افق روشن
www.ofros.com

اخبار، گزارش، مصاحبه و مطالب کارگری


شورای سازماندهی اعتراضات                                                                                                          چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰٣ - ۲۲ مه ۲۰۲۴


افزایش دستمزدها فوری

اعتصاب بخش های بیشتری از همکاران با خواست افزایش دستمزدها

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب شورای سازماندهی اعتراضات اینجا کلیک کنید.
بنا بر آخرین خبرها امروز دوم خرداد ماه همکاران پروژه ای شاغل در شرکت آزمون فلز و برق و ابزار دقیق شرکت نیروآرا اندیش پتروشیمی در شرکت بهین فراراد با خواست افزایش فوری دستمزدها در قراردادهای کاری خود دست به اعتصاب زدند. بخشی از این کارگران حتی بابت دستمزد هایشان از اسفند ماه تا کنون طلبکارند و خواستار فوری دستمزدهای معوقه شان هستند. همانطور که زودتر هشدار دادیم اگر پیمانکاران مفتخور به خواست ما کارگران پاسخ ندهند . با اعتراضات گسترده تر ما روبرو خواهند بود. معیشت، درمان، حق مسلم ماست.

*************

افزایش دستمزدها فوری

اعتصاب بخش های بیشتری از همکاران با خواست افزایش دستمزدها

امروز یکم خردادماه همکاران پروژه ای ما در بخش های مختلفی از عسلویه در اعتراض به عدم افزایش دستمزدها و حتی عدم قبول افزایش ۳۵ درصدی مضوب شورایعالی کار از جانب پیمانکاران مفتخور، دست به اعتصاب زدند. در این حرکت اعتراضی شماری از کارگران داربست بند شرکت گسترش صنعت پادنا، برق و ابزار دقیق شرکت ستاره تاراز در سایت 1 بوشهر، برق و ابزار دقیق شرکت جهانپارس مس سرچشمه، پتروشیمی دهلران در دشت عباس و رنگ و عایق شرکت سازه پاد سایت 1 بوشهر دست به اعتصاب زده و کارگاههای خود را ترک کردند. در همین رابطه در روز ۲۹ اردیبهشت نیز بیش از ۱۲۰۰ نفر از کارگران شاغل در شرکت پایندان، اکسیر صنعت و شرکت IPMI در فاز ۱۴ کنگان دست به اعتصاب زده بودند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از اعتصاب همکاران پرژه ای بر سر خواست افزایش دستمزد حمایت و پشتیبانی کرده و از همه کارگران انتظار دارد که وسیعا از این حرکت اعتراضی حمایت و پشتیبانی کنند. همانطور که قبلا اعلام کرده ایم افزایش دستمزدها خواست اول ما کارگران پروژه ای نفت برای قراردادهای سال جاری است و با توجه به رشد سرسام آور تورم انتظار حداقل ما افزایش ۴۵ درصدی دستمزدها در تمام سطوح است و برای آن تلاش میکنیم. ما اعلام میکنیم که اگر دستمزدها افزایش نیابد اعتراضات ما در اشکال گسترده تری انجام خواهد گرفت.

*************

تجمع همکاران رسمی در شرکت نفت فلات قاره در خارک

امروز سی ام اردیبهشت همکاران رسمی در شرکت نفت فلات قاره در ادامه اعتراضات تا کنونی خود برای پیگیری مطالباتشان دست به تجمع زدند. اهم مطالبات این همکاران عبارتند از:
برکناری مسئولین فاسد و ناکارآمد- حذف کامل سقف‌حقوق- اصلاح کف‌حقوق-حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی- عودت کسورات مازاد مالیات ۲دهه- اجرای کامل ماده۱۰ با وجود ظرفیت‌های قانونی و اختیاراتی مانند افزایش درصد گرید و اپریزال- پرداخت بک-پی ماده۱۰ در اسرع وقت- عدم تحریف اساسنامه‌ی صندوق بازنشستگی نفت-حذف تفکیک تبعیض‌آمیز مشاغل مناطق عملیاتی- ابلاغ هرچه سریعتر اپریزال‌ها شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از اعتراضات همکاران در تمامی بخش های نفت حمایت و پشتیبانی میکند.

