواهد بود. دم و دستگاه مفتخوران پیمانکار باید جمع شوند. و این اتمام حجت آخر ماست.

سبحان کارگر پروژه ای اعتصابی

***************

اولتیماتوم همکاران ما در سکوهای گازی POGC

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب شورای سازماندهی اعتراضات اینجا کلیک کنید.
همکاران ما در سکوهای گازی POGC در نامه‌ای به تاریخ ۱۶ مردادماه خطاب به مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس اولتیماتوم داده اند که اگر مطالبات معوق آنان در فیش حقوقی مردادماه نیاید از ۳۱ مرداد مجدداً اعتراضات خود را آغاز خواهند کرد.
این کارگران به نحوه‌ی افزایشات عمومی حقوق ۱۴۰۰ اعتراض دارند و در این رابطه درچند ماه اخیر چندین تجمع اعتراضی به پا کرده اند. لازم به یادآوریست که زیر فشار اعتراضات همکاران رسمی ما در روز ششم تیرماه نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس طی جلسه‌ای با خواست کارکنان نفت مبنی بر اصلاح حقوق آنها و اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر مستثنی بودن کارکنان عملیاتی نفت از بند ۷ تبصره ۱۲ از قانون بودجه ۱۴۰۰ است موافقت کردند.
اما در حقوق تیرماه تنها محدودیت افزایش ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی حذف گردید و باقی آیتم‌هایی که منجر به کسورات حقوقی کارکنان عملیاتی در سال جدید شده بود به قوت خود باقی ماند. از همین رو کارکنان رسمی سکوهای گازی اعلام کردند که در اعتراض به عدم ترمیم حقوق‌ها بر طبق خواسته‌ هایشان از روز دوم مردادماه از عسلویه به سکوهای گازی عزیمت نخواهند کرد. در برابر این اخطار مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در جلسه‌ای با کارکنان عملیاتی و با حضور آنلاین مقامات وزارت نفت وعده اصلاح حقوقی در مردادماه را اعلام نمود. ولی با هم در این رابطه اقدامی صورت نگرفته و معوقات ٥ ماه گذشته کارکنان سکوهای گازی پرداخت نشد. از همین رو آنها اولتیماتوم داده اند که اگر به خواست آن پاسخ داده نشود از روز ۳۱ مرداد اعتراضات صنفی خود را از سر خواهند گرفت.
ما کارگران پروژه ای پیمانی نفت حمایت خود را از خواستها و اعتراضات همکاران خود در سکوهای گازی POGC اعلام میکنیم.

***************

گفتگو با ذبیح از کارگران پروژه ای اعتصابی نفت

خواستها و دستاوردها
شورای سازماندهی اعتراضات: از ۲۹ تیر تا الان در اعتصاب بسر میبرید، خواستها و مطالبات شما چیست؟

ذبیح کارگر اعتصابی نفت: یکسری مطالبات در همان روزهای اول اعتصاب مطرح شد. و بعد به تدریج در حین روزهای اعتصاب و مسایلی که با آن مواجه شدیم یکسری مطالبات دیگری را به آنها اضافه کردیم. دو برابر شدن دستمزدها در همه سطوح مزدی یک مطالبه مهم ما بود. بعلاوه اینکه دستمزد هیچ کارگری کمتر از ۱۲میلیون تومان نباشد. مطالبه مهم دیگر ما بیست روز کار و ده روز مرخصی بود . همینطور ما به وضعیت نابسامان و فجیع کمپ ها اعتراض داریم و ما طرح کردیم که وضعیت کمپ ها باید بهبود جدی پیدا کند. در شرکتهای پروژه ای که ما کار میکنیم عملا غذاخوری وجود ندارد. هرکس غذایش را خیلی تحقیر آمیز در پلاستیکی میگیرد و گوشه ای پیدا میکند و می نشیند و میخورد. ما گفتیم که باید غذاخوری داشته باشیم. اینها همه از جمله مطالبات مهم ما بود. ولی در روند اعتصاب یکسری از کارگران را اخراج کردند. الان خواست بازگشت به کار کارگران اخراجی به مطالبات اصلی ما اضافه شده است. همینطور یکسری پیمانکاران با یکسری کارگران تماس میگرفتند که سر کار برگردند. پیمانکاران از آن دریچه ای وارد شده بودند که اعتصاب را بشکنند و فردی به کارگران زنگ میزدند، تماس میگرفتند و میگفتند برگردید سر کار. در برابر این توطئه گری های پیمانکاران ما گفتیم قراردادها باید کتبی و رسمی و تا پایان پروژه بسته شود و اگر مکتوب نشود و دوبرابر دستمزد و ۲۰روز کار و ده روز مرخصی عملی نشود که مبنای برگشت به کار کارگران متخصص پیمانی بود، در دستور کار ما قرار گرفت و این الان جزو یکی از مطالبات اصلی ماست و آنها را کارگران شرط بازگشت به کار خود به سرکار قرار داده اند. اینها شمه ای از مطالبات فوری ما است و هر درجه از تحقق این مطالبات قدمی در جهت برچیده شدن دست پیمانکاران و لغو قوانین ویژه اقتصادی ، دو خواست اساسی ما است. ...ادامه اینجا کلیک کنید.

***************

مجمع عمومی همکاران اعتصابی در هفشجان و آموخته های آن

تجمع بزرگ همکاران در هفشجان یک اقدام خوب و بجا بود. در دهم مرداد ماه همکاران اعتصابی ما در هفشجان در استان چهارمحال و بختیاری مجمع عمومی بزرگی به پا کردند و هدف اصلی این مجمع اعلام تداوم اعتصاب تا رسیدن به خواستهایمان بود. اقدامی امید بخش که راهکار دخالتگری حداکثری ما کارگران در مبارزاتمان را مقابلمان گذاشت. زنده باد همکاران ما که متبکر برپایی مجمع عمومی در هفشجان بودند. این مجامع را میتوانیم در همه جا برگزار کنیم و بدین شکل صف اعتراض خود را متحد تر کنیم و یک دل و یک صدا به اعتراضاتمان تا به کرسی نشاندن خواستهای خود ادامه دهیم. این نوع تجمعات که نقش مجمع عمومی کارگران را دارد، باعث میشود هم نظری بیشتر و همبستگی و اتحاد محکمتری میان ما کارگران ایجاد شود و کسی ادعا نکند که چهارتا کارگر که فعالتر و تواناتر هستند دارند کارگران را تحریک به ادامه اعتصاب و اعتراض میکنند. جمع شدن همیشه خوب است و هرچه ما این نوع جمع ها و مجامع را برگزار کنیم به نزدیک شدن های ما به همدیگر کمک شایانی میکند. این را باید در میان خودمان سنت کنیم. توصیه ما به همکاران اینست که در هر کجا که میتوانیم جمع شویم و بحث کنیم و تصمیم گیری جمعی کنیم.
هم اکنون بحث چگونگی ادامه اعتصاب و شروط مذاکره و انتخاب نمایندگان واقعی خود برای مذاکرات در پیش مطرح است. پیمانکاران با برخی از همکاران تماس گرفته اند و پیشنهادهایی داده اند.
بالاخره چه کسی باید تصمیم بگیرد که چه باید کرد و چه جوابی باید داد؟ با جمع شدن و بحث و فحص میتوانیم تصمیمات درست تری بگیریم. این را باید میان خودمان سنت کنیم. حتی بعد از اعتصاب هم خوب است که این سنت را زنده نگه داریم و هر از چند گاه جمع شویم و بحث کنیم و حرفهایمان را یکی کنیم. این تنها راه رسیدن به اجماع میان هزاران کارگر است و گرنه هرکسی چیزی میگوید و تفرقه ایجاد میشود و صاحب کاران از آن سوء استفاده میکنند. از سوی دیگر در همین مجامع میشود نمایندگان واقعی خود را در تمام شرکت ها انتخاب کنیم و خودمان دخالتکر در روند مذاکرات در پیش رو باشیم.
همکاران چهار محال و بختیاری دستتان درد نکند و زنده باشید. اقدام به جایی کردید. به امید موفقیت برای همه کارگران پیمانی نفت

***************

خبر دریافتی

رانندگان شرکت امید کنگان که هفته پیش در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات اقدام به بستن راه ورودی به پالایشگاه دوازدهم کرده بودند، بعلت اینکه مطالبات اردیبهشت ماه آنان هنوز پرداخت نشده است و وعده دروغین پیمانکار به آنها برای واریز طلبهایشان، تهدید به مسدود کردن راه در روز شنبه مورخه۱۶ مرداد کرده اند.
تعویق پرداخت دستمزدها یکی از مشکلات کارگران و بخش های مختلف شاغل در نفت و در همه مراکز کارگری است. یک خواست کارگران اعتصابی نفت پرداخت بموقع دستمزدها در هر ماه و تسویه حساب دستمزدهای پرداخت نشده است.

***************

دزدی پیمانکاران و به جیب زدن دستمزد روزهای تعطیلی

بنا به قانون دستمزد روزهای تعطیلی کارگران قراردادی بر اساس تعداد روزهای تعطیلی که کار کرده اند ضربدر دستمزد روزانه شان باید پرداخت شود. این درحالیست که علی القاعده روزهای تعطیل باید مزدی اضافه تر بخاطر صرف روز تعطیل خود به کار پرداخت شود. اما پیمانکاران چپاولگر در خیلی جاها حتی قوانین مصوب را هم اجرا نمیکنند و همین دستمزد روزهای تعطیلی را از اصل دستمزد(پایه حقوق) همه کارکنان قراردادی کسر می‌کنند. به این معنا که اگر تعداد روزهای ماه را ضربدر دستمزد روزانه کنیم می بینیم که دستمزدهای روزهای تعطیل پرداخت نشده است. .باید جلوی این چپاولها بایستیم و اجازه ندهیم.

***************

کارکنان قرارداد موقت نفت منتظر تکمیل افزایشات مزدی سال ۱۴۰۰ خود هستند

پس از گذشت چند ماه از سال ۱۴۰۰، همچنان نیمی از آیتمهای حقوقی کارکنان قراردادی نفت افزایش نیافته است. از جمله حق عائله‌مندی که سال ۱۴۰۰ برای هر فرزند ۷۵ هزار تومان افزایش یافته، اما همچنان با مبلغ سال ۱۳۹۹ پرداخت می‌شود.، بن نقدی که سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته، اما همچنان با مبلغ سال ۱۳۹۹ پرداخت می‌شود، علی‌الحساب کمک رفاهی افزایش نیافته است، متمم کمک رفاهی و ایاب و ذهاب افزایش نیافته است، فوق‌العاده تخصصی یا بند ۱۰ افزایش نیافته است، فوق‌العاده ترمیمی نیز که تجمیع برخی آیتمهاست چند سال است مسدود شده و افزایش نمی‌یابد.
کارکنان قرارداد موقت نفت منتظر تکمیل افزایشات مزدی سال ۱۴۰۰ خود هستند و با توجه به افزایش سرسام آور قیمت ها کارکنان قراردادی نفت به پایین آمدن هر روزه قدرت خرید خود معترضند و منتظر آخرین تصمیمات هستند.
کارکنان قراردادی نفت در عین حال منتظر تبدیل وضعیت خود به کارمندان قراردادی مدت معین هستند.

