افق روشن
www.ofros.com

اخبار، گزارش، مصاحبه و مطالب کارگری


شورای سازماندهی اعتراضات                                                                                                   چهارشنبه ۲٩ آذر ۱۴۰۲ - ۲۰ دسامبر ۲۰۲٣


همکاران شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب شورای سازماندهی اعتراضات اینجا کلیک کنید.
امروز چهارشنبه ۲۹ آذر مقابل مدیریت این شرکت دست به اعتراض زدند.
اهم مطالبات:
*حذف کامل سقف‌حقوق
*حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی
*عودت کسورات مازاد مالیات
*اجرای کامل ماده۱۰ و پرداخت بک پی
*عدم ادغام و دست‌درازی به صندوق بازنشستگی کارکنان

**************

اعتراض همکاران عملیاتی شرکت نفت فلات‌قاره...

امروز سه شنبه ۲۸ آذر ماه همکاران عملیاتی شرکت نفت فلات‌قاره شاغل در سکوی نفتی بهرگانسر تجمع اعتراضی خود را برگزار کردند.
- حذف سقف‌حقوق
- اصلاح کف‌حقوق
- حذف محدودیت پرداخت حق‌سنوات بازنشستگی
- اجرای کامل ماده۱۰
- عدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی نفت
- عودت کسورات مازاد مالیات از جمله خواسته های این بخش از همکاران است.
به گفته آنها اگر قرار است حق‌سنوات بازنشستگی که حاصل سال‌ها تلاش ماست محدود شود، بنابراین باید پایان هرسال حق‌سنوات همان سال پرداخت شود.

**************

روز جمعه ۲۴ آذرماه همکاران عملیاتی شرکت فلات‌قاره در جزیره لاوان دست به اعتراض زدند.
اهم مطالبات: - حذف سقف‌حقوق - اصلاح کف‌حقوق - حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی - اجرای کامل ماده۱۰ - پرداخت بک-پی ماده۱۰ - عدم تفکیک مشاغل در مناطق عملیاتی - عدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی نفت.

**************

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب شورای سازماندهی اعتراضات اینجا کلیک کنید.
روز چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۲، کارکنان عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری به مانند روزها، هفته ها و ماههای گذشته، برای خواسته های خود دست به اعتراض زدند.
همچنین روز سه شنبه بیست و یکم آذر، گروهی از همکاران شرکت نفت فلات قاره شاغل در سکوی نفتی ابوذر نیز تجمع اعتراضی برپا کردند.

**************

روز ۱۹ آذر گروهی از شاغلین و بازنشستگان صنعت نفت مقابل درب شماره ۳ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ساختمان چهار طبقه در اهواز دست به اعتراض زدند. اینجا کلیک کنید.

**************

اعتراضات همکاران عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجری ادامه دارد

امروز یکشنبه ۱۹ آذر همکاران عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجری همچون روزها، هفته ها و ماههای قبل دست به اعتراض زدند.
این تجمع به روال اعتراضات گذشته مقابل ساختمان مدیریت این شرکت صورت گرفته است. همچنین همکاران شاغل در شرکت نفت فلات قاره سیری هم امروز نوزدهم آذر ماه تجمع اعتراضی برگزار کردند.
اهم خواسته های این بخش از همکاران عبارتند از:
اهم مطالبات:
خواست برکناری مدیران نالایق
حذف کامل سقف‌حقوق
حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی
عودت کسورات مازاد مالیات
اجرای کامل ماده۱۰ و پرداخت بک-پی
و عدم ادغام و دست‌درازی به صندوق بازنشستگی کارکنان.

**************

پرسنل عملیاتی شرکت نفت فلات قاره در بهرگان دست به اعتراض زدند

روز جمعه هفدهم آذرماه، پرسنل عملیاتی شرکت نفت فلات قاره در بهرگان دست به اعتراض زدند.
این کارکنان با صدور بیانیه ای ضمن اعلام نارضایتی شدید خود گفته اند در صورت عدم رفع ظلم آشکار موجود، این موضوع تبعات منفی سنگینی برای تولید، ذخیره سازی و صادرات نفت و گاز کشور به عنوان منبع اصلی منبع ثروت کشور خواهد داشت.فلذا کارکنان منطقه نفتی بهرگان در تاریخ هفدهم آذر ۱۴۰۲ روز جمعه و قبل از شروع ساعت کاری نسبت به حضور در تجمع اعتراضی در محل اداره مرکزی منطقه مذکور اقدام نمودند و خلاصه مطالبات ایشان به شرح ذیل می باشد:
۱.حذف کامل سقف حقوق مناطق عملیاتی نفتی
۲.حذف تبعیض میان کارکنان عملیاتی در سقف پرداخت و برداشتن عناوین پشتیبانی و اصلی تخصصی.
۳.استرداد مالیات مکسوره از کارکنان عملیاتی نفتی.
۴.عدم ادغام صندوق بازنشستگی نفت با سایر صندوق های ورشکسته
۵.حذف سقف پاداش پایان خدمت و پرداخت کامل سنوات کارکنان.
۶.اجرای کامل ماده ده و پرداخت معوقات.
۷.اصلاح کف حقوق کارکنان اخیرالاستخدام

**************

تجمع عملیاتی های شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری

امروز چهارشنبه پانزدهم آذرماه، عملیاتی های شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری به روال روزها و هفته های گذشته با مطالبات: - حذف سقف‌حقوق
- اصلاح کف‌حقوق
- حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی
- اجرای کامل ماده۱۰
- پرداخت بک-پی ماده۱۰
- و دفاع از صندوق بازنشستگی نفت
مقابل ساختمان مدیریت این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند.
همچنین دیروز چهاردهم آذرماه، گروهی از کارگران ارکان ثالث شاغل در باشگاه شماره یک غذاخوری منطقه اصفهان به دلیل عدم تمدید قرارداد کاری خود دست به اعتراض زدند. در روز گذشته چهاردهم آذر ماه همچنین همکاران رسمی اخیرالاستخدام در رابطه با خواستهای پاسخ نگرفته خود تجمع داشتند. در این روز بعلاوه همکاران بازنشسته نفتی در اعتراض به دست اندازی به صندوق بازنشستگی و برای پیگیری مطالبات خود در اهواز تجمع اعتراضی برپا کردند.