*************

اعتصاب همکاران در شرکت پایندان، اکسیر صنعت و شرکت ipmi در فاز ۱۴ کنگان

بنا بر اخبار دریافتی روز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، بیش از ۱۲۰۰ نفر از همکاران شاغل ما در شرکت پایندان، اکسیر صنعت و شرکت اعتراض به تعویق پرداخت دستمزد خود و عدم افزایش مناسب مزد سال جدید دست به اعتصاب زدند. این همکاران اعلام کرده اند که اگر پاسخ نگیرند همگی محل کار را ترک خواهند کرد. مقطع بستن قراردادهای جدید کاری است و همکاران خواستار افزایش سطح دستمزدهایشان هستند. کارگران قبلا اعلام کرده بودند که با توجه به افزایش سرسام آور نرخ تورم مزد آنها باید در تمامی رده های شغلی ۴۵ درصد افزایش یابد. اما پیمانکاران حریص و مفتخور حتی زیر بار افزایش ۳۵ درصد حقوق ابلاغی شورای عالی کار هم نرفته اند. و در خیلی جاها این افزایش حقوق صورت نگرفته است. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از اعتصاب همکاران در فاز ۱۴ کنگان حمایت و پشتیبانی میکند و از همه کارگران انتظار دارد که وسیعا از این حرکت اعتراض حمایت و پشتیبانی کنند. افزایش دستمزدها خواست اول ماست و برای قراردادهای سال جاری نه تنها ۳۵ درصد افزایش مزدی ای که اعلام شده باید انجام گیرد. بلکه با توجه به رشد سرسام آورد تورم انتظار حداقل ما افزایش ۴۵ درصدی دستمزدها در تمام سطوح است و برای آن تلاش میکنیم. ما اعلام میکنیم که اگر دستمزدها افزایش نیابد مظمئن باشند که اعتراضات گسترده مان را آغاز خواهیم کرد. بعلاوه دستمزدهای معوقه باید فورا پرداخت گردد و دیگر مطالبات ما کارگران پروژه ای نفت از جمله بهبود وضع خوابگاهها و مراکز عمومی بهداشتی محیط های کار و ایمنی کار خواستهای فوری ما هستند. و پیگیر آنها هستیم.

*************

ادامه اعتراضات همکاران رسمی در نفت

تجمع اعتراضی همکاران رسمی و عملیاتی شرکت نفت فلات‌قاره لاوان
اهم مطالبات:
حذف نفوذی‌ها و مدیران نالایق
- حذف سقف‌حقوق
- اصلاح کف‌حقوق
- حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی
- پرداخت بک-پی ماده۱۰
- عدم تفکیک مشاغل در مناطق عملیاتی
- استرداد مازاد مالیات کسر شده
- ابلاغ هرچه سریعتر اپریزال‌ها
اصلاح روش اخذ مالیات در مناطق عملیاتی

*************

دو خبر از اعتراضات همکاران در نفت

روز ۲۳ اردیبهشت همکاران رسمی نفت فلات قاره ایران، در جزیره خارک در ادامه اعتراضات چندین ماهه خود علیه تعرضات معیشتی حکومت و عدم پاسخگویی به مطالبات خود دست به تجمع زدند. اهم مطالبات همکاران رسمی عبارتند از: برکناری مدیران نالایق و فاسد ، حذف کامل سقف‌حقوق، حذف، تفکیک نادرست مشاغل در مناطق عملیاتی، حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی، عودت کسورات مازاد مالیات، اجرای کامل ماده۱۰ و پرداخت بک-پی آن، عدم دست‌درازی و تحریف اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت

روز ۲۲ اردیبهشت نیز جمعی از همکاران ارکان ثالث شاغل در نفت و گاز در ادامه اعتراضات خود و برای پیگیری مطالباتشان مقابل وزارت نفت تجمع کردند. مصوب نشدن طرح ساماندهی و تبعیض در پرداخت حقوقها در برابر کار یکسان و عدم تعلق برخی خدمات رفاهی از جمله بن کارت موضوعات مهم اعتراض این همکاران و حذف پیمانکاران خواست اول آنهاست. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از مبارزات همکاران معترض در نفت و خواست حذف پیمانکاران که مطالبه سراسری همه ما کارگران شاغل در نفت است، حمایت و پشتیانی میکند.