***************

لیست جمع آوری شده ای از حمایت ها و همبستگی ها، به امید اینکه نامی از قلم نیفتاده باشد:

کارگران فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه - - اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن برق و فلز کرمانشاه، سندیکای شرکت واحد، سندیکای نیشکر هفت تپه، اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری و کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری، سندیکای فلزکار مکانیک، سندیکای نقاشان البرز، کارگران و استادکاران ساختمانی مریوان و سروآباد، - کمیته دفاع از کارگران اعتصابی در بیانیه های جداگانه -شورای بازنشستگان ایران، کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر، کانون صنفی معلمان تهران، کانون های صنفی معلمان الیگودرز، گیلان، سقز و زیویه)، مریوان، ندای زنان ایران، و دانشجویان پیشتاز اصفهان، انجمن صنفی
- همبستگی رانندگان نفتکش در تهران، تجمع کارگران صنایع در فولادشهر اصفهان
- همبستگی کارگران حمل و نقل با کارگران نفت و اعلام آمادگی به پیوستن به اعتصاب در صورت بی پاسخ ماندن خواستهای ما کارگران اعتصابی
- رانندگان کامیون دهلران و رانندگان نفتکش در اصفهان و کامیونداران یزد
- اعلام حمایت مادران دادخواه از: جمله گوهر عشقی مادر ستار بهشتی و نوید بهبودی ، مهرزاد رضایی و مادر رضا معظمی گودرزی از مادران آبانماه
- طومار اعتراض فعالین کارگران در سنندج و آذربایجان غربی، بیانیه ها
پیامهای همبستگی از سوی جمع ها و گروه هایی از مردم از میان کولبران، کارگران بیکار، فعالین دفاع از حقوق کودک، فعالین دفاع از حقوق زن و دانشجویان. شعار نویسی در شهرهای مختلف مانند اردبیل
-بیانیه های حمایتی 5 کنفدراسیون اتحادیه های کارگری در فرانسه: کنفدراسیون فرانسوی دمکراتیک کار (CFDT)، کنفدراسیون عمومی کار (CGT)، فدراسیون سندیکایی متحد (FSU)، اتحاد سندیکایی همبستگی (Solidaires)، اتحاد ملی سندیکاهای خودگردان یا مستقل (UNSA)، اتحادیه کارگران پاکستان، شورای اتحادیه های صنفی استرالیا (ACTU)، اتحادیه عمومی کارگران بخش نفت و گاز عراق، اتحادیه یونیفور کانادا، شبکه سراسری نمایندگان محل کار انگلستان (NSSN) ، فدراسیون بین‌المللی پتروشیمی اینداستریال، شبکه بین‌المللی سندیکایی همبستگی و مبارزه مشتمل از دهها اتحادیه و تشکل و زیر مجموعه از کشورهای مختلف از آمریکا. اروپا، آفریقا و عراق. ترکیه و..
پیامهای حمایت از سوی ریتا مالیا از اتحادیه ساختمانی نیو ساوت ولز استرالیا، سعید نعما دبیر کل فدراسیون اتحادیه های کارگری در عراق، خوزه بوداس ، دبیر کل فدراسیون واحدهای کارگران نفت ونزوئلا (Futpv) از اعتصاب کارگران پیمانی نفت، اتحادیه کارگران خدمات دولتی بریتیش کلمبیا، شورای اتحادیه های کارگری بریتیش کلمبیا، حزب سولیداریتی چپ سوییس، اتحادیه سراسری سندیکاهای کارگران و کارکنان آلمان

***************

یک خبر دریافتی

اعتصاب همکاران پروژه ای نفت همچنان ادامه دارد. امروز ١٣ مرداد همکاران جوشکار و مونتاژکاری شاغل در پروژه ذخایر نفت قشم واقع در جزیره قشم نیز به اعتصاب پیوستند. حدود ۳۰ نفر از رانندگان ماشین آلات سگال آذر پیمانکار طراحی مهندسی پارس۲ به دلیل عدم پرداخت مطالبات خود دست به تجمع زدند. در این حرکت اعتراض با ورود مامورین کلانتری جو برای مدتی متشنج شد.
تعویق پرداخت دستمزدها یک معضل تمامی کارگران و کارکنان شاغل در مراکز نفت است. یک خواست اعلام شده کارگران اعتصابی نفت پرداخت بموقع در مزدها و پرداخت تمامی دستمزدهای پرداخت نشده است.

***************

تجمع اعتراضی کارکنان رسمی در سکوی بهرگانسر

روز ١١ مرداد جمعی از کارکنان عملیاتی شرکت نفت فلات قاره شاغل در سکوی بهرگانسر در اعتراض به نحوه افزایشات عمومی در حقوق ۱۴۰۰و محدودیت‌های اعمال شده تجمع کرده و خواستار حذف محدودیت سقف حقوق برای کارکنان عملیاتی نفت شدند. در همین رابطه در این روز کارکنان رسمی شرکت نفت فلات قاره در پالایشگاه نفت لاوان و قشم نیز دست از کار کشیده و تجمع داشتند. قبل از آن هم در ٨ مرداد جمعی از کارکنان عملیاتی شرکت نفت فلات قاره شاغل در سکوی عملیاتی فروزان، پرسنل منطقه بهرگان، پرسنل خشکی فلات قاره و سکوی ابوذر تجمع داشتند. همه کارکنان رسمی شاغل در مراکز نفتی به این موضوع اعتراض دارند. زیر فشار کارگران در ٦ تیرکمیسیون انرژی مجلس در جلسه خود مصوب کرد که حقوق تیرماه کارکنان رسمی طبق خواسته‌ آنها اصلاح شود اما تنها محدودیت افزایش ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی حذف و محدودیت سقف حقوق و باقی آیتم‌هایی که سبب ایجاد کسوراتی در حقوقهایشان شده باقی ماند. بعلاوه نا امنی محیط کار و تحمیل مالیات های سنگین مورد اعتراض همکاران رسمی ما در نفت است. از مبارزه شان حمایت میکنیم.

***************

اعتصاب کارکنان رسمی شرکت نفت فلات قاره

اعتصاب کارکنان رسمی شرکت نفت فلات قاره در پالایشگاه نفت لاوان و قشم در اعتراض به محدودیت‌های اعمال شده و نحوه افزایشات عمومی سال ۱۴۰۰

١١مرداد١٤٠٠

***************

تجمع اعتراضی کارکنان رسمی شرکت نفت فلات قاره در سکوی عملیاتی فروزان

روز جمعه هشتم مردادماه جمعی از کارکنان عملیاتی شرکت نفت فلات قاره شاغل در سکوی عملیاتی فروزان، پرسنل منطقه بهرگان فلات قاره، پرسنل خشکی فلات قاره و سکوی ابوذر در اعتراض به به محدودیت‌های اعمال شده و نحوه افزایشات عمومی سال ۱۴۰۰ تجمع و بار دیگر خواستار حذف محدودیت سقف حقوق برای کارکنان عملیاتی نفت شدند. این مساله یک موضوع اعتراضات همه کارکنان رسمی شاغل در مراکز نفتی است و بخاطر آن بارها اعتراض کرده و تجمع سراسری برپا کرده اند. زیر فشار اعتراضات آنها در ششم تیرماه کمیسیون انرژی مجلس در جلسه خود مصوب کرد که حقوق تیرماه کارکنان رسمی طبق خواسته‌ی آنان اصلاح گردد اما تنها محدودیت افزایش ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی حذف شده و محدودیت سقف حقوق و باقی آیتم‌هایی که منجر به ایجاد کسوراتی در حقوق سال۱۴۰۰ شده بود به قوت خود باقی است. کارکنان رسمی به این موضوع همچنان اعتراض دارد. بعلاوه عدم ایمنی محیط کار که هر روزه قربانی میگیرد یک موضوع مهم اعتراضات این کارگران است. کارگران غیر رسمی نفت قبلا حمایت خود را ازهمکاران رسمی خود و خواستها و مطالباتشان اعلام کرده اند.

***************

تاکیدی دیگر بر انتخاب نماینده

و دخالتگری حداکثری خود ما کارگران

انتخاب نماینده در هر مجتمع و شرکتی در مراکز نفتی یک شرط مهم حفظ اتحاد و توافق جمعی بر سر خواستها است و انجام آن همانطور که قبلا تاکید کردیم یک قدم مهم برای به نتیجه رساندن اعتصاب است.
در تمام شرکت ها بصورت فوری و اضطراری نمایندگان خود را برای مذاکره با پیمانکاران بر سر خواستها و مطالبات مان انتخاب کنیم. انتخاب نماینده ما را بهم نزدیکتر و صف اعتراضمان را متحدتر میکند. بعلاوه مهم است که کسی را انتخاب کنیم که از هر نظر حرف دل ما را میزند و نه کسانی که به دلیل داشتن حاشیه امن قدم پیش میگذارند. یک قدم با ما همراهی میکنند و چهار قدم راه دیگری میروند.
هم اکنون بخشی از همکاران اعتصابی ما در برابر عقب نشینی هایی از سوی پیمانکاران و با توافقاتی به سر کار بازگشته اند.
در بخش عظیمی از این توافقات زیر فشار اعتراضات کارگران درجه ای از افزایش دستمزد بعلاوه خواست بیست روز کار و ده روز مرخصی تحمیل شده و این عقب نشینی ها دستاورد تا کنون اعتصاب سراسری ما کارگران نفت بوده است.
بالاترین سطح این توافقات و این عقب نشینی ها باید مبنای توافقات سراسری باشد.
پیمانکاران تلاش میکنند که با ما بصورت فرد به فرد وارد مذاکره شوند تا هر چقدر توانستند زور بگویند. انتخاب نماینده در هر شرکت و مجتمعی راهی برای جلوگیری از این تفرقه افکنی ها و برای عمل متحدانه ما در برابر پیمانکاران چپاولگر است و بسیار ضروری و فوری است.
در عین حال انجام اینکار مانع نماینده تراشی از بالای سر کارگران و کشاندن اعتراض به دنبال این بخش و آن بخش حکومت و در جا زدن اعتراضات ما در چهارچوب قوانینی است که خود اکنون موضوع اعتراض ما کارگران است.
یکی از خواسته های ما کارگران اعتصابی لغو قوانین مناطق ویژه اقتصادی است. ما بدنبال وعده و وعید و پاسکاری بین این مرجع و آن مرجع نیستیم. خواستهای ما مشخص است لزومی به این دور زدن ها نیست. اگر قیمت اجناس بالا میرود. اگر خط فقر ١٢ میلیون است مزد ما نیز باید به همان نسبت افزایش یابد. و در رده های مختلف تخصصی باید سقف آن افزایش پیدا کند. دستمزد باید هر ماهه در سر موعد پرداخت شود. اخراج باید ممنوع باشد. دزدی و چپاول باید پایان یابد. فضای امنیتی محیط های کار باید از بین برود. باید استاندارد کمپ ها و بهداشت شرایط زیستی و کاری ما کارگران بهبود جدی پیدا کند. تشکل و اعتصاب حق مسلم ماست. باید دست پیمانکاران از محیطهای کار ما کوتاه شود و قوانین ویژه اقتصادی باید لغو شوند. اینها حقوق اساسی ما است و باید پاسخ داده شوند.
ما در این مرحله از اعتصاب برچهار خواست فوری از جمله افزایش دستمزدها و پرداخت بموقع دستمزدها، توقف اخراجها و بازگشت به کار کارگران اخراجی، بیست روز کار و ده روز مرخصی، بهبود قابل قبول وضع کمپ ها و غذا و ایمنی محیط کار و کتبی و رسمی بودن توافقات تاکید داشته و داریم.
همین امروز در هر شرکتی که هستیم نمایندگان خود را انتخاب کنیم و این مطالبات را مبنای توافقات خود با پیمانکاران قرار دهیم. اگر امکان جمع شدن نداریم با استفاده از مدیای اجتماعی میتوانیم ترتیب انتخاب نمایندگانمان را بدهیم. خوشبختانه امروز شما همکاران عزیر نیز به ضرورت انتخاب نماینده رسیده اید و این خود تضمین کننده انجام آنست.
در همه جا دست به کار انجام آن شویم. بطور خلاصه انتخاب نمایندگان واقعی یک حلقه کلیدی برای جلوگیری از متفرق شدن صف اعتراضمان است و اجازه میدهد که با قدرت وارد مذاکره با پیمانکاران شویم.
انتخاب نمایندگان ابزار ما برای دخالتگری حداکثری در روند اعتراضاتمان و پیگیری خواستهایمان است. این کار را در اولویت فوری خود قرار دهیم.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، ۹ مرداد ۱۴۰۰