**************

تجمع همکاران پتروشیمی آّبادان دراعتراض به تعویق پرداخت مزدشان

امروز یکشنبه دوازدهم آذرماه، نیروهای شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری با مطالبات:
- حذف سقف‌حقوق
- اصلاح کف‌حقوق
- حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی - اجرای کامل ماده۱۰
- پرداخت بک-پی ماده۱۰
- و دفاع از صندوق بازنشستگی نفت
مقابل ساختمان مدیریت این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند.

**************

تجمع همکاران پتروشیمی آّبادان دراعتراض به تعویق پرداخت مزدشان

امروز شنبه یازده آذرهمکاران ما در پتروشیمی آبادان در اعتراض به تعویق پرداخت ۱ تا دو ماه حقوق و حق بیمه خود دست به تجمع زدند.
همچنین روز گذشته دهم آذر ماه علاه بر همکاران رسمی در بهرگان که گزارش کردیم، این همکاران در لاوان نیز تجمع داشتند. همکاران بهرگان اعلام کرده اند که تا وقتی پاسخ نگیرند هر جمعه تجمع خواهند کرد. حذف سقف حقوق، عودت کسورات مالیاتی، دست برداشتن از دست اندازی به صندوق بازنشستگان، حذف محدودیت سنوات حق بازنشستگی، و اجرای کامل ماده ده و پرداخت پی بک آنها مطالبات فوری سراسری همکاران رسمی ما در نفت است. از خواستها و مطالبات آنها حمایت میکنیم.

**************

ادامه اعتراض همکاران عملیاتی شرکت نفت فلات قاره

امروز جمعه دهم آذرماه، همکاران عملیاتی شرکت نفت فلات قاره شاغل در منطقه نفتی بهرگان برای پیگیری مطالبات خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.
اهم مطالبات: - حذف سقف‌حقوق - اصلاح کف‌حقوق
- حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی
- اجرای کامل ماده۱۰
- پرداخت بک-پی ماده۱۰
- عدم تفکیک مشاغل در مناطق عملیاتی
- عدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی نفت.
ناحیه نفتی بهرگان شامل میدان‌های نفتی هندیجان، بهرگانسر، سروش و نوروز می‌باشد.

**************

جان باختن بابک بهاروند هنگام عملیات غواصی

روز گذشته هفتم آذرماه، همکار عزیزمان بابک بهاروند ۳۳ ساله اهل اندیمشک در استان خوزستان که از غواص‌های پیمانکاری شرکت نفت فلات قاره بود، هنگام عملیات غواصی در منطقه عملیاتی سیری درگذشت.
به گفته حاضران در محل، وی پس از سپری شدن مدتی از انجام عملیات غواصی اظهار کسالت کرده که بلافاصله از عمق به سطح آب و به داخل اتاق فشار انتقال داده میشود اما پس از ساعتی حال وی وخیم و توسط شناور به مرکز درمانی جزیره انتقال داده شد که متاسفانه پیش از رسیدن به درمانگاه سیری جان خود را از دست داد.
علت این حادثه غمبار اشتباه اداره تعمیرات در عدم تعریف شرح کار استاندارد کار در عمق دریا اعلام شده است.
ایمنی محیط کار یکی از موضوعات مورد اعتراض ما کارگران نفت است که قربانی سودجویی های مشتی سرمایه دار مفتخور هستیم.
با اعتراضمان باید جلوی تکرار چنین جنایاتی را بگیریم و بخواهیم فورا و فورا شرایط ایمنی محیط کار فراهم شود.
ما کارگران عامل اصلی چنین جنایاتی را می شناسیم و باید پیمانکاران و کارفرمایان پاسخگو باشند.

محیط ایمن کاری حق مسلم ماست.

**************

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب شورای سازماندهی اعتراضات اینجا کلیک کنید.
امروز چهارشنبه هشتم آذرماه، نیروهای شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری با مطالبات:
- حذف سقف‌حقوق
- اصلاح کف‌حقوق
- حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی
- اجرای کامل ماده۱۰
- پرداخت بک-پی ماده۱۰
- و دفاع از صندوق بازنشستگی نفت
مقابل ساختمان مدیریت این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند.

**************

همکاران رسمی ما در تهران در مقابل وزارت نفت تجمع کردند

امروز هفتم آذر ماه همکاران رسمی ما در تهران در مقابل وزارت نفت تجمع کردند. حذف سقف حقوق، عودت کسورات مالیاتی، حذف محدودیت سنوات بازنشستگی و عدم دست اندازی به صندوق بازنشستگی خواست مشترک و سراسری همکاران رسمی است. بازنشستگان نفت نیز بخاطر تعرضات به معیشت خود و دست اندازی و جپاول صندوق بازنشستگی در اعتراضند و همکاران رسمی با آنها همراه بوده اند.
- همکاران اخیرالاستخدام ما در مراکز مختلف عملیاتی و ستادی، در اعتراض به سقف پایین حقوقها و وضعیت بد معیشتی و تبعیض ها و عدم پاسخگویی به مطالبات خود تجمع اعتراضی برپا کردند.
- روز گذشته ششم آذرماه نیز همکاران اخراجی ما در پتروشیمی گچساران تجمع داشتند. همانطور که قبلا گزارش کرده ایم در این پتروشیمی حدود ۶۰۰ نفر از کارکنان اخراج شده اند و همکاران ما به این اخراجها اعتراض دارند.