*************

تجمع اعتراضی همکارارن رسمی عملیاتی در شرکت نفت فلات قاره در لاوان

جمعه ۳۱ فرودین تجمع اعتراضی همکاران عملیاتی نفت جنوب شرکت نفت فلات ‌قاره در لاوان
اهم مطالبات: حذف نفوذی‌ها و مدیران نالایق و فاسد، حذف سقف حقوق، اصلاح کف حقوق، حذف محدودیت حق سنوات بازنشستگی، اجرای کامل ماده ده و پرداخت معوقات آن، عودت مازاد مالیات کسر شده، اصلاح روش اخذ مالیات در مناطق عملیاتی

*************

تجمع اعتراض همکارارن رسمی عملیاتی در شرکت نفت فلات قاره در لاوان

امروز ۲۴ فروردین همکاران رسمی عملیاتی ما شاغل در شرکت نفت فلات ‌قاره در لاوان دست به تجمع دیگری زده و پیگیر مطالباتشان شدند. همکاران رسمی از مهر ماه گذشته اعتراضات خود را سراسری آغاز و هر هفته در شرکت های مختلف نفتی تجمع میکنند. اهم مطالبات این همکاران عبارتند از:
برکناری نفوذی‌ها و مدیران فاسد و نالایق
حذف سقف‌حقوق
اصلاح کف‌حقوق
حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی
اجرای کامل ماده۱۰ و پرداخت بک-پی ماده۱۰
عدم تفکیک مشاغل در مناطق عملیاتی
شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت از اعتراضات همکاران در بخش های مختلف صنعت نفت حمایت و پشتیبانی میکند.

*************

اخباری از ادامه اعتراضات همکارن رسمی شاغل در نفت

اعتراضات همکاران رسمی در شرکت های مختلف نفت ادامه دارد و از آغاز سال جدید تجمعات اعتراضی متعددی از سوی آنان انجام گرفته است. روز ۱۴ فروردین همکاران رسمی عملیاتی در شرکت ملی حفاری ایران در اعتراض به تعیین سقف حقوق که تعرضی به سطح دستمزد آنهاست و برای پیگیری دیگر مطالباتشان دست به تجمع زدند. در همین روز در رابطه با همین موضوع همکاران شاغل ما در نفت مرکزی با سر دادن شعار "ما میتوانیم" شبانه دست به تجمع زدند. در روزهای دهم و پنجم فروردین نیز این همکاران در شرکت فلات قاره در لاوان و خارک تجمع داشتند. اعتراضات همکاران رسمی نفت سراسری است و خواستهای فوری آنها عبارتند از:
برکناری نفوذی‌ها و مدیران نالایق و فاسد، حذف سقف‌حقوق، اصلاح کف‌حقوق، حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی، اجرای کامل ماده۱۰ ، پرداخت بک-پی ماده۱۰، عدم تفکیک مشاغل در مناطق عملیاتی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از اعتراضات همکاران در بخشهای مختلف نفت حمایت میکند. خواست افزایش دستمزدها مطالبه سراسری ما کارگران شاغل در نفت است. بویژه به زودی موعد بستن قراردادهای کاری جدید ما کارگران پروژه ای پیمانی نفت فرا میرسد و باید خود را برای اعتراضی متحد بر سر مطالبه فوری سطح دستمزدها و مزدی که بتواند جوابگوی سبد معیشتی ما کارگران باشد و متناسب با رشد تورم اتومات افزایش یابد، آماده کنیم. خواست دیگر سراسری ما حذف پیمانکاران مفتخور است و در پیشبرد این مطالبه همکاران ارکان ثالثی قدمهای مهمی برداشته اند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت بر اعتراض سراسری متحد برای جمع کردن بساط پیمانکاران در نفت و مقابله با هر تلاشی که بخواهد اعتراضات ما را بدنبال باندهای مافیایی قرارگاه خاتم و پیمانکاران مفتخور بکشاند تاکید میکند.

*************

ادامه تجمعات اعتراضی همکاران عملیاتی‌های معترض جنوب

امروز دهم فرودین همکاران رسمی در شرکت فلات قاره در لاوان بار دیگر تجمع کرده و پیگیر مطالباتشان شدند. اعتراضات همکاران رسمی در نفت سراسری است و از مهر ماه سال گذشته شروع شد و همچنان ادامه دارد. اهم مطالبات همکاران رسمی عبارتند از:
- برکناری نفوذی‌ها و مدیران نالایق و فاسد
- حذف سقف‌ حقوق
- اصلاح کف ‌حقوق
- حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی
- اجرای کامل ماده۱۰ و پرداخت معوقات آن
- پرداخت بک-پی ماده۱۰
- عدم تفکیک مشاغل در مناطق عملیاتی
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از اعتراضات همکاران در بخشهای مختلف نفت حمایت میکند. حذف پیمانکاران خواست سراسری ما کارگران نفت است.