***************

یک خبر دریافتی

بنا بر خبری دریافتی هفته پیش حدود ۵۰ نفر از رنگین کاران پیمانکار رنگ آمیزی اداره تعمیرات شرکت پتروشیمی پارس در اعتراض به کمی حقوق دریافتی خود در واحدهای اتیل بنزن و استایرن منومر دست از کار کشیدند و به سطح پایین حقوقهای خود اعتراض کردند. یک موضوع اعتصاب سراسری ما کارگران اعتراض به سطح پایین حقوقها و عدم افزایش آن متناسب با گرانی روز افزون اجناس و پایین آمدن قدرت خرید ماست. ما خواستار افزایش حقوقها در تمام رده های تخصصی کارگران پیمانی نفت هستیم. ضمن اینکه تاکید میکنیم که دستمزد هیچ کارگری نباید کمتر است ١٢ میلیون باشد. ضمن اینکه زیر فشار اعتصاب گسترده ما در جاهایی پیمانکاران برای راه اندازی پروژه های خوابیده خود ناگزیر به پیشنهاد افزایش دوبرابری مزد و در کنار آن بیست روز کار و ده روز مرخصی شده اند و ما تاکید کرده ایم این یک پیشروی است و باید مبنای توافقات سایر کارگران در سطح سراسری باشد.

***************

کارکنان حفاری شمال از حادثه ای خطرناک جان بِدر بردند.

بنا بر خبرها شب ٣ مرداد کُروبوت تینا که درحال شیفت چنج و بازگشت از سکوی سحر٢ در میدان نوروز بود، حوالی بندر گناوه با جکت یک پلتفرم قدیمی برخورد کرد که این‌ حادثه منجر به واژگونی شناور گردید. این اتفاق سهمناک خوشبختانه صدمات جانی در بر نداشت اما باعث آسیب دیدگی شماری از کارکنان شد. بالا بردن استانداردهای ایمنی محیط کار یک خواست مهم و فوری کارگران در تمام مراکزی نفتی است.

***************

حمایت فدراسیون واحدهای کارگران نفت و ونزوئلا از اعتصاب کارگران پیمانی نفت

خوزه بوداس ، دبیر کل فدراسیون واحدهای کارگران نفت ونزوئلا (Futpv) و یکی از اعضای برجسته حزب سوسیالیسم و آزادی (PSL) و اتحادیه فعلی آن C-cura با پخش ویدوئویی حمایت خود را از کارگران اعتصابی پروژه ای نفت در ایران اعلام کرده است. در بخشی از سخنان خوزه بوداس در حمایت از کارگران نفت در ایران آمده است: " "کارگران نفت و برادران ایرانی ما بیش از ٣٠ روز است که برای شرایط بهتر کار و علیه دستمزدهای معادل گرسنگی و برون سپاری اعتصاب کرده اند. یک کارگر نفت در ایران ماهیانه بین ١٠٠ تا ١٥٠ دلار درآمد دارد." او در ادامه در سخنانش اشاره کرده و میگوید که علاوه بر اعتراض کارگران نفت، اعتراض بخشهای عمومی نیز وجود دارد. تورم و وضع فاجعه بار زندگی ‎بار بخش های دیگر مردمی را نیز وادار به اعتراض و مبارزه در کنار طبقه کارگر ایران کرده است..او در خاتمهٔ به كارگران و مردم معترض در ایران درود فرستادو با آنها اعلام همبستگی میکند. و میگوید:" همانطور که ما در ونزوئلا می‎گوییم ، تنها با مبارزه می‌توان زندگی را تغییر داد."

***************

انتخاب نماینده یک قدم مهم برای به نتیجه رساندن اعتصاب است

فورا و فورا نمایندگان خود را انتخاب کنیم. باید در تمام شرکت ها بصورت فوری و اضطراری نمایندگان خود را برای مذاکره با پیمانکاران بر سر خواستها و مطالبات مان انتخاب کنیم. هم اکنون قریب یکسوم از همکاران به سر کار بازگشته اند و همانجا میتوانند فورا در هر شرکتی هستند جمع شوند و نمایندگان قابل اعتماد خود را انتخاب کنند و نشان دهند که بعد از این متشکل و از طریق نمایندگان خود با پیمانکاران طرف خواهند بود. اگر امکان جمع شدن نداریم با استفاده از مدیای اجتماعی میتوانیم ترتیبات انتخاب نمایندگانمان را بدهیم. انتخاب نمایندگان واقعی یک حلقه کلیدی برای جلوگیری از متفرق شدن صف اعتراضمان و با قدرت وارد مذاکره شدن با پیمانکاران است. اجازه ندهیم که بصورت فرد به فرد ما را به کار فرا بخوانند و هر چقدر توانستند زور بگویند. برای اینکه نیروهایی چون سردمدارن گروه های پایپینگ را به عنوان یک مانع از سر راه خود برداریم، باید خودمان با دخالتگری حداکثری وارد کار شویم. هم سال گذشته و هم امسال تجربه کرده و می بینیم که این دار و دسته سعی در کنترل و مهار اعتراضات ما را دارند. بنابراین هر وقت احساس خطر میکنند سعی میکنند به اعتصاب و اعتراض ما خاتمه دهند. اکنون نیز با همین سیاست در هفته گذشته طرح نظر سنجی در مورد پایان اعتصاب را داده اند که هر طور شده حتی بدون اینکه نتیجه ای گرفته باشیم اعتصاب تمام شود. نباید اجازه دهیم. انتخاب نماینده یک قدم مهم در دفاع از یکماه اعتصاب قدرتمندی که داشته ایم و تداوم اعتراضاتمان است. برای اینکه بتوانیم در مرحله اول اعتصاب خود خواستهایمان را به پیمانکاران چپاولگر بقبولانیم به حرکت متحدانه و تعیین نمایندگان منتخب خود برای وارد شدن به مذاکره با پیمانکاران نیاز داریم. این یک قدم مهم در موفقیت اعتصاب است و بسیار حیاتی و فوری است. در عین حال برای پیگیری مطالباتمان برای برداشتن قدمهای بعدی اعتراض نیز باید این کار را انجام دهیم.
بدنبال طرح اعتصاب شکنانه سردمداران گروه مدیریت پایپینگ و طرح نظرخواهی آنها برای پایان اعتصاب، آنهم درست در مقطعی که بعد از یکماه اعتصاب قدرتمند میتوانیم با قدرت بیشتری وارد مذاکره و قرارداد برای بازگشت به کار شویم، تحرک بیشتری در میان همکاران ما بوجود آمده است و زمزمه اینکه باید خودمان نماینده تعیین کنیم و پیگیر مطالباتمان شویم و خودمان باید از طریق نمایندگان انتخابی مان وارد مذاکره شویم و... بالا گرفته است. و این دقیقا راهکاری است که شورای سازماندهی اعتراضات در بیانیه های شماره قبل از جمله در بیانیه های شماره ١٠و ١١ در مقابل همکاران اعتصابی قرار داد. اکنون با توجه به وضعیت اضطراری ای که با آن روبرو هستیم و با اتکاء به دستاوردهای تا کنونی اعتصابمان، شورای سازماندهی بر انتخاب نمایندگان برای حفظ اتحاد در برابر پیمانکاران و بستن قراردادی مناسب با آنها تاکید میکند.

٤ مرداد ۱۴۰۰

***************

بیانیه شماره ١١، در چه نقطه از اعتصاب خود قرار گرفته ایم

سخنی اضطراری با همکاران عزیز اعتصابی
بنا بر خبرهایی که لابد خودتان نیز در جریان آن قرار دارید، یکسری از شرکت ها شروع به کار کرده اند. بعلاوه پتروشیمی های مادر نیز به یکسری شرکت ها اولتیماتوم داده اند که ظرف ده روز نیروی خود را تکمیل و کارشان را آغاز کنند. طبق همین گزارشات شماری از کارگران اعتصابی بسر کار بازگشته اند. اما بخش بیشتر آنان همچنان در اعتصابند. کارفرمایان باب مذاکره را با کارگران رده تخصصی آغاز کردند و آنها را با افزایش دوبرابری مزد و بیست روز کار و ده روز مرخصی بسر کار بازگرداندند. اما کارگران کمکی و روزمزد افزایش مزد چندانی نداشته اند. اگر چه بیست روز کار و ده روز مرخصی شامل آنها نیز میشود. در عین حال گزارشاتی داریم که پیمانکاران برای به راه افتادن پروژه خود ازکمک جوشکار به عنوان جوشکاران دارای تخصص استفاده کرده اند. ما همانطور که در بیانیه قبلی اشاره کردیم این عقب نشینی ها نیز خود نتیجه فشار اعتصاب ما کارگران بوده است. در جاهایی هم پیمانکاران فریبکارانه کارگران را با دستمزد دوبرابری و بیست روز کار ده روز مرخصی سر کار بازگردانده اند و حتی ساعت کارشان را روزی هشت ساعت تعریف کرده اند. که ما نسبت آن قبلا هشدار داده ایم. ...ادامه اینجا کلیک کنید.

***************

یک خبر ارسالی از شرکت تکاب صنعت

همانطور که قبلاهم گزارش کرده ایم در طول اعتصاب همکاران ما در مراکزی با تجمع و اعتراض پیگیر مطالباتشان شده اند و در واقع در جاهایی اعتصاب با تجمعات همراه شده است. یک نمونه آن خبری است که همکار ما از شرکت تکاب صنعت فرستاده است. بنا بر این خبر هفته گذشته حدود ۱۲۰ نفر از کارگران شرکت تکاب صنعت مهر و فرینکو پارس در پالایشگاه پنجم در اعتراض به طرح طبقه بندی مشاغل، مشکلات قردادی و بیمه، کیفیت غذا و… تجمع داشتند. با سپاس از همکارمان که این خبر را برای شورای سازمانده ارسال کرده است.