**************

روز یکشنبه پنجم آذرماه، گروهی از همکاران عملیاتی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران مستقر در سکوهای حفاری نیز در اعتراض به اعمال سقف حقوق و افزایش مالیات ها دست به اعتراض زدند.

**************

تجمع و راهپیمایی کارکنان شرکت فلات قاره در جزیره خارک

روز گذشته پنجم آذرماه کارکنان شرکت فلات قاره در جزیره خارک نیز تجمع و راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند.
این تجمع همزمان با اعتراضات همکاران رسمی شرکت فلات قاره در جزیره سیری و همکاران دیگر در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری بوده است.
اهم مطالبات همکاران رسمی
حذف کامل سقف‌حقوق
حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی
عودت کسورات مازاد مالیات
اجرای کامل ماده۱۰ و پرداخت بک-پی
و عدم ادغام و دست‌درازی به صندوق بازنشستگی کارکنان است.

**************

ادامه اعتراض همکاران بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری

در ادامه هفته‌ها اعتراض، امروز یکشنبه پنجم آذر ۱۴۰۲, همکاران رسمی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری مجددا تجمع اعتراضی برگزار کردند.
همزمان در جزیره سیری نیز کارکنان شرکت فلات قاره برای چندمین بار دست به اعتراض زدند.
اهم مطالبات همکاران رسمی
حذف کامل سقف‌حقوق
حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی
عودت کسورات مازاد مالیات
اجرای کامل ماده۱۰ و پرداخت بک-پی
و عدم ادغام و دست‌درازی به صندوق بازنشستگی کارکنان است.

**************

تجمع اعتراضی همکاران ارکان ثالث

همکاران ارکان ثالث و پشتیبانی پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی امروز شنبه چهارم آذرماه در اعتراض به پایین بودن سطح دستمزد، عدم بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل، اجرای دو هفته کار و دو هفته استراحت برای کارکنان بخش اداری و پشتیبانی مجتمع، زیرساخت نامناسب خوابگاه‌ها، فرسوده بودن امکانات و تجهیزات و عدم شمول قانون کار برای راننده‌های غیرمالک دست به اعتراض زدند.
طبق گزارش همکاران، کارگران ارکان ثالث و پشتیبانی پالایشگاه‌های چهارم، هفتم و نهم نیز طی هفته گذشته برای دریافت مطالباتشان تجمع کرده بودند.
همکاران مان ما در این حوزه عملیاتی، خواستار برپایی اعتصابات گسترده و مشارکت سایر کارگران ارکان ثالث و پشتیبانی در اعتراضات هفتگی در اتحاد با سایر بخشهای نفت گردیدند.

**************

تصاویری از تجمع امروز یکم آذر ماه همکاران شاغل در شرکت بهره برداری نفت و‌گاز آغاجاری.
و ویدیویی از تجمع اعتراضی شاغلین و بازنشستگان صنعت نفت در شیراز.

**************

ما کارگران نفت همبسته ایم

اخبار اعتراضات سه روز اخیر
امروز یکم آذر ماه ۱۴۰۲ همکاران ما در شرکت بهره‌برداری نفت‌وگاز آغاجاری شاغل در واحد پارسی دره‌نی در اعتراض به عدم پاسخگویی به مطالبات خود تجمع کردند.
خواستهای فوری همکاران رسمی ما بدین قرار هستند: حذف کامل سقف‌حقوق، حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی، عودت کسوراتی مازاد مالیات، اجرای کامل ماده ۱۰ و پرداخت بک‌پی ناشی از تأخیر در اجرای آن و عدم عدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت.
همچنین امروز یکم آذر ماه همکاران شاغل و بازنشسته ما در شیراز در اعتراض به اساسنامه‌ هیئت دولت و دست اندازی به صندوق بازنشستگی و پیگیری خواستهای خود تجمع مشترک داشتند.
روز سه شنبه سی ام آبان نیز همکاران اخیرالاستخدام آزمونی در چند منطقه نفتی در همین رابطه تجمع کردند.
و در روز دوشنبه ۲۹ آبان هم شماری از همکاران جدید الاستخدام شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری تجمع اعتراضی برپا کردند.
اعتراضات وسیع همکاران فرصت مناسبی برای همه کارگران شاغل در نفت برای پیگیری مطالبات خود و اعتراض به وجود پیمانکاران مفتخور و علیه دست اندازی به صندوق بازنشستگی که امر همه ماست می باشد. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی از اعتراضات همکاران در بخش های مختلف مراکز نفتی قاطعانه حمایت میکند.

**************

ادامه اعتراضات ارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری

امروز یکشنبه بیست و هشتم آبان ماه ۱۴۰۲، گروهی از نیروهای استخدامی سال ۹۲ به بعد شاغل در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری نیز برای دستیابی به خواسته های خود در محل مدیریت این شرکت دست به اعتراض زدند.
اهم مطالبات:
اصلاح کف‌حقوق و رفع مشکلات معیشتی
اصلاح جدول بدو استخدام
اجرای کامل ماده ۱۰

**************

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب شورای سازماندهی اعتراضات اینجا کلیک کنید.
یکشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۲ جمعی از کارکنان شرکت مناطق نفت خیز جنوب در تجمعی خواستار رسیدگی به مشکلات و مطالبات خود شدند.
کارگران خواستار اعمال قوانین استخدامی و شرایط تبدیل وضع رفاهی و صندوق بازنشستگی نفت هستند.
تصاویر دیگری از تجمع اعتراضی صدها نفره کارکنان شرکت مناطق نفت خیز جنوب-اهواز. یکشنبه ۲۸ آبان. اینجا کلیک کنید.
همچنین کارکنان رسمی شاغل در شرکت فلات‌قاره در جزیره سیری نیز امروز در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود دست به اعتراض زدند.
اهم مطالبات کارکنان رسمی:
حذف کامل سقف‌حقوق، حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی، عودت کسورات مازاد مالیات، اجرای کامل ماده۱۰ و پرداخت بک-پی و عدم ادغام صندوق بازنشستگی با سایر صندوق‌ها.