*************

تجمع همکاران رسمی شاغل در شرکت فلات قاره در خارک

اعتراضات همکاران رسمی ما در اعتراض به تعرضات معیشتی و عدم پاسخگویی به مطالباتشان ادامه دارد. روز پنجم فروردین این همکاران در شرکت فلات قاره در خارج تجمع کردند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از خواستها و اعتراضات همکاران شاغل در بخش های مختلف نفت حمایت و پشتیبانی کرده و می کوشد که بازتاب صدای اعتراض آنها باشد. حذف پیمانکاران یک مطالبه سراسری ما کارگران نفت است. اهم مطالبات همکاران رسمی عبارتند از:

خواسته‌های کارکنان:
- حذف کامل سقف‌حقوق
- حذف تفکیک نادرست مشاغل در مناطق عملیاتی
- حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی
- عودت کسورات مازاد مالیات
- اجرای کامل ماده۱۰ با وجود ظرفیت‌های قانونی و اختیاراتی مانند افزایش درصد گرید و اپریزال
- عدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی نفت

*************

شورای عالی کار دشمن نیروی کار

به دستمزدهای تحقیر آمیز دست پخت شورایعالی کار تن نخواهیم داد

امروز ۲۹ اسفند بالاخره شورایعالی کار بعد از یکماه غور و تفحص حداقل دستمزد کارگران را تعیین کرد. طبق این تصمیم حدقل دستمزد ماهانه در سال ۱۴۰۳ با همه تعلقاتش یازده میلیون خواهد بود. این درحالیست که در بحث های کشافشان بر سر نرخ سبد معیشت از ارقامی چون ۳۲ میلیون و ۳۵ میلیون صحبت کردند. و همه میدانیم که رقم هزینه ها بسیار بالاتر از اینهاست. روشن است که تصمیم شورای عالی کار کذایی پشیزی برای ما کارگران ارزش ندارد و آنرا اعلام جنگی علیه معیشت خود و همه مردم میدانیم. ما همواره اعلام کرده ایم که ما برده نیستیم که از بالای سرمان بر سر میزان مزد ما تصمیم گیری شود. اعلام کردیم معیشت، منزلت حق مسلم ماست. و ما با شعار اتحاد اتحاد علیه فقر و فساد در برابر کل این چپاولگری ها ایستاده ایم و کوتاه هم نخواهیم آمد.
حقیقتا بیشرمی هم حدی دارد. گویی میخواهند صدقه بدهند. علیرغم رشد سرسام آور قیمت ها و نرخ نجومی تورم، زندگی ما کارگران و ما مردم هر روز بیشتر به نابودی کشیده میشود. دیدیم که صولت مرتضوی وزیربی کفایت آنجا که بحث بر سر سبد معیشت کارگری بود چشمش را به چندرغاز پول یارانه و فجرانه و مزخرفاتی از این دست که با آن حتی نمیشود یک کیلو گوشت خرید، بست و بعد هم دستور حذف هزینه های درمان از سبد هزینه معیشت کارگران را داد. و یا با نظرگیری از وزیر بهداشت درمانده شان گفت نرخ کالری مورد نیاز بدن کمتر از آنچیزی است که محاسبه شده است و با این شامورتی بازی ها تلاش کردند نرخ سبد معیشت را کم بگیرند تا حداقل دستمزد را چند بار زیر همین ارقام سبد هزینه مهندسی شده شان رقم بزنند و از صندوق جادویی شان بیرون بکشند. اما کور خوانده اند. ما کارگران به این بردگی و این تحقیر تن نخواهیم داد و دستمزد و معیشت خط قرمز ماست و کوتاه نخواهیم آمد.
درماندگی شان برای ما روشن است. دیدیم که در همین مباحث چگونه به جان هم افتادند. حتی همین جناب وزیر کار در اوج استیصال از ارسال لایحه‌ای به مجلس مبنی بر عوض کردن نحوۀ تعیین حداقل حقوق کارگران صحبت کرد و بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران را مجلس اسلامی خواند! یعنی دزد به یورقه دزد حواله داد! در این میان هم تشکلهای دست ساز حکومتی و جریان معلوم الحال پایداری که راهشان به مجلس نیز باز شده است، برای پیشبرد اهداف سیاسی شان و زیر فشار اعتراضات ما کارگران و مردم سنگ کارگر را به سینه زده و به قول خود کارزار حداقل دستمزد پانزده میلیون در ماه را به راه انداختند. تشکلهای دست ساخته حکومت هم که خود یک جانب همان شورایعالی کار ضد کارگری هستند، پشت آن بودند. اینها همه جریانات آبروباخته ای هستند که دستشان برای همه رو است و هیچ ربطی به ما کارگران ندارند. هر سال با همین بازی ها بازار گرمی میکنند و سنگ کارگر را به سینه میزنند و بعد هم پشت درهای بسته با سیاست های دیکته شده حکومت و به میل کارفرمایان به اجماع رسیده و با ژست اینکه ما هم راضی نبودیم و زورمان نرسید سعی میکنند اوضاع را آرام کنند. امسال هم با اعلام اینکه مصوبه را امضا نکرده اند، میدان بازی ای برای خود درست کرده اند. چون میدانند که سنبه ما کارگران پر زورتر از هر وقت است جنبشی با اسم رمز زن زندگی آزادی بر سر معیشت در کل جامعه شکل گرفته است، این دارو دسته ها از در "کارزار مزد" وارد شده اند تا صف اعتراض ما کارگران بر سر دستمزد و معیشت را چند پاره کنند. جلوی این فریبکاریها و تفرقه افکنی ها بایستیم . و با اتحاد مبارزاتی خود پاسخ محکمی به شورایعالی کار کذایی و وزیر کار شکم سیر دولت بدهیم. بیایید تا متحد و سراسری اعلام کنیم که ما شورایعالی کار و مصوباتش را قبول نداریم و با اعلام خواستهای مشخص خود در برابر تعرض به زندگی و معیشت مان و تحمیل دستمزدهای باز هم چندین بار زیر خط فقر می ایستیم.