***************

بیانیه شماره ۱۰:

رای گیری برای پایان اعتصاب بدون رسیدن به خواستها عملی اعتصاب شکنانه است

بیش از یکماه از اعتصاب قدرتمند ما کارگران پیمانی نفت که در آن دهها هزار از همکاران پروژه ای ما در ١۵ استان و ١١٤ مرکز پروژه ای به میدان آمده اند، میگذرد. در کنار این اعتصاب سراسری همکاران اعتصابی ما در شهرهای محل سکونت خود جمع شده و بر ادامه اعتصاب تا رسیدن به خواستهایشان تاکید کرده اند. و اکنون درست در هنگامیکه همه آماده ایم که ثمره اعتصاب متحدانه خود را بچینیم و از موضع قدرت مطالباتمان را در مذاکره با پیمانکاران چپاولگر به جلو بیاوریم و جلوی زورگوییهایشان بایستیم، سردمداران گروههای مدیریت پایپینگ که عملا خود را در مقابل کارگران معترض و مطالبه گر بازنده می بینند یکباره طرح نظر سنجی برای خاتمه اعتصاب را در گروههایشان به رای گذاشته اند. بدون اینکه ما کارگران اعتصاب به خواستهایمان رسیده باشیم و یا حتی پیش شرط رسیدن به مطالباتمان را مطرح کرده باشند. آنها بدین شکل میخواهند خود را از "مخمصه اعتصاب" نجات دهند و ختم آن را اعلام کنند. این عمل تفرقه افکنانه و به غایب غیر مسئولانه گروههای پایپینگ باید از سوی همه کارگران اعتصابی نفت طرد و محکوم شود. ...ادامه اینجا کلیک کنید.

***************

اولتیماتوم کارکنان رسمی عملیاتی سکوهای گازی در صنعت نفت به اعتصاب از دوم مردادماه

کارکنان عملیاتی سکوهای گازی طی نامه‌ای خطاب به یحیی جعفری معاون عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس اعلام کرده اند که از روز شنبه دوم مرداد ۱۴۰۰ از عزیمت به سکوها ی عسلویه خودداری میکنند و در سایت یک عسلویه و فرودگاه دست به تجمع اعتراضی خواهند زد. شمار این کارکنان ٢٩٠ نفر است و اعتراض آنها به نحوه افزایشات مزدی سال ١٤٠٠ و خلف وعده های داده شده در جلسه ششم تیرماه مقامات مسئول است. آنها خواستار “ اصلاح بند ۷ تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ “ هستند. خواست اصلی آنها در واقع افزایش حقوقها است. در اعتراضات قبلی کارکنان رسمی نفت اعتراض خود را به تحمیل بالای مالیات ها و عدم ایمنی محیط کار نیز اعلام کرده اند. اعتصاب در نفت گسترش می یابد

***************

شورای سازماندهی اعتراضات از مبارزات مردم در خوزستان حمایت میکند

یک هفته است که خوزستان آرام و قرار نداد. مردم تشنه اند. مردم گرسنه اند و تامینی ندارند. بسیاری از مردم در این بحران آب کشت و دام خود و در نتیجه کار و هستی خود را از دست داده اند. مبارزات این مردم برحق است و شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت حمایت خود را از مبارزات این مردم اعلام میکند.
در اعتراضات مردم معترض خوزستان شمار بسیاری دستگیر شده اند. و باز ما شاهد این هستیم که جواب مطالبات به حق مردم با گلوله داده شده و امروز هم استاندار این استان تحت عنوان اینکه هر گونه اخلال و نا امنی را برخورد قاطع خواهند کرد تهدید کرد. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت این سرکوبگری ها را محکوم میکند و خواستار پاسخ سریع به مطالبات برحق این مردم است. آزادی فوری بازداشت شدگان در خوزستان و پایان دادن به این فاجعه زیست محیطی در خوزستان و در همه جا خواستهایی است که امروز بر دیگر مطالبات ما اضافه شده است.
همین جا تاکید میکنیم که مطالبات مردم خوزستان مطالبات ما کارگران نفت که بخشی زیادی از سال را دقیقا در خوزستان و استانهای همجوار آن در جنوب ایران بسر میبریم و زیر آفتاب سوزان تابستانی کار میکنیم نیز هست. سیاست های سودجویانه سرمایه داری و حرص و ولع وابستگان به نهادهای حکومتی محیط زیست را در همه جا تخریب کرده و به نابودی کشانده است و در برابر این فاجعه مردم بی تامین به حال خود سپرده شده اند و نتیجه همه اینها وضعیت اسفباری است که امروز در خوزستان جلوی چشممان قرار دارد. بعلاوه همه مردم فغانشان از فقر و گرسنگی و بی عدالتی ها و اختلاسها بلند است. تا جاییکه حتی آب شرب هم از آنها گرفته شده است. این وضع باید از اساس و پایه تغییر کند. ما هم در این دردها شریکیم. مردم محروم و رنج کشیده خوزستان امروز صدای اعتراض همه ما کارگران و مردم در سراسر کشور هستند و حمایتشان میکنیم. #خوزستان_حمایتت_ میکنیم- ٣١ تیر ١٤٠٠

***************

هوشیار باشیم

بر اساس خبر های دریافتی در برخی مراکز نفتی پیمانکاران کارگران اعتصابی پروژه ای نفت را با وعده اینکه دستمزدشان دو برابر میشود و ٢٠ روز کار و ده روز مرخصی به کار فراخوانده اند. حتی شنیده میشود که ساعت کار را هم کرده اند هشت ساعت در روز، اما بعدا معلوم شده است که قرار داد یکماهه است. این کلک کارفرمایان علیه اعتصاب را همه جا بر ملا کنیم و نسبت به آن هوشیار باشیم. قرار کاری باید مستمر و تا پایان پروژه برقرار باشد. با این کلک سعی میکنند برخی از همکاران را سر کار بازگردانند تا باقی را هم مجبور به بازگشت کنند. باید فشار بیاوریم و اعلام کنیم همه این چیزها یی که وعده میدهید حق ماست. اما اجازه نمیدهیم با کلک قرار یکماهه سر ما کلاه بگذارید.

زنده باد اعتصاب متحدانه ما کارگران پروژه ای نفت

٣٠ تیر ١٤٠٠

***************

برگزاری مجمع عمومی کارگران و صنعتگران

اعتصابی پروژه‌های نفتی شهر‌ گهرو در راستای حمایت از تداوم اعتصاب

روز سه‌شنبه ۲۹ تیرماه کارگران پیمانی پروژه‌های نفتی وساکن شهر گهرو در استان چهارمحال و بختیاری تجمع کردند و بر تداوم اعتصاب تا رسیدن به خواستهایشان تاکید کردند. نظیر همین تجمع قبلا از سوی کارگران پروژه ای اعتصابی در نفت در لردگان، روستای پیان در ایذه ، آبادان، خرمشهر، اصفهان، سپیدانه، چغاخور، فارسان، فولادشهر، آلیکوه، اولاد حاج علی در تنگ گندمکار، ایذه، در پروژه نفتی مهران در جهانپارس و هفشجان برپا شد. این تجمعات را میتوان سراسری کرد و به محل تصمیم گیری های جمعی تبدیل نمود.

***************

تجمع کارکنان رسمی شرکت POGC به عدم اصلاح واقعی حقوق تیرماه

تجمع کارکنان رسمی شرکت POGC به عدم اصلاح واقعی حقوق تیرماه همانطور که قبلاگزارش کردیم زمزمه اعتراض در میان کارکنان رسمی نفت بخاطر عدم اصلاح واقعی حقوق تیرماه و لغو مصوبه مجلس اسلامی در مورد نحوه افزایشات مزدی سال ١٤٠٠ بالا گرفته است. در همین راستا روز سه‌شنبه ۲۹ تیر جمعی از کارکنان عملیاتی شرکت POGC شاغل در سکوی SPQ2 و نیز در شرکت پالایش گاز فجر جم دست به تجمع اعتراضی زدند. قبلا گزارش کردیم که در روز ۶ تیر زیر فشار ا عتراضات کارکنان نفت پس از برگزاری جلسه کمیسیون انرژی مجلس مصوب گردید که حقوق تیرماه کارکنان رسمی طبق خواسته‌ی آنان اصلاح گردد . اما در این نشست تنها محدودیت افزایش ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی حذف شده و باقی آیتم‌هایی که منجر به ایجاد کسوراتی در حقوق سال ۱۴۰۰ شده بود به قوت خود باقی است.
کارکنان رسمی قبلاً اولتیماتوم داده بودند که چنانچه کل نحوه افزایشات عمومی حقوق‌ها اصلاح نگردد دوباره دست به اعتراض خواهند زد. بعلاوه تحمیل مالیات های سنگین و نا امنی محیط های کار دو موضوع مهم دیگراعتراضات این بخش از کارکنان نفت است.

***************

کارگران اخراجی باید سر کار بازگردند

یکماه است که در اعتصاب بسر میبریم. در بسیاری از مراکز و مجتمع ها بخاطر متوقف شدن کار پروژه ها بدلیل اعتصاب پیمانکاران تعدادی از کارگران پیمانی روزمزد را اخراج کرده و به آنها اعلام کرده اند که هر گاه اعتصاب تمام شد در صورت نیاز خبرشان میکنند. تنها در عسلویه دوهزار نفر از همکاران مان توسط پیمانکاران اخراج شده اند. همچنین عده ای از کارگران پیمانی روزمزد با شروع اعتصاب خود کار را تعطیل کرده اند و در نتیجه اخراج شده اند. و وضعیت در دیگر مراکز اعتصابی بر همین منوال است. این درحالیست که بسیاری از کارگران اخراجی دو تا سه ماه مزد طلب دارند. در همین مدت از سوی کارگران اخراجی از جمله از سوی کارگران پیمانی پالایشگاه آبادان تجمعاتی صورت گرفته است و کارگران خواستار بستن قرارداد و پرداخت فوری طلبهای خود شده اند. اعتراض علیه این اخراجها و گرو گرفتن مزد کارگران اخراجی، حرکت مهمی در کنار اعتصاب قدرتمند ما است. شورای سازماندهی اعتراضات تاکید دارد که در همه جا علیه این بیکارسازیها و این قلدری ها باید تجمع کرد. با توجه به فشار اعتصاب قدرتمند دهها هزار نفره خود آنقدر زور داریم که پیمانکاران را نه تنها وادار به تمدید قرار داد با همکاران اخراجی خود کنیم بلکه مطالبات اعلام شده مان را تحمیل کنیم. همین مدت شاهد بودیم که در جاهایی به دستمزد دو برابری و بیست روز کار و ده روز مرخصی گردن گذاشته اند و همین ها را میتوانیم در سطح سراسری به پیمانکاران بقبولانیم. در چنین شرایطی خود کارگران اخراجی یک نیروی مهم برای اعتراض علیه تعرضات کارفرمایان و اخراج هستند. باقی کارگران اعتصابی هم باید آنها را در اعتراضاتشان همراهی کنند. این کارگران بخاطر عزم متحد همه ما کارگران پیمانی در نفت از کار بیکار شده اند و دفاع از آن ها برای عقب زدن تعرضات کارفرمایان بسیار بسیار مهم است. متحد و همبسته اعتصاب خود را به جلو ببریم.

***************

بیانیه شماره ۹: نگذاریم تجربه سال گذشته تکرار شود

تجربه سال گذشته را هرگز فراموش نمیکنیم. اعتصاب متحد و گسترده ای داشتیم. اما درآخر وقتی که داشت ابعاد اعتراض ما گسترده تر میشد و همه پیگیر خواستهایمان بودیم. همین ابرگروه کاریابی و پایپینگ و اکیپ پروژه ای سوت پایان را کشید و با گرفتن یک مشت وعده و وعید اعتصاب را پایان یافته اعلام کرد. امسال هم در حالیکه هر روز همکاران بیشتری به اعتصاب می پیوندند با طرح پیگیری مطالبه گری در چهارچوب قوانین اسلامی جلو آمده اند و یک نفر هم به اسم مازیار گیلانی نژاد را مقابل ما گذاشته اند و میگویند ایشان نماینده ماست و برای اینکه بتواند به مذاکره بنشیند، ۵ هزار رای میخواهد و رای بدهید....ادامه اینجا کلیک کنید.