**************

اعتراض نیروهای قراردادی وزارت نفت شاغل در مناطق نفت خیز جنوب

نیروهای قراردادی وزارت نفت شاغل در مناطق نفتخیز جنوب، امروز شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲ در اهواز دست به اعتراض زدند.
در این تجمع اعتراضی، قراردادی ها خواستار پایان ۱۲ سال بلاتکلیفی و سرگردانی در قوانین کارگری و کارمندی، تبدیل وضعیت به استخدام معین،اصلاح فرمول پاداش طبق مدل پرسنل رسمی ‌و قرارداد معین و اعمال کامل و بی قید و شرط مصوبه ساماندهی دی ماه ۱۴۰۰ شدند.

**************

ادامه تجمعات اعتراضی همکاران استخدام رسمی در نفت

صبح امروز جمعه ۲۶ آبان ۱۴۰۲ جمعی از همکاران استخدام رسمی ما در شرکت نفت فلات قاره ایران منطقه عملیات لاوان در اعتراض به عدم پاسخگویی به مطالبات اعلام شده خود تجمع کردند. همکاران بازنشسته ما در نفت نیز در اعتراض به دستبرد به صندوق بازنشستگی تجمعات پی در پی خود را دارند و با شعار "شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد" با همکاران رسمی ما در اعتراض به وخیم تر شدن وضع معیشتی همصدا هستند و شنبه های اعتراضی را اعلام کرده اند.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از اعتراضات همکاران رسمی و دیگر همکاران در بخشهای مختلف و همکاران بازنشسته حمایت میکند.

**************

تجمع کارگران ارکان ثالث شاغل در پالایشگاه نفت آبادان

امروز چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۲ کارگران ارکان ثالث شاغل در پالایشگاه نفت آبادان، تجمع اعتراضی برگزار کردند.
حذف پیمانکار تامین نیروی انسانی، برقراری نظام عادلانه در پرداخت بین همه کارکنان در مشاغل همتراز و یکسان فارغ از نوع رابطه استخدامی و بکارگیری آنها و تخصیص نفت کارت از مهمترین مطالبات این همکاران است.

**************

ادامه اعتراضات ارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری

کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری، امروز چهارشنبه ۲۴ آبان برای چندمین مرتبه در هفته های گذشته دست به اعتراض زدند.
حذف سقف‌حقوق
اصلاح کف‌حقوق
حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی
اجرای کامل ماده۱۰
پرداخت بک-پی ماده۱۰
و دفاع از استقلال صندوق بازنشستگی نفت
از جمله موارد و خواسته هایی است که این بخش از پرسنل عملیاتی برای آن تجمعات اعتراضی متعددی برگزار کرده اند.

**************

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب شورای سازماندهی اعتراضات
ادامه اعتراضات نیروهای شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری با تجمع مقابل مدیریت این شرکت.
با مطالبه:
حذف کامل سقف‌حقوق، حذف محدودیت، حق‌سنوات بازنشستگی، عودت کسورات مازاد مالیات، اجرای کامل ماده۱۰ و پرداخت بک پی آن. / دوشنبه ۲۲ آبان

**************

روز یکشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۲ جمعی از کارکنان و بازنشستگان ستادی شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب در اهواز در اعتراض به دست درازی به صندوق بازنشستگی نفت و مصوبه دولت برای ادغام صندوق‌های بازنشستگی دست به تجمع زدند. اینجا    و    اینجا کلیک کنید.

**************

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب شورای سازماندهی اعتراضات اینجا کلیک کنید.
نیروهای عملیاتی شرکت فلات قاره شاغل در جزیره سیری و نیز نیروهای شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری، امروز یکشنبه ۲۱ آبان ماه و در ادامه تجمعات گذشته خود نسبت به عدم تحقق مطالباتشان دست به اعتراض زدند.
حذف کامل سقف‌حقوق، حذف محدودیت، حق‌سنوات بازنشستگی، عودت کسورات مازاد مالیات، اجرای کامل ماده۱۰ و پرداخت بک پی آن از مهمترین خواسته های این گروه از کارکنان نفت است.
گروهی از کارکنان ستادی شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب در اهواز نیز در اعتراض مصوبه دولت برای ادغام صندوق‌های بازنشستگی دست به تجمع زدند.

**************

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب شورای سازماندهی اعتراضات اینجا کلیک کنید.
در ادامه‌ اعتراضات چندهفته‌ای کارکنان عملیاتی، امروز شنبه ۲۰ آبان، نیروهای شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در اعتراض به محقق نشدن مطالبات خود، همچون روزهای گذشته تجمع کردند.
اهم مطالبات:
حذف کامل سقف‌حقوق
حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی
عودت کسورات مازاد مالیات
اجرای کامل ماده۱۰ و پرداخت بک - پی

**************

دومین هفته متوالی اعتراض کارکنان اخیرالاستخدام مناطق عملیاتی صنعت نفت در اکثر شرکتها و مناطق عملیاتی. (استخدامی های سال ۹۲ به بعد).
این نیروها که حداقل حقوق و دستمزد را دریافت میکنند، روز گذشته شانزدهم آبان، در مناطق عملیاتی اروندان، مناطق نفتخیز جنوب، زاگرس جنوبی، ملی‌حفاری، پالایشگاه آغار دالان، نفت و گاز آغاجاری و نفت و گاز غرب (چشمه خوش) تجمعاتی در محل کار خود برگزار کردند.

کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری، امروز چهارشنبه ۱۷ آبان، برای چندمین روز متوالی در اعتراض به محقق نشدن مطالبات خود تجمع کردند.