همکاران!
حداقل دستمزد کف چانه زنی برای میزان دستمزد در سطح جامعه و همه حقوق بگیران است. برای ما کارگران پروژه ای، قراردادی و بخش های مختلف شاغل در نفت نیز نیز حداقل دستمزد ، کف دستمزد در چانه زنی برای افزایش سطح دستمزدهاست.
- دستمزد باید متناسب با نرخ سبد هزینه معیشت افزایش یابد. بنابراین همانطور که دیگر تشکلهای کارگری اعلام کرده اند، مزد هیچ حداقل بگیری نباید از ۴۵ میلیون کمتر باشد.
- خودشان نرخ تورم را ۴۵ درصد اعلام کرده اند. بنابراین حتی اگر همان ۴۵ درصد را مبنا بگیریم. باید مزد همه کارگران در تمام ردهای شغلی ۴۵ درصد افزایش داشته باشد. - نرخ تورم مرتبا افزایش می یابد و با توجه به تغییر دائمی نرخ تورم و نرخ سید معیشتی باید در طول سال افزایش یابد.
- ما خواستار حذف پیمانکاران هستیم و در عین حال به عنوان یک قدم مهم در این جهت بر میزان مزد مساوی در برابر کار مساوی تاکید داریم.
- هزینه درمان و تحصیل برای کودکان و مسکن بخش اصلی مزد ما را می بلعد. ما خواستار درمان و تحصیل رایگان برای همه مردم و ایجاد تسهیلات لازم برای تامین مسکن هستیم.
- ما در برابر هرگونه امنیتی کردن مبارزاتمان می ایستیم و تشکل ، تجمع و اعتراض را حقوق مسلم خود میدانیم.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از همه همکاران میخواهد که این گفتمانها را در محیط های کاری خود جلو برند و حول آن صف اعتراضاتمان را سراسری شکل دهیم. معیشت . منزلت حق مسلم ماست.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

اسفند ۱۴۰۲


_________________________

برای مشاهده و مطالعه اخبار زمستان ۱۴۰۲ اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده و مطالعه اخبار پائیز ۱۴۰۲ اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده و مطالعه اخبار تابستان ۱۴۰۲ اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده و مطالعه اخبار پائیز ۱۴۰۱ و بهار ۱۴۰۲ اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده و مطالعه اخبار قدیمی شورا اینجا کلیک کنید.