***************

برگزاری مجمع عمومی کارگران اعتصابی پروژه‌های نفتی ساکن لردگان و روستای پیان و تاکید بر ادامه اعتصاب

روز ٢٧ تیر جمعی از همکاران اعتصابی پروژه ای نفتی در لردگان و در روستای پیان در ایذه مجمع عمومی تشکیل دادند و با اعلام حمایت از اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای پیمانی نفت، بر ادامه اعتصاب تا رسیدن به خواستها تاکید کردند. نظیر همین تجمعات قبل از آن نیز در شهرها و روستاهای آبادان، خرمشهر، اصفهان، سپیدانه، چغاخور، فارسان، فولادشهر، آلیکوه، اولاد حاج علی در تنگ گندمکار، ایذه، در پروژه نفتی مهران در جهانپارس و هفشجان برپا شد. این تجمعات را میتوان سراسری کرد و به محل تصمیم گیری های جمعی تبدیل کرد.

***************

زمزمه های از سر گیری اعتراض در میان کارکنان رسمی نفت

گزارشی از یکی از کارکنان رسمی در نفت
یک اعتراض کارکنان رسمی نفت به گذاشتن سقف دو و نیم میلیون برای اضافه مزد بود. اخیرا قرار شد ۲۵ درصد به حقوقها تا سقف دو و نیم میلیون تومان اضافه شود. این افزایش طبعا برای کارمندان جدید اضافه حقوق خوبی بود و شکایتی نداشتند. اما کارمندان قدیمی که مثلا ۲۳ سال است که در نفت کار میکنند با افزایش ٢۵ درصد باید هفت تا هشت میلیون به حقوقشان اضافه شود. اما با گذاشتن سقف دو و نیم میلیونی این افزایش حقوقی به یک سوم کاهش می یابد. از همین رو این بخش از کارکنان رسمی به نحوه افزایش مزدی ١٤٠٠ معترضند.
اینکه گفته شد دولت در نحوه افزایش مزدی کارکنان رسمی عقب نشینی کرده است. دقیق نیست. وزیر نفت زنگنه گفته است که سقف این افزایش دو و نیم میلیون است و طبق آخرین خبرها براساس نامه ابلاغی(توسط آقای حسین نژاد مدیرعامل مهندسی توسعه نفت)، فقط محدودیت ۲۵۰۰ از افزایش حقوق کارکنان رسمی نفت مرتفع شده که با همین اقدام، مشکل حدود ۶۵٪ از کارکنان برطرف شد، اما محدودیت سقف اعلامی توسط مجلس همچنان بقوت خود باقی است و متأسفانه درخصوص رفع این مشکل اقدامی نمی توان کرد. با این گفته زمزمه های اعتراض در میان کارکنان رسمی نفت بالا گرفته است و اعلام کرده اند که اگر تاآخر تیر ماه تمامی این محدودیت ها مرتفع نشود و مالیاتهای تحمیل سنگین بر حقوقهایشان کاهش نیاید و محیط کارشان امن نشود و به دیگر مطالباتشان پاسخ داده نشود، اعتراضاتشان را آغاز خواهند کرد. کارکنان رسمی نفت میگویند: کارمندی که پس از سالیان با ۲۵ ، ۳۰ یا ۳۵ سال سابقه و بلکه بیشتر، در مناطق عملیاتی، با شرایط غیرقابل تصور حتی برای خود مسئولین ذره ذره و گام به گام براساس آیتم های قانونی(و نه بر اساس هوای نفس) به مبلغ امروزی رسیده است را بر چه اساس و مبنای عقلانی از حقوقش منع می کنید؟
کارکنان رسمی نفت الان عمدتا کارگرانی هستند که کارمند سازی شده اند. در گذشته روال کار اینطور بود که یک کارگر پیمانی استخدام میشد و خود بخودی در لیست رسمی قرار میگرفت. الان این دیگر انجام نمیشود و کارگری که استخدام پیمانی میشود همچنان بصورت کارگر قرارداد پیمانی به کار ادامه میدهد. البته شرایط کار کارکنان رسمی در جنوب سخت ترودشوار تر است.
اکنون در نفت ١۵٠٠٠٠ کارمند رسمی هستند و شمار کارگران پیمانی و قراردادی به ٢۵٠٠٠٠ نفر میرسد. ارکان ثالثی هم قانون کاری هستند. حراست نفت داستان جداگانه ای دارد. حتی وزیر نفت نیز در کار آنها دخالت ندارد ومثلا نمیتواند یک حراستی را اخراج کند. تعداد دقیق آنها روشن نیست. آنها فقط حقوقشان را از نفت میگیرند و بس و برنامه کارشان زیر تنظیمات نهادهای امنیتی است. فقط متخصصین کارمندهستند.
حتما میدانید که قانون کار نفت با تامین اجتماعی جداست. طبق قانون نفت حقوق و مزایای کارکنان رسمی به شکل متفاوتی محاسبه میشود. یک کارمند با حقوق اولیه ای استخدام میشود و بعد حقوق ماهیانه او طبق سالهای کاری اش افزایش می یابد و این روال تا کنون مورد رضایت کارکنان نفت بوده است. در زمانیکه سعید مرتضوی در تامین اجتماعی بود صندوق تامین اجتماعی کسری آورد که بعد ارقام دزدی های وی و باندش رسانه ای شد. احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوری خود به جدا بودن صندوق نفت اعتراض داشت و میگفت صندوق نفت پول زیادی دارد و باید در صندوق تامین اجتماعی ادغام شود که کسری آن تامین گردد. .احمدی نژاد گفت چه کسی میگفت صندوق نفت جدا باشد. صندوق نفت هم پول زیاد دارد. اینها را ادغام کنیم که کسری تامین اجتماعی جبران شود. از آن به بعد یک موضوع اعتراض کارکنان نفت اینست که نباید صندوق نفت با صندوق تامین اجتماعی ادغام شود. کارکنان رسمی نفت میگویند که صندوق نفت و بودجه نفت نباید در صندوق تامین اجتماعی ادغام شود. کارگران میگویند که .این پول حاصل رنج کار ماست و نباید بگذاریم به چپاول رود.
کارکنان رسمی نفت از تسهیلاتی برخوردارند. از جمله هفته ای یکروز رستوران رایگان دارند. استخر برای آن رایگان است مجانی است. یک آیتم حذفی از حقوقهای آنها حذف هزینه سفر آنها توسط هواپیما به نزد خانواده هایشان است. جالب اینجاست که اخیرا نفت اعلام کرده است که ما نمیخواهیم کارکنان غیر بومی بگیریم. چون آنها دو هفته پیش خانواده و دو هفته سر کار هستند و این هزینه بر است. از همین رو یا باید قانون ١٤ روز کار ١٤ روز مرخصی لغو شود و یا آنها کارکنان بومی را به کار خواهند گرفت. اینهم باز به موضوعی اعتراضی در میان کارکنان رسمی نفت تبدیل شده است.

***************

چند خبر: برپایی مجمع عمومی از سوی کارگران پروژه ای اعتصابی و تاکید بر ادامه اعتصاب

روز یکشنبه ۲۷ تیرماه کارگران شرکتی شهرداری پلدختر در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و حق بیمه در چند ماه گذشته دست به تجمع زدند.
روز شنبه ٢٦ تیر شماری از همکاران اعتصابی پروژه‌های نفتی در شهرهای آبادان و خرمشهر و در اصفهان مجمع عمومی تشکیل دادند و با اعلام حمایت از اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای پیمانی نفت، بر ادامه اعتصاب تا رسیدن به خواستها تاکید کردند. در همین روز همکاران جوشکار پروژه‌ای و خط لوله در هفشجان سومین مجمع عمومی خود را به پا کردند و بر ادامه اعتصاب تاکید نمودند.
قبلا نیز این حرکت در سپیدانه، چغاخور، فارسان، فولادشهر، آلیکوه، اولاد حاج علی در تنگ گندمکار، ایذه، در پروژه نفتی مهران در جهانپارس و هفشجان انجام گرفت. این تجمعات را میتوان سراسری کرد و به محل تصمیم گیری های جمعی تبدیل کرد. گسترس این حرکت در متن یک اعتصاب سراسری قدم مهمی برای سازمانیافتن سراسری کارگران نفت است.
نگذاریم مثل سال سال گذشته با وعده و وعید و طرحهایی مثل "پیگیری مطالبه گری در چهارچون قوانین جمهوری اسلامی" سر و ته قضیه را هم بیاورند. همین مجامع میتواند در همه جا به محل تصمیم گیری جمعی ما کارگران معترض در نفت تبدیل شود. در همین مجامع میتوانیم نمایندگان واقعی خود را انتخاب کنیم و هر گاه که لازم شد از طریق نمایندگان منتخب خود وارد مذاکره شویم و با قدرت بیشتری خواستهای اعلام شده خود را به جلو ببریم.

کارگران اعتصابی پروژه ای نفت در دهدشت هم تجمع کردند وبر ادامه اعتصاب تا پیگیری مطالبات تاکید نمودند.

***************

همبستگی کارگران اعتصابی پروژه های نفتی روستای سپیدانه

کارگران اعتصابی پروژه های نفتی روستای سپیدانه نیز مجمع عمومی خود را تشکیل دادند و با اعلام همبستگی با اعتصاب بر ادامه اعتراضات خود تا رسیدن به خواستهایشان تاکید کردند. قبلا نیز این حرکت در چغاخور، فارسان، فولادشهر، آلیکوه، اولاد حاج علی در تنگ گندمکار، ایذه، در پروژه نفتی مهران در جهانپارس و هفشجان انجام گرفت. این تجمعات را میتوان سراسری کرد و به محل تصمیم گیری های جمعی تبدیل کرد.

***************

ما همه کارگریم و یک درد داریم و همبسته ایم

امروز ٢٦ تیر کارگران نیشکر هفت تپه در پنجمین روز اعتصاب خود حمایت شان را از اعتصاب ما کارگران اعتصابی نفت اعلام داشتند. با سپاس از کارگران نیشکر هفت تپه و همانطور که ابراهیم عباسی از نمایندگان این کارگران در سخنرانی شان تاکید کرد ما همه کارگریم و یک درد داریم و همبسته ایم.

***************

ویرایش اول تیرماه کارکنان رسمی

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب شورای سازماندهی اعتراضات اینجا کلیک کنید.
با ظهور ویرایش اول شرح دستمزد کارکنان رسمی نفت، شاهد حذف محدودیت ۲/۵ میلیون و همچنین لحاظ شدن اپریزالها هستیم اما همچنان سقف حقوق ناخالص ۳۳ میلیون و مالیات پلکانی تا ۳۵% وجود دارد که کسورات را به حد ناعادلانه‌ای افزایش داده است. یکی دیگر از موضوعات اعتراضات کارکنان رسمی نفت تحمیل مالیات های سنگین به حقوق آنهاست. موضوع دیگر عدم ایمنی محیط کار که همواره قربانی میگیرد.