**************

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب شورای سازماندهی اعتراضات اینجا کلیک کنید.
در ادامه تجمعات اعتراضی مستمر نیروهای عملیاتی، امروز سه شنبه شانزده آبان، کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری برای چندمین بار طی روزها و هفته های گذشته، مقابل ساختمان مدیریت این شرکت دست به اعتراض زدند. مهمترین خواسته های این نیروها: حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی، عودت کسورات مازاد مالیات، اجرای کامل ماده۱۰ و عدم تغییر در اساسنامه صندوق بازنشستگی کارکنان نفت است.

**************

اعتصاب کارگران شرکت ارمه نو شاغل در پتروشیمی مکران

امروز دوشنبه پانزدهم آبان ماه، کارگران شرکت ارمه نو شاغل در پتروشیمی مکران بدلیل عدم پرداخت معوقات پنج ماهه‌ خود با حضور در برابر ضلع غربی ورودی شرکت دست به اعتصاب زده و از ورود مسئولین شرکت به محل کارگاه جلوگیری کردند.
۱۵۰ کارگر این شرکت ساختمانی مهندسی زیر شعبه پتروشیمی از خرداد سال جاری حقوق و معوقات دریافت نکرده و صبح روز جاری پس از ماه‌ها درخواست و عدم رسیدگی دست به اعتصاب زده‌اند، و خواستار پرداخت حقوق ۵ ماه خود شده‌اند.

**************

تجمع پرسنل شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجری

تجمع پرسنل شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجری در اعتراض به محقق نشدن مطالبات قانونی خود.
اهم مطالبات:
- حذف کامل سقف‌حقوق
- حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی
- عودت کسورات مازاد مالیات
- اجرای کامل ماده۱۰
و با مطالبه‌: به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت دست‌درازی نشود.

دوشنبه ۱۵ آبان

**************

تجمع اعتراضی پرسنل رسمی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

امروز شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۲, نیروهای شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری در اعتراض به محقق نشدن مطالبات خود همچون روزها و هفته های گذشته تجمع اعتراضی خود را برگزار کردند.
اهم مطالبات:
حذف کامل سقف‌حقوق، حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی، عودت کسورات مازاد مالیات، پرداخت بک-پی ماده ده و اعتراض به دست درازی به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت.
این گروه از همکاران گفته اند مسئولین وزارت نفت بدانند درخصوص صندوق بازنشستگی، کارکنان نفت سکوت نخواهند کرد.

**************

تجمع اعتراضی پرسنل رسمی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

امروز چهارشنبه دهم آبان ماه، پرسنل رسمی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری مجددا تجمع اعتراضی برگزار کردند.
این تجمع با شعار: به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت دست‌درازی نکنید
و با خواسته های:
حذف کامل سقف‌حقوق
حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی
عودت کسورات مازاد مالیات
و اجرای کامل ماده ۱۰
صورت پذیرفت.
همچنین پرسنل استخدام جدید شرکتهای مختلف نظیر بهره برداری نفت و گاز کارون، مارون، آغاجاری و نفت و گاز غرب اعلام کرده اند خواستار بهره مندی از مزایای کامل اجرای ماده ده و بروزرسانی جداول پرداختی ۲۱ پایه ای هستند و تا تحقق این خواسته، سه شنبه ها بصورت یکپارچه دست به اعتراض خواهند زد.

**************

تجمع اعتراضی کارکنان پایانه‌ نفتی خارک

روز سه شنبه نهم آبان کارکنان پایانه‌ نفتی خارک، با خواست حذف کامل سقف‌حقوق و پرداخت دستمزد طبق قوانین تجمع اعتراضی برگزار کردند. در همین روز همکاران جدیدالاستخدام در برخی سکوهای نفتی نیز برای اعتراض به نحوه تعیین بیس حقوق و مزایای حداقلی خود تجمعاتی در محل کار برگزار کرده اند.
روز دوشنبه نیز گروههایی از همکاران در سکوهای نفتی ایلام و بلال با خواست اصلاح کف حقوق و برخی مطالبات دیگر دست به اعتراض زدند.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، حمایت و پشتیبانی قاطع خود از اعتراضات همکاران در همه بخش های صنعت نفت را اعلام میدارد.

**************

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب شورای سازماندهی اعتراضات اینجا کلیک کنید.
بنا بر خبر دریافتی، کارگران پتروشیمی آبادان امروز دوشنبه هشتم آبانماه ۱۴۰۲ دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.
اعتراض این همکاران به حقوق های نجومی مدیران و عدم پرداخت حقوقهای معوقه و حق جذب بوده و هم اکنون با خواست استعفای «بچاری» مدیرعامل مجتمع، مقابل ورودی پتروشیمی تجمع کرده اند.

**************

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب شورای سازماندهی اعتراضات
کارکنان عملیاتی شرکت نفت فلات‌قاره در منطقه عملیاتی خارک و منطقه سیری، روز یکشنبه هفتم آبان دست به اعتراض زدند.
اهم مطالبات تجمع‌کنندگان:
برداشتن سقف حقوق مناطق عملیاتی، تفکیک مشاغل عملیاتی، حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی، عودت کسورات مازاد مالیات و اجرای کامل ماده ۱۰.

**************

کارکنان عملیاتی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری امروز یکشنبه هفتم آبان ۱۴۰۲ برای چندمین بار طی روزها و هفته های گذشته دست به اعتراض زدند.

مطالبه‌:
حذف کامل سقف‌حقوق، حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی، عودت کسورات مازاد مالیات و اجرای کامل ماده ۱۰ با وجود ظرفیت‌های قانونی و اختیاراتی مانند افزایش درصد گرید و ضرایب شایستگی، از خواسته های این همکاران است.