***************

عسلویه یک اردوگاه سراپا تحقیر برای کارگر

ما علیه کل این بساط تحقیر و بردگی هستیم
نوشته ای از هادی کارگر معلم شاغل در عسلویه

در تابستان برای تامین معاش زندگیم که با حقوق معلمی این امکان برایم مهیا نبود تصمیم گرفتم کار کنم و حال که چگونه سر از عسلویه درآوردم بماند برای بعد. در اولین روز من و تعداد دیگری از کارگران که مثل من از شهرهای مختلف از طرف شرکت پیمانکاری در عسلویه پذیرفته شده بودند دم درحراست پتروشیمی به انتظار نشسته بودیم. فردی از طرف شرکت با برگه هایی به سمت ما آمد و گفت باید گواهی پزشکی و فلان و فلان و فلان رو بیارید و این برگه ها رو پر کنید خلاصه با کلی تشریفات اداری با سمت کارگر ساده در مقابل چهار میلیون و پانصد هزار و با احتساب اضافه کاری که در روز جمعا به ۱۳ ساعت کار میرسد وارد شرکت و محل کار شدیم .
از اولین روز ورود و تا روز اعتصاب تمام لحظات حضور ما کارگران در این اردوگاه کار اجباری سراپا تحقیر و توامان با کار طاقت فرسا بوده است. تا جایی که گاهی زیر این فشار طاقتمان طاق میشد و تنها به خاطر همسرم و فرزندم که باید تامین اشان کنم این تحقیر شدن ها و فشارهای سنگین کار زیر آفتاب سوزان و جهنمی را تحمل میکردم.

***************

دو خبر از کارگران اعتصابی ایذه و چغان و فارسان

٢۵ تیر: کارگران اعتصابی پروژه‌های نفتی ساکن ایذه بار دیگر جمع شدند و مجمع عمومی خود را تشکیل دادند. در ایذه مجمع عمومی دارد شکل جاافتاده تری میگیرد و زمینه مساعدی برای تبدیل آن به محل تصمیم گیری جمعی و انتخاب نمایندگان واقعی خود برای انجام هر نوع مذاکره ای است. یک تاکید کارگران اعتصابی پروژه های نفتی ایذه ادامه اعتصاب تا تحقق خواستها و مطالباتشان است.٥ تیر: کارگران اعتصابی پروژه‌های نفتی ساکن ایذه بار دیگر جمع شدند و مجمع عمومی خود را تشکیل دادند. در ایذه مجمع عمومی دارد شکل جاافتاده تری میگیرد و زمینه مساعدی برای تبدیل آن به محل تصمیم گیری جمعی و انتخاب نمایندگان واقعی خود برای انجام هر نوع مذاکره ای است. یک تاکید کارگران اعتصابی پروژه های نفتی ایذه ادامه اعتصاب تا تحقق خواستها و مطالباتشان است.

٢۵ تیر: مجمع عمومی کارگران اعتصابی نفت در چغاخور و فارسان در حمایت از اعتصاب تا رسیدن به خواستها و مطالبات . قبلا نیز این حرکت در فولادشهر، آلیکوه، اولاد حاج علی در تنگ گندمکار، ایذه، در پروژه نفتی مهران در جهانپارس و هفشجان انجام گرفت. این تجمعات زمینه مناسبی برای دخالت حداکثری همکاران در تمام مراکز نفتی از طریق مجامع عمومی آنها و متحد ماندن بر سر مطالباتشان و انتخاب نمایندگان واقعی خود در سطح محلی است.

***************

بیانیه شماره ٨: چرا طرح گروه پایپینگ باعنوان ...

برای مشاهده و مطالعۀ بیانه های شورای سازماندهی اعتراضات اینجا کلیک کنید.

بیانیه شماره ٨: چرا طرح گروه پایپینگ باعنوان "پیگیری مطالبه گرایی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران" را نمی پذیریم
در حالیکه اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای پیمانی نفت ادامه دارد و تجمعاتی از سوی همکاران ما در جاهای مختلف با تاکید بر ادامه اعتصاب تا رسیدن به مطالبات خود برگزار میشود، مدیریت تلگرامی موسوم به " بزرگترین ابرگروه کاریابی و پایپینگ و اکیپ پروژه " طرحی تحت عنوان طرح پیگیری مطالبه گرایی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران ارائه داده و گفته است با نوشتن نامه و طرح درخواست ها و مشکلات کارگران پارس جنوبی به وزارت نفت و وزارت کار میخواهد آنها را پیگیری کند. در این نامه با استناد به نامه سال گذشته آنها به مقامات حکومتی و ارسال آن توسط آنان به اداره کار بوشهر جهت حل مسائل کارگران، در هشت بند به مشکلات کارگران اشاره شده است و بعد برای پیگیری این موارد و مذاکره با مقامهای حکومتی از کارگران خواسته شده است که آقای مازیار گیلانی نژاد را به عنوان نماینده خود معرفی کنند. برای ارائه این نامه ۵٠٠٠ امضا نیاز دارند و از کارگران خواسته شده است که با نوشتن اسم و فامیل و شماره ملی خود این نامه را امضا کنند.... اینجا کلیک کنید.

***************

دو خبر ارسالی همکاران

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب شورای سازماندهی اعتراضات اینجا کلیک کنید.
تعداد حدود ۲۰ نفر از رانندگان خودروهای استیجاری شرکت تکاب صنعت مهر پیمانکار پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی در اعتراض به پایین بودن میزان دستمزد در مقابل درب پالایشگاه دست به تجمع زدند
روز گذشته ٢٣ تیر ماه حدود ٣٠ نفر از کارگران پیمانکاری محکم کار زیرمجموعه جهانپارس در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان تجمع کردند و درب های ورود خروج سایت یک پتروشیمی بوشهر را مسدود کردند.
گسترش تجمعات اعتراضی در کنار اعتصاب سراسری در ١١٤ مرکز نفت ، ابعاد گسترده تری به اعتصاب ما کارگران نفت داده است. این تجمعات را باید گسترش داد. تجمعات ما زمینه دخالتگری حداکثری ما را فراهم میکند. امکان برگزیدن نمایندگان واقعی مان را به ما میدهد. این تجمعات را باید در همه جا برگزار کرد.

***************

چند خبر جدید از روز گذشته

روز ٢٣ تیر رانندگان مینی بوس های خط لوله هفشجان به اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای پیمانی نفت پیوستند. شمار مراکز اعتصابی نفر به ١١٤ رسیده است. همچنین در ادامه حرکت جدیدی که در میان همکاران اعتصابی ما بر پا شده است. در این روز جمعی از همکاران در مسجد سلیمان و دهدز تجمع کردند و همبستگی خود را با اعتصاب و ادامه آن تا رسیدن به مطالباتشان اعلام کردند. قبل از آن این حرکت در فولادشهر، آلیکوه، اولاد حاج علی در تنگ گندمکار، ایذه، در پروژه نفتی مهران در جهانپارس و هفشجان انجام گرفت. این تجمعات زمینه مناسبی برای دخالت حداکثری همکاران در تمام مراکز نفتی از طریق مجامع عمومی آنها و متحد ماندن بر سر مطالباتشان است.

***************

پیام همبستگی کارگران اعتصابی ‌پروژه‌ای اولاد حاج علی در تنگ گندمکار به همکارانشان در ایذه و هفشجان

روز سه‌شنبه ۲۲ تیرماه جمعی از کارگران اعتصابی پروژه‌ای در اعلام همبستگی با همکاران اعتصابی خود در هفشجان و ایذه، در محل تنگ گندمکار تجمع کردند و بر ادامه اعتصاب تا تحقق مطالباتشان تأکید کردند.
یک شکل قابل توجه از اعتراضات کارگران اعتصابی نفت در چند روز اخیر برپایی مجمع عمومی و تاکید بر پیگیری مطالبات خود و دادن پیام همبستگی به همکاران دیگرشان در مراکز اعتصابی دیگر است. این حرکت کارگران اعتصابی پاسخ محکمی به پیمانکارانی است که تلاش میکنند به اشکال مختلف اعتصاب سراسری کارگران را تضعیف کنند. از جمله پیمانکاران در این مدت با به گرو گرفتن دستمزدهای معوقه کارگران و اخراجها سعی کرده کارگران اعتصابی را زیر فشار قرار دهد. ٢٣ تیرماه ۱۴۰۰

***************

پیام همبستگی همکاران پروژه‌ای اعتصابی شهرستان ایذه به به کارگران اعتصابی در هفشجان

روز دوشنبه ۲۱ تیرماه جمعی از همکاران پروژه‌ای اعتصابی ما در شهر ایذه که در پاسخ به پیام کارگران اعتصابی هفشجان همبستگی خود را اعلام کردند و همراه با آنها بر ادامه اعتصاب تا تحقق خواستها تاکید کردند. دوستان جوشکار ما در سرازیر و خط لوله هفشجان در روز نوزدهم مجمع عمومی تشکیل دادند و بر ادامه اعتصاب تصمیم گرفتند. این اقدام این دوستان ابتکار خوبیست برای همه مراکز نفتی. ما کارگران میتوانیم در همین مجامع نمایندگان خود را انتخاب کنیم و هر کجا که قرار بر نشست و مذاکره ای بود با تصمیم گیری جمعی خود و از طریق نمایندگانی که خودمان انتخاب کرده ایم خواستهایمان را پیگیری کنیم. لیست مراکز اعتصابی به بیش از ١٠۵ رسیده است.

***************

جمع اعتراضی کارگران پیمانکاری پتروشیمی خراسان

روز دوشنبه ٢١ تیرماه، همکاران پیمانکاری ما در پتروشیمی خراسان در اعتراض به بدی وضعیت معیشتی خود و فاصله حقوقی بسیار با پرسنل رسمی در مقابل کار یکسانی که میکنند و نیز عدم اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل تجمع کردند. تجمع و برگزاری مجمع عمومی شکل تکمیل اعتصاب سراسری ما کارگران است.

***************

لیست مراکز اعتصابی نفت به ١٠۵ رسیده است

لیست مراکز اعتصابی نفت به ١٠۵ رسیده است. پیمانکاری اکسیر صنعت پالایشگاه آبادان، شرکت سکاف پالایشگاه آبادان و شرکت آبادراهان پارس به لیست اضافه شده اند. زنده باد اعتصاب سراسری کارگری پروژه ای پیمانی نفت. همچنین بنا بر خبرها امروز ٢١ تبر کارگران پیمانکاری پتروشیمی خراسان در اعتراض به وضعیت بد معیشتی، تبعیض در حقوقها و عدم اجرای کامل طبقه‌بندی مشاغل و دیگر مطالبات حقوقی خود دست به تجمع اعتراضی زدند. ٢١ تیر ١٤٠٠

***************

بنا بر خبر ارسالی به شورای سازمانده اعتراضات

شرکت آبادراهان کوثر پیمانکار سازمان منطقه ویژه مطالبات خردادماه کارگران این شرکت را پرداخت نکرده است. این کارگران که با خواست افزایش دستمزد در اعتصاب بسر میبرند اخطار کرده اند که اگر طلبهایشان پرداخت نشود، دست به تجمع خواهند زد. بنا بر اخبار دیگری در بسیاری از شرکت های پیمانی کارگران طلبهایشان تسویه نشده است و الان در اعتصابند. این کارگران که چند ماه مزد طلب دارند خواستار پرداخت فوری طلبهایشان هستند. دستمزد معوقه کارگران در آبادرهان کوثر و در تمام شرکت هایی که پرداخت نشده باید فورا پرداخت شود. پرداخت بموقع دستمزدها در هرماه یکی از خواستهای اعلام شده از سوی شورای سازماندهی اعتراضات آنان است. نباید گذاشت کارفرمایان دستمزد کارگران را گروگیری کنند و از این طریق کارگران را وادار به بازگشت به کار کنند. با تجمعات اعتراضی باید برای مقاوله با گروگشی مزدها آماده شد.