**************

بنابر اخبار انتشار یافته، کارگران اخراجی شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر روز دوم آبان در اعتراض به اخراج خود مقابل ساختمان شرکت پایانه‌ها تجمع کردند.
این همکاران که تعدادشان ۳۳ نفر است از یک ماه پیش از ورودشان به محل کارشان جلوگیری شده و اخراج شده اند.

**************

چند خبر اعتراض و اعتصاب در نفت

روز سه‌شنبه دوم آبان ماه همکاران پروژه ای شرکت ثمین زیر مجموعه پتروپارس در منطقه نفتی جفیر، در اعتراض به عدم پرداخت ۴ ماه حقوق و نبود امکانات رفاهی دست به اعتصاب زده و محل کارگاه را ترک نموده اند. به گفته همکاران تا زمان پرداخت دستمزدها اعتصاب ادامه خواهد داشت.

- همچنین پرسنل اقماری ارکان ثالث سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نیز امروز چهارشنبه سوم آبان ماه در اعتراض به حذف سهمیه پروازی پرسنل اقماری ارکان ثالث دست به اعتراض زدند.
به گفته این گروه از همکاران، تنها سهمیه های پرواز برای کارکنان ارکان ثالث قطع شده و همچنان کارکنان رسمی و قراردادی از این سهمیه برخوردار هستند. پرسنل ارکان ثالث خواستار برچیده شدن هر چه سریعتر این تبعیض آشکار شده اند.

- و در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری، نیز همچون روزهای گذشته، نیروهای عملیاتی امروز چهارشنبه سوم آبان در اعتراض به بی‌عدالتی‌ها و با مطالبه‌:
- حذف کامل سقف‌حقوق
- حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی
- عودت کسورات مازاد مالیات
مقابل ساختمان مدیریت این شرکت تجمع کردند.

**************

تجمع همکاران عملیاتی شرکت نفت فلات‌قاره شاغل در سکوی‌ابوذر و بهرگانسر

همکاران عملیاتی شرکت نفت فلات‌قاره شاغل در سکوی‌ابوذر و بهرگانسر امروز دوشنبه اول آبان ماه ۱۴۰۲ در محل کار خود تجمع کردند.
دیروز سی ام مهرماه نیز گروههای دیگری از همکاران شرکت فلات قاره در جزایر سیری و خارگ نیز دست به اعتراض زده بودند.
مطالبه و خواست اصلی این همکاران:
* درخواست حذف کامل سقف‌حقوق
* حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی
* عودت کسورات مازاد مالیات سال‌های قبل
و اجرای کامل ماده ۱۰ است.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت حمایت و پشتیبانی قاطع خود از اعتراضات همکاران در همه بخش های صنعت نفت را اعلام میدارد.

**************

امروز یکشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۲، کارکنان رسمی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری مجددا مقابل ساختمان مدیریت این شرکت تجمع اعتراضی برپا کردند.
مطالبه اصلی این همکاران
* درخواست حذف کامل سقف‌حقوق
* حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی
* عودت کسورات مازاد مالیات سال‌های قبل
و اجرای کامل ماده ۱۰ است.

**************

تجمع گروههایی از کارکنان قراردادی(معین)

ستادی مناطق نفت خیز جنوب، شرکت فلات قاره ...

بنا بر اخبار دریافتی گروههایی از کارکنان قراردادی(معین) ستادی مناطق نفت خیز جنوب، شرکت فلات قاره و منطقه یک عملیات انتقال گاز میانکوه امروز ۲۹ مهرماه ۱۴۰۲ مقابل ساختمان چهارطبقه (مدیریت مناطق نفتخیز) در اهواز تجمع کردند.
این تجمع در اعتراض به اجرا نشدن طرح ساماندهی استخدام کارکنان، موضوع مصوبه دی ماه ۱۴۰۰ شورای اداری و استخدامی در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی ها صورت گرفته است.
همکاران قرارداد موقت هشدار داده اند در صورت ادامه بی توجهی و تعویق در اجرای این مصوبه، دامنه اعتراضات به جزایر و سکوهای عملیاتی نفت کشیده خواهد شد.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت یکبار دیگر حمایت و پشتیبانی قاطع خود از اعتراضات همکاران در همه بخش های صنعت نفت را اعلام داشته و آمادگی دارد تا تجارب خود را در اختیار این همکاران قرار دهد.

**************

تجمع کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجری

امروز بیست و ششم مهر ماه همکاران استخدام رسمی ما در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری در اعتراض به سقف حقوقهای تعیین شده بار دیگر دست به تجمع زدند.
حذف سقف‌حقوق، حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی و برگرداندن کسورات مازاد مالیات خواستهای فوری این همکاران است.
همکاران رسمی ما در سکوهای نفتی هم اعلام کرده اند که تا وقتی پاسخ نگیرند هر دوشنبه تجمع اعتراضی خواهند داشت.
همکاران ارکان ثالث ما نیز در این مدت تجمعاتی داشته اند که مهمترین خواسته آنها خروج پیمانکاران و رفع تبعیض ها و برخورداری از شرایط حقوقی و رفاهی یکسان در برابر کار یکسان با همکاران رسمی است.
ما کارگران پیمانی نفت نیز خواستها و مطالباتی داریم که هنوز جواب نگرفته اند. دوشنبه های اعتراضی روز مناسبی برای اعتراضات همه ما کارگران شاغل در نفت است. ما قاطعانه از اعتراضات همکاران رسمی و ارکان ثالثی خود پشتیبانی میکنیم.

**************

تجمع کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجری

امروز سه شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۲، کارکنان رسمی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری برای سومین روز پیاپی در هفته جاری، مقابل ساختمان مدیریت این شرکت تجمع اعتراضی برپا کردند.
* درخواست حذف کامل سقف‌حقوق
* حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی
* عودت کسورات مازاد مالیات سال‌های قبل
و اجرای کامل ماده ۱۰
مطالبه اصلی این همکاران است.
بنابر تصمیم همکاران شاغل در شرکت بهره‌برداری نفت‌و‌گاز آغاجاری، تجمعات هفتگی به تجمعات روزانه بدل شده و به گفته‌ آنها، تا تعیین تکلیف حقوق قانونی و احقاق حق، تجمعات اعتراضی ادامه خواهد داشت.