برگزاری مجمع کارگران جوشکار‌ هفشجان که در اعتصاب سراسری به سر میبرند
بر اساس خبر منتشر شده از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران روز شنبه ۱۹ تیرماه کارگران جوشکار شهرستان هفشجان در استان چهارمحال و بختیاری که در اعتصاب سراسری کارگران پروژه‌ای نفت شرکت دارند در اجتماعی که داشتند به این تصمیم نهایی تأکید کردند که تا خواست افزایش دستمزد و بیمه‌هایشان بر اساس آنچه خود مطالبه کرده‌اند تحقق نیابد به اعتصاب ادامه داده و به سر پروژه‌ها بازنخواهند گشت. در حال حاضر در بسیاری از شرکت هایی که کارگران آن در اعتصاب هستند کارفرما دست به اخراج کارگران روزمزد زده است. تشکیل مجمع عمومی و اعتراض به اخراجها یک شکل مهم مقابله با دسیسه گری های کارفرمایان برای فشار آوردن به کارگران و عقب زدن اعتصاب سراسری آنهاست. با این اخراج ها خواست بازگشت به کار کارگران اخراجی به لیست مطالبات کارگران اعتصابی نفت اضافه شده است.

***************

آخرین خبرها از وضعیت اعتصاب پرقدرت کارگران پیمانی نفت

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب شورای سازماندهی اعتراضات اینجا کلیک کنید.
بیش از بیست روز است که ما کارگران پیمانی در اعتصابیم.
زیر فشار این اعتراضات در برخی مجتمع ها پیمانکاران با کارگرانی که در بخش های حساس، کار میکنند و بطور مشخص جوشکاران تماس گرفته و آنها را به کار دعوت کرده اند.
در این تماس گیری ها کارگران روزمزد جوشکار را هم خبر کرده اند. در این دعوت به کار پیشنهاد افزایش دوبرابر دستمزد کنونی به آنها داده شده است و همچنین با خواست بیست روز کار و ده روز استراحت، موافقت شده است. این در حالیست که با کارگران دیگری تماس گرفته شده است که چهارشنبه یا شنبه این هفته با آنها بر سر بازگشت به کارشان گفتگو خواهد شد.
این توافقات نتیجه اعتصاب پر قدرت ما کارگران است و عقب نشینی ای تا حد افزایش دوبرابری مزد و قبول ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت خود یک موفقیت مهم برای کارگرانی که با این شرایط به کار بازگشته اند و برای همه ما کارگران اعتصابی است.
توافقات صورت گرفته با این بخش از کارگران باید مبنایی شود که هر کجای دیگر هم پیمانکار به سراغ کارگران رفت به کمتر از آن رضایت ندهند و بخواهند دستمزدشان دوبرابر شود و بیست روز کار و ده روز استراحت اعمال گردد و توافقات کتبی و رسمی باشد.
واضح است که اگر بتوانیم این خواستها را تحمیل کنیم شرایط بسیار مهیا تر خواهد شد که دیگر مطالباتمان را بعد از این قدم اول اعتصاب تحمیل کنیم.
توافق با دستمزد دو برابر و بیست روز کار و ده روز استراحت بدنبال تماسی که پیمانکاران با برخی از کارگران داشته و به سرکار بازگشته اند مبنایی برای توافق همه ما کارگران اعتصابی است و به کمتر از آن رضایت نخواهیم داد. آخرین نکته اینست که متحد عمل کنیم و اجازه ندهیم پیمانکاران با دسیسه گری هایشان در صف ما تفرقه ایجاد کنند.

***************

عقب نشینی های پیمانکاران و پیشروی ما کارگران اعتصابی

اعتصاب گسترده در مراکزمختلف نفتی روازنه چندین میلیون به شرکت های پیمانکاری ضرر رسانده است. این شرکت ها در این مدت تلاش کردند با تماس های پراکنده با کارگران اعتصابی برخی از آنها را تشویق به بازگشت به کار بکنند تا اعتصاب را بخوابانند. اما این سیاست نگرفت. الان از راه دیگری وارد شده اند. بطور مثال در شرکت های تناوب و اکسیر در عسلویه به یکسری کارگر جوشکار پیشنهاد دوبرابر مزد را داده اند و گفته اند بیایید برای پایان یافنن پروژه قرار داد ببندید. به این معنا کارگران جوشکاری که قبلا نهصدهزار تومان میگرفتند الان با مزد دو میلیون در روز موافقت کرده و سر کار برگشته اند. البته در جاهای مختلف متفاوت است. مثلا در جایی پیشنهاد افزایش یک برابر و نیم حقوق را داده اند و با همان خواست بیست روز کار و ده روز مرخصی موافقت کرده اند. اما در برخی جاها گفته اند که روزانه دو میلیون مزد میدهند. در نتیجه کارگران برای دریافت مزد بیشتر قبول کرده اند روزهای بیشتری را کار کنند و حتی هر سی روز را کار کنند.بدین ترتیب به جای دو کارگر جوشکار الان یک کارگر قبول کرده همان کار را انجام دهد.
این که کارفرمایان و پیمانکاران حاضر به قبول پرداخت چنین سطحی از مزد و چنین قرار داد کاری ای می شوند نتیجه فشار اعتصاب دهها هزار کارگر پیمانی نفت است. این عقب نشینی پیمانکاران راه را برای موفقیت بیشتر ما کارگران اعتصابی و خواست افزایش دو برابری دستمزدها و بیست روز کار و ده روز مرخصی باز میکند. با قدرت به اعتراضمان ادامه می دهیم. تا پیمانکاران زالو صفت را وادار به تسلیم کنیم. ما بر روی مطالباتی که اعلام کرده ایم اصرار داریم و اعتصاب ما ادامه دارد.

***************

گزارشی از محمود کارگری پیمانی در عسلویه با قرارداد حجمی

استخدام ها در صنعت نفت
استخدام ها در نفت به ۳ گروه تقسیم میشوند:
۱- کارگران رسمی     ۲- کارگران پیمانی     ۳- قانون کاری ها

۱- کارگران رسمی کسانی هستند که با حکم رسمی در جدول حقوقی برای یکی از پست های ثابت آن نهاد یا سازمان استخدام میشوند. در سیستم اداری به این دسته از کارگران اصطلاحا ارکان اول گفته میشود.

۲- پیمانی ها هم آن دسته از کارکنان و کارگرانی هستند که برای انجام یک کار مشخص به کار گرفته میشوند و با یک قرار داد دوره ای که زمان مشخصی دارد جهت وارد شدن به لیست استخدام رسمی ها به کار گرفته میشوند و با آنها قرارداد بسته میشود. بدین ترتیب ظاهرا قرار است که این کارگران طی یک پروسه خود بخودی و البته با یکسری شرط و شروط وارد لیست کارگران رسمی شوند. و این شرط و شروط در هر سازمان و کارخانه و شرکتی متفاوت هستند. برای مثال در خیلی از شرکت ها بازه زمانی برای وارد شدن خود بخودی به لیست کارکنان رسمی حذف شده است و از خیلی سالها پیش تقریبا این قضیه برچیده شده و عملا دیگر چنین امکانی وجود ندارد و کارگر در تمام سالهای کارش در همان قرارداد پیمانی اولیه می ماند. این دسته از کارگران در سیستم اداری ارکان الثانی خوانده میشوند.

۳- قانون کاری ها هم کارگرانی هستند که مدت و زمان مشخصی برای استخدام رسمی شدن ندارند و اصلا در قانون کار هم حقی و حقوقی برایشان تعریف نشده است و صرفا جزو زیر مجموعه تامین اجتماعی هستند. این دست از کارگران استخدامی در سیستم اداری ارکان ثالث خوانده میشود. در واقع به همه نیروهای قرارداد موقتی پیمانکاری و کارگران فصلی و حجمی ارکان ثالث گفته میشوند.
البته در مورد کارگرانی مثل من که با پیمانکاران قرارداد حجمی کار میکنند و در عسلویه شاغل هستم هیچ وقت صحبت نمیشود. این دسته از کارگران بدترین شکل استثمار در قبالشان انجام میشود. قراردادهای حجمی توسط یک نفر از خارج شرکت که واسطه بین کارگر و شرکت و یا اداره ای که قرار است آنجا کار کند هست، منعقد میشود. حقوق و مزایای کارگر حجمی ساعتی حساب میشود و مقدار ساعت کار این افراد نیز توسط آن واسطه تعیین میگردد. واسطه میتواند ساعات کاری این کارگران راکم کند یا زیاد کند. یعنی او میتواند تعداد افراد بیشتری با ساعت کم استخدام کند و یا تعداد کمی را با ساعت های بیشتر کاری به کار بگیرد . این کار در هر شرکتی با سیاست های خاصی انجام میشود. قانون پرداخت مزد به این افراد نیز توسط فرد واسطه تعیین میشود و واسطه این کارگرها را که به اداره معرفی میکند .ممکن است با درصد بالایی قرار داد ببندد ولی به کارگر دستمزد کمی پرداخت میشود که در بهترین حالت که دزدی زیادی نشود بنا بر قانون و قرارداد بین واسطه و اداره و یا آن نهاد درصدی از حقوق کارگر کسر میشود که به جیب واسطه میرود و ماباقی را به کارگر پرداخت میکنند. حال ممکن است که ارگان نیمه خصوصی یا دولتی باشد، فرقی نمیکند به هر حال کارگران این نوع قرارداد با واسطه طرف هستند و بعد از کسر درصدی حق الزحمه که به جیب واسطه میرود، حقوق کارگر پرداخت میشود و این وسط هزار جور زورگویی و بخور بخور صورت میگیرد.
در عسلویه به خاطر وجود طیف وسیعی از مشاغل و منابع انسانی، هیچ کدام از شرکت ها برای این طیف شغل ها تعریف مشخصی ندارند و هیچ قانونی هم وجود ندارد و هر شرکتی برای این کارگرها قانون خودش را دارد. مثلا یکباره به کارگر میگویند از فردا فلان ساعت بیایید و فلان ساعت بروید. امروز تا ساعت فلان باید کار کنید. یا میگویند از ٦ صبح تا ۵ عصر کار کنید و یک جا میگویند از ٦ صبح تا ٧ عصر کار کنید. بدین ترتیب هر کس هر طور میخواهد توی شرکت خودش با کارگر رفتار میکند و قانون خودش را دارد و این خود از مزایای مناطق ویژه اقتصادی برای سرمایه داران دزد و مفتخور است که خودمختارند و هر طور بخواهند قانون وضع میکنند و زور میگویند.
خواست ما کارگران برچیده شدن دست پیمانکاران و واسطه های دلال کار از مراکز نفتی است. خواست ما پایان دادن به این قلدری ها و زورگویی ها و لغو قوانین ویژه اقتصادی است. و همین امروز خواستار ٢٠ روز کار و ١٠ روز مرخصی هستیم تا فرصت نفس کشیدن و بودن با خانواده مان را داشته باشیم