**************

تجمع کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجری

امروز یکشنبه ۲۳ مهر ماه، کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجری مقابل ساختمان این شرکت دست به اعتراض زدند.
این تجمع اعتراضی با مطالباتی همچون:
* درخواست حذف کامل سقف‌حقوق
* حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی
* عودت کسورات مازاد مالیات سال‌های قبل
و اجرای کامل ماده ۱۰ صورت پذیرفته است.

**************

تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث پالایشگاه نفت آبادان

بنا بر گزارش منتشر شده از سوی شورای سازماندهی کارگران غیر رسمی نفت (ارکان ثالث) روز گذشته هفده مهر همکاران ارکان ثالث ما در پالایشگاه نفت آبادان در اعتراض به وضع بد معیشتی و نداشتن امنیت شغلی دست به تجمع زده و خواستار حذف شرکت های واسطه و پیمانکاری تامین نیروی کار شدند.
در این پالایشگاه حدود چهار هزار کارگر به صورت پیمانکاری مشغول بدون داشتن هیچگونه امنیت شغلی ای زیر فشار سخت کاری و معیشتی قرار دارند.
این همکاران همچنین خواستار تسریع تخصیص نفت/گاز کارت از ابتدای سال ۱۴۰۲، رفع تبعیض ها و اجازه استفاده از مهمانسراها، باشگاه های غذاخوری و خدمات رفاهی اجتماعی برای همه کارگران و اصلاح طرح طبقه بندی مشاغل و تعمیم آن از آغاز سال ۱۴۰۲ و پرداخت معوقات خود هستند.
خواست خروج پیمانکاران و افزایش دستمزدها و امن شدن محیط ها کار خواستهای سراسری همه ما کارگران شاغل در نفت است.
همانطور که همکاران سکوهای نفتی روزهای دوشنبه های اعتراض را اعلام کرده اند ما کارگران بخش های مختلف نفت که انباشته ای از خواسته داریم میتوانیم در هفته روز ثابتی برای اعلام خواستها و اعتراضاتمان داشته باشیم و با دوشنبه های اعتراض همراه شویم.

**************

تجمع اعتراضی در سکوی ابوذر و منطقه خارک

گروهی از کارکنان عملیاتی شاغل در سکوهای نفتی امروز دوشنبه هفدهم مهر در برخی مراکز دست به اعتراض زدند.
این تجمعات که در سکوهای ابوذر منطقه خارک شکل گرفته در اعتراض به سقف‌حقوق ناعادلانه، نحوه‌ کسر غیرقانونی مالیات و محدودیت ۳۰ساله‌ سنوات بازنشستگی علیرغم سنوات خدمت بیشتر و بعضا کسورات بازنشستگی بیش از ۴۰سال صورت گرفته است.
گفتنی است همکاران عملیاتی در بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان هم دیروز یکشنبه ۱۶ مهر تجمعات اعتراضی برگزار کرده اند.

**************

تجمع گروهی از کارکنان قراردادی وزارت نفت

گروهی از کارکنان قراردادی وزارت نفت اعم از قراردادی های ملی حفاری و کارکنان پالایشگاه نفت آبادان، چهارشنبه ۱۲ مهر در مقابل ساختمان مدیریت شرکت مناطق نفتخیز جنوب در اهواز دست به تجمع زدند.
این تجمع در اعتراض به مطالبات ۱۰ ساله زمین مانده کارکنان قراردادی صورت گرفته است.

**************

اعتصاب همکاران شاغل در پتروشیمی آبادان

همکاران شاغل در پتروشیمی آبادان، امروز چهارشنبه دوازدهم مهر، همزمان با اعتصاب خود در مقابل درب این پتروشیمی به دلیل عدم پرداخت شش ماهه دستمزد ها و گلایه از افزایش بدهی‌های این مجتمع که منجر به عدم خرید خوراک و خوابیدن بخشهایی از فعالیت این مجموعه شده است تجمع کردند.
از دیگر موارد اعتراض این همکاران، آیتم ۴۰ درصد حق جذب است که در گذشته پرداخت می‌شد و در حال حاضر پرداخت آن قطع شده و مدیران شرکت می‌گویند توانایی پرداخت آن را نداریم.
روز گذشته و امروز نیز همزمان با این اعتصاب کارگران بخش اورهال این پتروشیمی نیز اعتصاب داشته‌اند که بنا بر اخبار دریافت شده بی‌سابقه بوده است.

**************

در اعتراض به تعیین سقف غیرقانونی حقوق، روز دوشنبه دهم مهرماه، کارکنان سکوهای دریایی در ۲ شرکت فلات‌قاره ایران و نفت‌و‌گاز پارس با تجمع در محل کار خود به این تصمیم ظالمانه اعتراض کردند. بنابر اظهارات همکاران شاغل در این ۲ شرکت، دوشنبه‌های اعتراضی تا پاسخگویی مسئولین و رفع این محدودیت ادامه خواهد داشت و دوشنبه‌ هرهفته نسبت به کسر غیرقانونی حقوق خود معترض خواهند شد.

**************

برای مشاهدۀ تصاویر و کلیپ ها و مطالب شورای سازماندهی اعتراضات
امروز یکشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۲، گروهی از کارکنان مناطق نفت خیز جنوب، در اعتراض به اعمال سقف ظالمانه دستمزد، عدم پرداخت کامل پاداش سنوات بازنشستگی و سایر مطالبات شان، مقابل بلوک دوم ساختمان ۵ طبقه مدیریت شرکت نفت در اهواز تجمع کردند.

**************

محکومیت کارگران معترض در گروه ملی، اقدامی وحشیانه علیه همه کارگران است

شعبه دوازدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز علیه هفده کارگر معترض گروه ملی فولاد اهواز بخاطر اعتراضاتشان علیه فساد مدیریت و علیه سطح نازل حقوق ها و عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، با گستاخی تمام احکام زندان و شلاق صادر کرد.
ما دو نهاد کارگری در مراکز نفتی، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و شورای سازماندهی کارگران غیر رسمی (ارکان ثالث) در نفت مراتب انزجار خود را نسبت به چنین احکامی که اوج بربریت و تحقیر و توهین علیه کارگر است اعلام میداریم.

بر اساس این حکم وحشیانه این هفده کارگر به پرداخت دو میلیون و پانصد هزار تومان جزای نقدی بدل از سه ماه حبس تعزیزی و مجازات وحشیانه عهد عتیقی ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده اند.
اتهام آنها “اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال” اعلام شده است.
اخلال در نظم عمومی نیز مصداقش دفاع کارگر از حق و حقوقش علیه سرمایه داران مفتخور و چپاولگر است.

اسامی این کارگران از این قرار است: مهدی ولی‌پور، خالد شریفی، رعید عبیداوی، طارق خلفی، سیدرسول حراگ، نادر حردانی، علی نادری، مهدی نگراوی، مسعود حیدری، عبدالحسین حمیدی‌پور، مصطفی عبیات، عبدالکریم سیاحی، کاظم حیدری، علی الهی‌فر، هادی وائلی‌زاده، حسن جاوید حمودی و غریب حویزاری. بدین ترتیب دستگاه قضایی و بازوی سرکوب آن یعنی حراست در محیط های کار همراه با مدیریت فاسد شرکت چنین حکمی را برای تنبیه کارگران صادر کرده اند، چرا که اساسا این پرونده در پی شکایت «شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین» یعنی کارفرمای این شرکت و گزارش حراست کارخانه برای کارگران معترض گروه ملی گشوده شده است و این داستانی است که در همه محیط های کاری جریان دارد.

در جای جای مجموعه صنعت نفت نیز ما کارگران بر اساس همین گونه پرونده سازی ها دستگیری و بازداشتی داشتیم و در مقابلش ایستادیم. ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن اعلام انزجار و اعتراض به حکم صادره برای کارگران گروه ملی فولاد اهواز، همبستگی خود را با این کارگران و همه کارگران گروه ملی اعلام میداریم و بر لغو فوری این احکام شنیع و وحشیانه تاکید داریم.
ما وظیفه خود میدانیم که صدای اعتراض خود را به چنین احکامی و چنین مجازاتهای ارتجاعی بلند کنیم. مجازات شلاق باید کلا ممنوع شود.
تجمع، اعتراض، و تشکل حق مسلم همه کارگران و مردم است. اجازه ندهیم که کرامت و حق و حقوق ما کارگران چنین به بازی گرفته شود. میدانیم که حکومت در محاصره اعتراضات ما کارگران و همه مردم است و چون از گسترش اعتراضات سراسری بشدت نگران است، دست به چنین اقدامات ضد کارگری ای میزند ولی نباید اجازه دهیم و اجازه نخواهیم
در همه جا در سطح سراسری صدای اعتراض خود را علیه این حکم وحشیانه بلند کنیم و از کارگران معترض فعالانه دفاع کنیم.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت (ارکان ثالث)

مهر ۱۴۰۲

**************

یکی دیگر از کارکنان مصدوم آتش‌سوزی پالایشگاه بندرعباس جانباخت.

یادش گرامی باد

بنا بر خبرهای منتشر شده روز گذشته، پنجشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۲، حسن ربیعی یکی دیگر از کارکنان مصدوم حادثه آتش‌سوزی پالایشگاه بندرعباس، بر اثر شدت سوختگی و پس از چند روز بستری بودن در بیمارستان جان خود را از دست داد. جانباختگان این همکار را به خانواده ایشان و به همگان تسلیت میگوییم. این انفجار در سی و یکم شهریور به دنبال نشتی گاز و آتش سوزی در یکی از واحدهای فرآیندی پالایشگاه نفت بندرعباس روی داد و در جریان آن پنج کارگر صدمه دیدند. از این تعداد، تاکنون، دو تن جان خود را در این حادثه از دست داده و قربانی محیط کار شدند. مراکز نفتی یکی از مراکزی است که جان کارگران بدلیل عدم ایمنی محیط کار همواره در خطر است. یک خواست اعتراضی ما کارگران پیمانی نفت در اعتراضاتمان ایمنی محیط کار بوده است. و این خواست سراسری همه کارگران در نفت است.
حسن ربیعی یکی دیگر از کارکنان مصدوم آتش‌سوزی پالایشگاه بندرعباس جانباخت. یادش گرامی باد- جانباختن او را به خانواده اش و به همگان تسلیت میگوییم.

**************

تجمع کارگران اخراجی یکی از پیمانکاری های فاز یک شرکت پالایش گاز هویزه

بنا بر خبر دریافتی، امروز دوشنبه سوم مهرماه، تعدادی از همکاران اخراجی یکی از پیمانکاری های فاز یک شرکت پالایش گاز هویزه، برای دریافت مطالبات شان مقابل این شرکت تجمع کردند.
این کارگران که با قرارداد کوتاه مدت سه ماهه مشغول کار بودند به تصمیم برای اخراج از کارشان معترض بوده و با مسدود کردن درب ورودی شرکت خواهان بازگشت بکار خود شدند.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت


_________________________

برای مشاهده و مطالعه اخبار تابستان ۱۴۰۲ اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده و مطالعه اخبار پائیز ۱۴۰۱ و بهار ۱۴۰۲ اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده و مطالعه اخبار قدیمی شورا اینجا کلیک کنید.