***************

نگذاریم شوراهای اسلامی به مراکز نفتی راه یابند

در حالیکه اعتصاب سراسری ما کارگران پیمانی پر دوام به جلومیرود مسئولین با عجله به فکر ایجاد شورای اسلامی افتاده اند. با این کار میخواهند کنترل خود را بر مراکز نفتی بالا ببرند و فضا را بیشتر امنیتی کنند. همکاران عزیز باید جلوی این توطئه گری ها را گرفت. در بعضی مجتمع ها شاهد چنین تلاشهایی هستیم. یک نمونه آن در تجمع اعتراضی کارگران اخراجی پتروشیمی آبادان در ۱٦ تیرماه اتفاق افتاد. خواست این کارگران بازگشت به کار بود، بویژه در این ایام اعتصاب پیمانکاران چپاولگر شماری از کارگران روزمزد را اخراج کرده اند و اکنون بازگشت به کار همکاران اخراجی به لیست مطالبات ما کارگران اعتصابی پروژه ای نفت اضافه شده است. اما در همان تجمع کارگران اخراجی پتروشیمی آبادان دیدیم که چند نفری با دست نوشته ای که رویش نوشته شده بود، "قانون کار اجرا باید گردد" سعی کردند اعتراض کارگران را به بیراهه ببرند و دم از تشکیل شورای اسلامی زدند. بدرست همکاران ما در هفت تپه خطاب به این عزیزان پیام دادند و با بازگو کردن تجربه خود آنها را از تشکیل شورای اسلامی برحذر داشتند. همینطور خبر میرسد که شبیه به این توطئه را "شورای هماهنگی ارکان ثالث" در سر دارد و ظاهرا قرار است روز دوشنبه ۲۱ تیر جهت مذاکره برای تشکیل شورای اسلامی در جلسه‌ای شرکت کنند. سخن ما به همکاران ارکان ثالث این است که نسبت به این توطئه گری هوشیار باشند و همان پاسخی را به این "شورای هماهنگی ساختگی" بدهند که کارگران فولاد در هنگام تشکیل شورای اسلامی در کارخانه خود دادند و با تجمع اعتراضی مانع آن شدند و کاری کردند که مجریان این حرکت به عجله کارخانه را ترک و خارج شدند.
ما در بیانیه چهارم شورای سازمانده قاطع و محکم اعلام کردیم که تشکیل شورای اسلامی خواست ما نیست و مطالباتمان را یادآوری کردیم. امروز هم همین را میگوییم. همکاران هوشیار باشیم.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، هجدهم تیرماه

***************

به همکاران پتروشیمی آبادان: شورای اسلامی ضد کارگر است

پیام کارگری از نیشکر هفت تپه
تعدادی از کارگران پتروشیمی آبادان که حق ورود به شرکت را ندارند خواهان تشکیل شورای اسلامی کار شدند. می دانیم که در صنعت نفت و برخی صنایع کلیدی دیگر بدلیل فضای شدید امنیتی، تشکیل همان شورای اسلامی "قانونی" هم ممنوع بوده است. اما این ممنوعیت هیچ امتیازی برای شورای اسلامی نیست. طرح خواست تشکیل شورای اسلامی کار توسط تعدادی از کارگران در این فضای اعتراضی و اعتصابی بسیار عجیب و رو به عقب است.
دوستان، می دانید شورای اسلامی کار از کجا آمده است؟ این شوراها مثل اشغالگرانی هستند که یک شهر را با تاراج و سرکوب اشغال می کنند. در همین صنعت نفت و از جمله در آبادان کارگران شوراهای واقعی کارگری خود را داشتند. از نسلهای قبلی تان بپرسید که شوراهای واقعی کارگری چگونه بودند و چه برسرشان آمد. شورای اسلامی بعد از سرکوب شوراهای کارگری متولد شد. شوراهای کارگری و منتخب کارگران را منحل کردند، فعالین و رهبرانشان را اخراج کردند، زندانی کردند، کشتند یا فراری دادند تا جنبش کارگری را به سکوت بکشانند. شورای اسلامی بعد از یک سرکوب خونین مانند ارتش پیروز آمدند و در کارخانه ها مستقر شدند. سرکرده های این شوراهای قلابی خود از سرکوبگران کارگران بودند. شورای اسلامی از اول چشم و گوش امنیتی کارفرما و دولت در مراکز کار بودند. وظیفه شان شناسایی رهبران و کارگران مورد اعتماد، اخراج و پاکسازی آنها و ایجاد فضای پادگانی در کارخانه ها بود. شورای اسلامی مزدور است، مزدور کارفرما و سرمایه دار.
شاید بگوئید خب میریم عضو یک نهاد قانونی می شویم تا بتونیم حرفای کارگرا را بزنیم. اشتباه می کنید. شورای اسلامی جای طرح این حرفا نیست. ممکن است در مواردی کارگرای باشرفی نیز بدلیل محدودیت ها و یا مثل هفت تپه با زور و تهدید موقتا عضو شورای اسلامی شده باشند. هرجا کارگران چنین اقدامی کردند اشتباه کردند و سریع متوجه شدند که توی دام افتادند. متوجه شدند که عضویت در شورای اسلامی یعنی جاسوسی همکاران، یعنی کار امنیتی علیه کارگران و جلوگیری از اعتراض و اعتصاب.
کارگران هیچوقت شورای اسلامی را نماینده خود ندانستند. اگر کارگر باشرفی عضو شورای اسلامی است شاید نمی داند که سر سفره قاتلین نسل‌های قبل جنبش شورائی نشسته است. شورای اسلامی بعنوان چماقداران و کله پوکهای کارفرمایان در مراکز کارگری سرهم شده و از روز اول تا حالا از منافع کارفرمایان دفاع کردند. یک سیاست کارگری خواهان انحلال شوراهای اسلامی کار بعنوان زائده سازمانی کارفرما و نیروی امنیتی در کارخانه است. شورای اسلامی نماینده کارگر نیست، نبوده، نخواهد بود، حتی اگر با زور سرنيزه از کلیه کارگران برای آن رای بگیرید. شما دوستان پتروشیمی هم بجای تجمع برای ایجاد شورای اسلامی، روی پای خودتان بایستید. به خردجمعی متکی شوید و شورای واقعی کارخانه را تشکیل دهید.

***************

این وضعیت را دیگر تحمل نخواهیم کرد!

این گزارش را همکارانی از عسلویه برای “شورای سازماندهی اعتراضات” ارسال کرده اند. یک موضوع اعتصاب سراسری ما کارگران نفت اعتراض به این شرایط وحشتناک و غیر قابل تحمل زندگی در خوابگاهها است. این وضعیت را ما دیگر تحمل نخواهیم کرد. گذشت زمانی که ما چون بردگان کار کنیم و از زمین ثروت بیرون بکشیم تا عده ای نجومی تل انبار کنند:
“علاوه بر فشار سنگین کاری، علاوه بر دوری از خانواده و محرومیت از دیدن فرزندانمان و بازی های کودکانه شان، علاوه بر فشار فقر و فلاکت و نگرانی دایٔمی از تامین اولیه ترین نیازهای زندگی مان، شرایط اسفناک زندگی در عسلویه بر فرسودگی جسمی و روحی ما کارگران شدت داده است. عسلویه به معنای واقعی یک اردوگاه اجباری کار است. بیشتر به یک بازداشتگاه شباهت دارد. ما در خوابگاه هایی بسر میبریم با راهروهای باریک و اطاق های نمناک و تاریک که حتی روز هم باید چراغ روشن کرد. اطاق هایی که اکثرا بدون پنجره است و باید شانس بیاوری که در اطاقی اسکان پیدا کنی که یک پنجره بسیار کوچک نزدیک به سقف داشته باشد. ما در اطاق هایی زندگی می کنیم ده متری و ۹ نفر در آن ساکن هستیم.
بر روی زمین اطاق ها موکتی نازک و کثیف انداخته اند که وقتی روی آن راه میروی کف پا را زخم میکند و برای استراحت نیز همه بر روی زمین می خوابیم. فضا انقدر کم است که باید وسایل را به دیوار آویز کنیم. فقط سه دستشویی و حمام بسیار کثیف داریم که حتی صابون دستشویی و وسایل شوینده به اندازه کافی یافت نمیشود و مجبوریم از پودر ظرفشویی برای دستشویی هم استفاده کنیم. در محل زیستی ما خبری از غذاخوری نیست. غذا را دم کمپ می اورند و همه به صف می شویم و غذایی در پلاستیک می گیریم و در اطاق هایمان می خوریم. کیفیت غذا افتضاح است. صبحانه اکثرا یک پنیر و یک کره بسیار کوچک است. نهار برنج با لوبیا و یا عدس و یک روز هم مرغ می دهند که حجمش بسیار کم است و سیر کننده نیست. شام هم یک عدد سیب زمینی و تخم مرغ، و یا ماکارونی کم محتوا و کلا در همین سطح است. و این گوشه ای از وضع جهنمی زندگی ما کارگران غیر رسمی نفت در عسلویه است. در منطقه ما حتی یک داروخانه هم نیست و فقط یک بیمارستان در مرکز عسلویه است که اگر مشکلی پیش آمد باید به آژانس زنگ بزنیم که بعد از ساعت ها برسد و ما را به پزشک برساند. حال به این شرایط زیستی گرمای کشنده تابستانی را هم اضافه کنید آنوقت بدستتان خواهد آمد که بر سر ما کارگران چه می گذرد. جالب است درجه گرمای هوا اگر از ۵۷ درجه بیشتر باشد بنا بر قانون باید کار تعطیل شود. ولی در این مورد هم تقلب می کنند و در حالیکه دما سنج ماشین گرما را ۵۵ درجه نشان می دهد هوا شناسی هوای عسلویه را به اندازه هوای تهران اعلام می کند”.
همانگونه که اشاره کردیم این گزارش تکان دهنده را دوستانی از عسلویه برای ما ارسال کرده اند. در بندی از بیانیه ۳۰ خرداد در رابطه با اعلام اعتصاب چنین نوشته ایم: ما خواستار ایمن شدن محیط کارمان هستیم. محیط های کار ما مثل یک بمب انفجاری است و حریق های مهیب، سقوط از ارتفاع، آلودگی های صوتی در اثر انفجار مواد نفتی، استشمام مواد سمی و شیمیایی در کنار غیر استاندار بودن وضع بهداشت و درمانگاه ها، دارد هر روز از کارگران قرمانی می گیرد و سبب صدمات جانی و روحی بسیاری به کارگران شده است. کار در گرمای طاقت فرسای تابستانی و نبود تجهیزات لازم سرمایشی و دستگاه های تهویه هوای استاندارد فشار کار را صد چندان کرده است. صنعت نفت یک بخش بزرگ سودآور جامعه است. باید مراکز کاری ما امن باشد و با بالاترین استانداردهای محیط زیستی مجهز باشد. باید در صنعت نفت بودجه کافی برای امن شدن محیط های کار و تجهیز مراکز کاری به امکانات سرمایشی و گرمایشی مورد نیاز و دستگاه های تهویه هوا به میزان مورد نیاز، بالا بردن استاندارد بهداشتی در خوابگاه ها و اماکن عمومی چون دستشویی ها و حمام و … اختصاص داده شود. ما کارگران اعتصابی نفت بر روی خواست ها و مطالباتمان تاکید داریم. زندگی شایسته انسانی حق مسلم ما کارگران و همه مردم است.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، ۹ تیر ۱۴۰۰